SEKRETESSPOLICY FÖR NEWELL-VARUMÄRKEN

Senaste uppdatering: september 2020 v2.4

ÄMNEN:
1. Din sekretess är viktig för oss
2. Personuppgifter som vi samlar in om dig
3. Varför vi behandlar dina personuppgifter, rättsliga grunder för behandling och lagring
4. Hur vi delar dina personuppgifter
5. Känsliga personuppgifter
6. Internationella dataöverföringar
7. Dina rättigheter Avseende tillgång till och kontroll över personuppgifter
8. Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig och dataskyddskontakt
9. Personuppgifter som skickas in av barn
10. Cookies, webbfyrar och andra spårningstekniker
11. Säkerhet
12. Länkar till tredjepartswebbplatser
13. Do Not Track-signaler
14. Användning av mobiler och andra enheter
15. E-postmarknadsföring
16. Sms
17. Ändringar i vår sekretesspolicy
18. Kontakta oss
19. Nyheter

1.DIN SEKRETESS ÄR VIKTIG FÖR OSS

På Newell Brands strävar vi efter att respektera våra användares, kunders, leverantörers samt deras representanters, sekretess och säkerhet avseende alla produkter, tjänster, applikationer och webbplatser som tillhandahålls av Newell Brands, Inc., eller något av dess dotterbolag (”Newell Brands”), när de agerar som personuppgiftsansvariga i enligt med relevanta dataskyddslagar och förordningar.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje stosowane przez nas praktyki w zakresie ochrony prywatności zgodnie z wymogami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) (UE) (2016/679) i innych obowiązujących przepisów w dziedzinie ochronie danych osobowych (łącznie „Przepisy dotyczące ochrony prywatności”). Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie w przypadku, gdy Newell Brands działa jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych klientów, pracowników, użytkowników stron internetowych, partnerów i usługodawców. Innymi słowy, niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie w przypadku określania celów i sposobów przetwarzania danych osobowych.

Denna sekretesspolicy ger information om hur vi samlar in, behandlar, delar, överför, lagrar och skyddar dina personuppgifter och de rättigheter du kan utöva, där så är tillämpligt, med avseende på din information. Om du förser oss med dina personuppgifter, eller om vi får personuppgifter om dig från andra källor, behandlar vi dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

Denna sekretesspolicy gäller för Newell Brands webbplatser, inklusive men inte begränsat till newellbrands.com, Newell Brands mobilappar, Newell Brands särskilda konton i sociala medier, internet och wi-fi-aktiverade enheter osv. (”Platser”). Denna sekretesspolicy gäller inte för tredjepartsapplikationer, produkter, tjänster, webbplatser eller funktioner i sociala medier som kan nås via länkar på våra webbplatser och som har egna sekretesspolicyer. Tillgång till sådana länkar innebär att du lämnar våra webbplatser och det kan även leda till att en tredje part samlar in och/eller delar dina personuppgifter. Vi varken kontrollerar, stödjer eller gör några utfästelser om tredje parters webbplatser eller deras sekretessrutiner, som kan skilja sig från våra. Vi uppmanar dig att granska sekretessrutinerna på alla webbplatser du har kontakt med innan du tillåter insamling och användning av dina personuppgifter. Om du har några frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy eller våra datasekretessrutiner får du gärna kontakta oss på Frågor om datasekretess .

2.PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG

När du slutför en transaktion, skickar in en begäran, upprättar ett konto, ansöker om en befattning, besök våra webbplatser osv., hos någon av Newell Brands enheter, kan du bli ombedd att lämna viss information. Det kan inkludera, men är inte begränsat till, ditt namn, titel, företag, adress, telefonnummer, e-postadress, kreditkortsinformation och verksamhetsområde. Du kan också ge oss information om dina enheter, inklusive din IP-adress, din geolokalisering, din dataanvändning, ditt kund- eller leverantörskonto osv. Under särskilda omständigheter kan vi också samla in information som är relaterad till dig och dina familjemedlemmar, såsom ålder, kön och civilstånd. Denna information och dessa uppgifter kan utgöras av personuppgifter enligt tillämpliga sekretesslagar.

3.VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER, RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING OCH LAGRING

Se tabellen nedan för att se kategorier av personuppgifter som vi kan samla in om dig, varför vi behandlar (insamling, användning, lagring osv.) dina personuppgifter, rättsliga grunder för sådan behandling (om tillämpligt) och den relevanta maximala lagringstiden.

Syfte Kategorier av personuppgifter Rättsliga grunder för behandling (om så krävs enligt tillämpliga sekretesslagar) Lagringstid (max*)
Kundtjänst (inklusive tillhandahållande av tjänster, fakturering, kundsupport, kontohantering, personanpassning av din upplevelse på våra webbplatser osv.)
 • Identifieringsuppgifter (namn, adress, telefon osv.)
 • Elektroniska identifieringsuppgifter (e-post, IP-adresser, geolokalisering, uppgifter om webbplatsanvändning, cookies osv.)
 • Ekonomiska uppgifter (bankkontonummer, kreditkortsuppgifter osv.)
 • Personliga egenskaper hos registrerade personer och, i vissa fall familjemedlemmar (ålder, kön, civilstånd osv.)
 • Verkställande av ett avtal mellan dig och oss och/eller för att vidta åtgärder på din begäran om att ingå ett sådant kontrakt
 • Juridisk skyldighet att behandla dina uppgifter
 • Våra legitima intressen av att genomföra korrekt administration av vår webbplats och verksamhet
Upp till 10 år efter datumet för den sista beställningen eller vid avtalets slut, såvida inte längre tid krävs enligt lag eller i samband med en rättstvist
Direktförsäljning till konsument (inklusive tillhandahållande av tjänster, fakturering, kundsupport, kontohantering, personanpassning av din upplevelse på våra webbplatser osv.)
 • Identifieringsuppgifter (namn, adress, telefon osv.)
 • Elektroniska identifieringsuppgifter (e-post, IP-adresser, geolokalisering, uppgifter om webbplatsanvändning, cookies osv.)
 • Ekonomiska uppgifter (bankkontonummer, kreditkortsuppgifter osv.)
 • Personliga egenskaper hos registrerade personer och, i vissa fall familjemedlemmar (ålder, kön, civilstånd osv.)
 • Verkställande av ett avtal mellan dig och oss och/eller för att vidta åtgärder på din begäran om att ingå ett sådant kontrakt
 • Juridisk skyldighet att behandla dina uppgifter
 • Våra legitima intressen av att genomföra korrekt administration av vår webbplats och verksamhet
Upp till 10 år efter datumet för den sista beställningen eller vid avtalets slut, såvida inte längre tid krävs enligt lag eller i samband med en rättstvist
Kundkännedom (inklusive bekämpning av bedrägeri och penningtvätt osv.
 • Identifieringsuppgifter (namn, adress, telefon osv.)
 • Elektroniska identifieringsuppgifter (e-post, IP-adresser, geolokalisering, uppgifter om webbplatsanvändning, cookies osv.) Ekonomiska uppgifter (bankkontonummer, kreditkortsuppgifter osv.)
 • Personliga egenskaper hos registrerade personer och, i vissa fall familjemedlemmar (ålder, kön, civilstånd osv.)
 • Verkställande av ett avtal mellan dig och oss och/eller för att vidta åtgärder på din begäran om att ingå ett sådant kontrakt
 • Våra legitima intressen av att genomföra korrekt administration av vår webbplats och verksamhet
Upp till 10 år efter datumet för den sista beställningen eller vid avtalets slut, såvida inte längre tid krävs enligt lag eller i samband med en rättstvist
Direktmarknadsföring (inklusive e-postmarknadsföring via erbjudanden, marknadsföringskampanjer, enkäter osv.)**
 • Identifieringsuppgifter (namn, adress, telefon osv.)
 • Elektroniska identifieringsuppgifter (e-post, IP-adresser, geolokalisering, uppgifter om webbplatsanvändning, cookies osv.)
 • Med ditt samtycke/tillstånd där så krävs
 • Verkställande av ett avtal mellan dig och oss och/eller för att vidta åtgärder på din begäran om att ingå ett sådant kontrakt
 • Våra legitima intressen av att genomföra korrekt administration av vår webbplats och verksamhet
Tills du drar tillbaka ditt samtycke till direktmarknadsföring, eller om din information inte längre behövs för marknadsföringsändamål.
Leverantörshantering (inklusive redovisning osv.)
 • Identifieringsuppgifter (namn, adress, telefon osv.)
 • Ekonomiska uppgifter (bankkontonummer, kreditkortsuppgifter osv.)
 • Elektroniska identifieringsuppgifter (e-post, IP-adresser, geolokalisering, uppgifter om webbplatsanvändning, cookies osv.)
 • Personliga egenskaper hos registrerade personer och, i vissa fall familjemedlemmar (ålder, kön, civilstånd osv.)
 • Verkställande av ett avtal mellan dig och oss och/eller för att vidta åtgärder på din begäran om att ingå ett sådant kontrakt
 • Våra legitima intressen av att genomföra korrekt administration av vår webbplats och verksamhet
 • Juridisk skyldighet att behandla dina uppgifter
Upp till 10 år efter datumet för den sista beställningen eller vid avtalets slut, såvida inte längre tid krävs enligt lag eller i samband med en rättstvist
Upprätthålla säkerheten för våra medarbetare och tillgångar
 • Identifieringsuppgifter (namn, adress, telefon osv.)
 • Elektroniska identifieringsuppgifter (e-post, IP-adresser, geolokalisering, uppgifter om webbplatsanvändning, cookies osv.)
 • Ekonomiska uppgifter (bankkontonummer, kreditkortsuppgifter osv.)
 • Personliga egenskaper hos registrerade personer och, i vissa fall familjemedlemmar (ålder, kön, civilstånd osv.)
 • Verkställande av ett avtal mellan dig och oss och/eller för att vidta åtgärder på din begäran om att ingå ett sådant kontrakt
 • Juridisk skyldighet att behandla uppgifter på ett säkert sätt
 • Våra legitima intressen av att genomföra korrekt administration av vår webbplats och verksamhet
Upp till 10 år efter datumet för den sista beställningen eller vid avtalets slut, såvida inte längre tid krävs enligt lag eller i samband med en rättstvist
Juridisk efterlevnad och hantering av rättstvister
 • Identifieringsuppgifter (namn, adress, telefon osv.)
 • Elektroniska identifieringsuppgifter (e-post, IP-adresser, geolokalisering, uppgifter om webbplatsanvändning, cookies osv.)
 • Ekonomiska uppgifter (bankkontonummer, kreditkortsuppgifter osv.)
 • Personliga egenskaper hos registrerade personer och, i vissa fall familjemedlemmar (ålder, kön, civilstånd osv.)
 • Behandling som krävs för upprättandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk eller skyldigheter.
 • Verkställande av ett avtal mellan dig och oss och/eller för att vidta åtgärder på din begäran om att ingå ett sådant kontrakt
 • Juridisk skyldighet att behandla uppgifter
 • Våra legitima intressen av att genomföra korrekt administration av vår webbplats och verksamhet
Upp till 10 år efter avslutad juridisk efterlevnad eller annan skyldighet eller efter slutlig lösning av en rättstvist
Produkt-/tjänsteförbättring och uppgifter om affärsverksamheten
 • Identifieringsuppgifter (namn, adress, telefon osv.)
 • Elektroniska identifieringsuppgifter (e-post, IP-adresser, geolokalisering, uppgifter om webbplatsanvändning, cookies osv.)
 • Ekonomiska uppgifter (bankkontonummer, kreditkortsuppgifter osv.)
 • Personliga egenskaper hos registrerade personer och, i vissa fall familjemedlemmar (ålder, kön, civilstånd osv.)
 • Ditt samtycke
 • Våra legitima intressen av att genomföra korrekt administration av vår webbplats och verksamhet
Upp till 10 år från produktens upphörande

* Lagringstiden varierar beroende på vilken typ av dokument som innehåller de aktuella personuppgifterna. För mer information om lagringstider får du gärna kontakta oss på Frågor om datasekretess.

** Om du vill invända mot användningen av dina personuppgifter för dessa ändamål, se avsnittet ”Dina rättigheter avseende tillgång till och kontroll över personuppgifter” nedan.

Vi kommer att behålla dina personuppgifter medan vi tillhandahåller våra produkter och tjänster till dig. Därefter kommer vi att behålla dina personuppgifter av en av dessa anledningar: (a) för att besvara eventuella frågor, klagomål eller anspråk som du har eller som görs på dina vägnar, (b) för att visa att vi behandlat dig rättvist, (c) för att genomföra administration av vår verksamhet och/eller (d) för att föra register såsom krävs enligt lag.

Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt för de syften för vilka de samlades in och i enlighet med vad som anges i denna sekretesspolicy. Vid fastställandet av datalagringsperioder tar vi hänsyn till lokala lagar, avtalsenliga skyldigheter, våra rimliga affärskrav samt dina förväntningar och krav. När det inte längre är nödvändigt att lagra dina personuppgifter kommer vi att radera dem på ett säkert sätt eller anonymisera dem.

4.HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kan delas med andra enligt beskrivningen nedan:
 • Vi kan lämna ut dina personuppgifter till koncernmedlemmar, dotterbolag, återförsäljare, leverantörer och tjänsteleverantörer, inklusive reklamnätverk, i enlighet med vad som är skäligen nödvändigt för ändamålen och mot bakgrund av de rättsliga grunder som anges i denna sekretesspolicy. Även om vi inte anser att sådana utlämnanden till tjänsteleverantörer för dessa skäliga ändamål utgör någon ”försäljning” av information, förstår vi att de kan tolkas så enligt vissa tillämpliga lagar och vi vill informera dig om detta.
 • Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra försäkringsgivare och professionella rådgivare så som rimligen krävs i syfte att erhålla eller upprätthålla försäkringstäckning, hantera risker, erhålla professionell rådgivning eller i samband med upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk genom domstolsförfaranden eller via andra rättsliga förfaranden.
 • Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra betaltjänstleverantörer för att genomföra finansiella transaktioner. Vi kommer endast att dela transaktionsuppgifter med våra betaltjänstleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att behandla dina betalningar, återbetala gjorda betalningar och hantera klagomål och frågor avseende sådana betalningar och återbetalningar.
 • Utöver de specifika utlämnanden av personuppgifter som anges i detta avsnitt kan vi lämna ut dina personuppgifter: (a) när sådant utlämnande är nödvändigt för efterlevnad av en laglig förpliktelse som vi måste följa, inklusive stämning, domstolsbeslut eller husrannsakningsorder, (b) för att respektera våra tjänstevillkor, denna sekretesspolicy eller andra avtal med dig, inklusive utredning av eventuella överträdelser av desamma, (c) svara på påståenden om överträdelser av tredje parts rättigheter, (d) svara på en begäran från dig om kundservice, och/eller att (e) skydda Newell Brands och dess anställdas, ombuds, dotterbolags, användares och/eller allmänhetens rättigheter, egendom och personliga säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för bedrägeriskydd, förebyggande av spam/skadeprogram eller för att skydda dina eller någon annans vitala intressen.
Vi förbehåller oss rätten att överföra dina personuppgifter i händelse av konkurs eller i samband med försäljning eller överföring av hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar samt vid förvärv, fusion eller avyttring.

Förutom vad som anges häri, bedriver vi ingen försäljning, handel, uthyrning eller annan delning av dina personuppgifter till tredje parter utanför Newell Brands eller till våra dotterbolag, för monetära eller andra vederlag.

5.KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Om vi inte uttryckligen begär om det så ber vi dig att inte skicka oss eller lämna ut känsliga personuppgifter på eller via webbplatserna (t.ex. religion, etnicitet, politiska åsikter, ideologiska eller andra övertygelser, hälsa, biometri eller genetiska egenskaper, kriminell bakgrund, medlemskap i fackföreningar eller administrativa eller kriminella förfaranden och sanktioner) såvida vi inte uttryckligen begär om det eller om det krävs enligt lag.

6.INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

Newell Brands är ett globalt företag som är baserat i USA. Newell Brands och våra dotterbolag har kontor och anläggningar på platser över hela världen, inklusive Europeiska unionen/EES, Latinamerika, Asien, Afrika osv. Dina personuppgifter kan överföras till andra Newell Brands-enheter, liksom till externa tjänsteleverantörer som kan behandla dina personuppgifter på våra vägnar, inklusive leverantörer av elektroniska marknadsföringstjänster, leverantörer av hostingtjänster osv.

Våra kunder och användare av våra webbplatser kan finnas överallt i världen. Sekretesslagarna i vissa länder kanske inte ger samma skydd som de som gäller i det land där du bor, och din regering kan antingen anse att dessa sekretesskydd är tillräckliga, eller inte. Vi kan behandla din information i, eller överföra den till, USA, tredje parter i USA eller i andra länder.

För personer bosatta i EU/EES-länder kommer vi, vid en eventuell överföring av dina personuppgifter till ett land som har bedömts ha en otillräcklig skyddsnivå för personuppgifter, implementera skydd, inklusive val av ”Privacy Shield”-certifierade personuppgiftsbiträden eller införandet av standardavtalsklausuler, i enlighet med EU-kraven. Du kan begära mer information om sådana åtgärder genom att kontakta oss på Frågor om datasekretess .

7.DINA RÄTTIGHETER AVSEENDE TILLGÅNG TILL OCH KONTROLL ÖVER PERSONUPPGIFTER

Dina rättigheter avseende dina personuppgifter är beroende av lokal lagstiftning i den jurisdiktion där du bor.

Om du bor i EU/EES och har skickat in en godkänd begäran kan du ha följande rättigheter:
Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du vända dig till Begäran om uppgiftstillgång.

Newell Brands kan ta ut en rimlig avgift om din begäran inte är giltig enligt tillämplig lag, återkommande eller orimlig. Vi kan också begära information från dig för att verifiera din identitet innan du får ett svar.

Om du bor i Kalifornien och har skickat in en godkänd begäran kan du ha följande rättigheter:
 • Få information om de kategorier av personuppgifter som vi samlar in om dig,
 • Få kännedom om huruvida dina personuppgifter har sålts eller lämnats ut till tredje parter i affärssyfte, inklusive för direktmarknadsföringssyften av tredje parter, under det föregående kalenderåret,
 • Få information om identiteten hos de tredje parter som fick dina personuppgifter för sina direkta marknadsföringssyften under det kalenderåret,
 • Radering av dina personuppgifter som hålls av oss,
 • Välja bort försäljning av dina personuppgifter,
 • Tillgång till dina personuppgifter och till en portabel kopia av dina uppgifter,
 • Inte diskrimineras på grund av att du utövar dina rättigheter och
 • Meddelande om dina rättigheter.
Om du vill utöva någon av dessa rättigheter ska du skicka din begäran till Begäran om uppgiftstillgång.

(Observera: Konsumenter i Kalifornien kan utöva dessa verifierade rättigheter från och med 1 januari 2020).

Om du inte vill att dina uppgifter ska delas för något annat syfte än för att underlätta en transaktion med oss får du gärna kontakta Frågor om datasekretess.

För att välja bort försäljning av dina personuppgifter ska du klicka här:SÄLJ INTE MINA PERSONUPPGIFTER.

Denna sekretesspolicy varken skapar, utökar eller modifierar några rättigheter hos registrerade inom EU, konsumenträttigheter i Kalifornien eller Newell Brands skyldigheter, förutom vad som medges i GDPR (General Data Protection Regulation [allmänna dataskyddsförordningen]) och i lagen om integritetssydd i Kalifornien (California Consumer Privacy Act, CCPA).

8.EU/EES KONTAKTINFORMATION TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSKONTAKT

Du hittar en lista och kontaktinformation till Newell Brands enheter för personuppgiftsansvariga och ytterligare information om tillsynsmyndigheter på följande sida Newell Brands personuppgiftsansvariga och tillsynsmyndigheter.

I de fall då Newell Brands personuppgiftsansvarige är belägen utanför EU/EES anges den uppgiftsansvariges EU-representant på sidan Newell Brands personuppgiftsansvariga och tillsynsmyndigheter.

Newells dataskyddsansvarige kan kontaktas på:

Frågor om datasekretess eller:
Obs: Dataskyddsansvarig
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, Georgia 30328, USA

För mer information om hela omfattningen av dina rättigheter eller för att utöva dina rättigheter får du gärna kontakta vår dataskyddsansvarige med hjälp av kontaktinformationen ovan eller genom att vända dig till Frågor om datasekretess, eller den ledande tillsynsmyndigheten för Newell Brands som är The Information Commissioner’s Office of Wycliff House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 6AF, Storbritannien, www.ico.se.

9.PERSONUPPGIFTER SOM LÄMNAS IN AV BARN

En del av innehållet på våra webbplatser kan rikta sig till barn under 13 år. Vi samlar dock inte medvetet in eller ber om personuppgifter från barn under 13 år utan föräldrarnas samtycke, såvida det inte tillåts enligt lag. Om vi får kännedom om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år utan föräldrarnas samtycke, eller om det inte är tillåtet enligt lag, kommer vi att radera dem i enlighet med tillämplig lag. Om du tror att ett barn kan ha gett oss personuppgifter utan föräldrarnas samtycke eller på något annat sätt som inte är tillåtet enligt lag ska du kontakta oss enligt informationen nedan i avsnittet ”Kontakta oss”.

Konsumenter i Kalifornien – Vi kommer inte att sälja information om konsumenter i Kalifornien som är 16 år eller yngre utan föregående godkännande. Våra webbplatser och tjänster som riktar sig till barn kommer att verifiera användarens ålder och erbjuda alternativ gällande försäljning av personuppgifter som rör barn som är 16 år eller yngre. Om en konsument i Kalifornien är under 13 år måste en förälder eller vårdnadshavare samtycka till försäljning av den minderåriges personuppgifter. Om konsumenten i Kalifornien däremot är mellan 13 och 16 år kan den minderårige ges möjlighet att lämna sitt tillstånd till försäljning av personuppgifter. Våra webbplatser som riktar sig till barn kommer att be om bekräftelse av ålder och kräva lämpligt samtycke.

EU-medborgare – Vi samlar inte in eller behandlar personuppgifter relaterade till registrerade inom EU som är under 16 år utan uttryckligt medgivande från en förälder eller vårdnadshavare. Våra webbplatser som riktar sig till barn kommer att be om ålderskontroll och kräva samtycke vid behov.

10.COOKIES, WEBBFYRAR OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER

Våra webbplatser använder cookies. Cookies är textfiler som innehåller små mängder information som laddas ned till din enhet när du besöker en webbplats. Cookies är användbara eftersom de gör det möjligt för en webbplats att känna igen en användares enhet. Cookies hjälper till med en mängd olika webbplatsfunktioner, inklusive att låta användarna ”logga in” på webbplatser (gör din navigering på webbplatser effektivare), de kommer ihåg dina preferenser (till exempel språk) och förbättrar din allmänna upplevelse på våra webbplatser. Cookies kan också hjälpa till att säkerställa att annonser och innehåll som du ser online är mer relevanta för dig och dina intressen. Vi kan även inkludera webbfyrar i marknadsföringsmeddelanden via e-post eller i våra nyhetsbrev för att avgöra om meddelanden har öppnats och om inkluderade länkar har klickats på.

Vissa av våra affärspartner placerar webbfyrar och cookies på vår webbplats. Dessutom kan externa knappar från sociala medier logga viss information såsom din IP-adress, webbläsartyp och språk, åtkomsttid och hänvisande webbplatsadresser. Om du dessutom är inloggad på dessa sociala medier kan de även länka den insamlade information till din profilinformation på den webbplatsen.

Om du vill välja bort cookies ska du gå till www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org för mer information. Dessa webbplatser talar också om för dig hur du kan ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies och hur du tar bort cookies från din webbläsare. Ett resultat av detta kan emellertid bli att en del av funktionerna på våra webbplatser inte fungerar. Mer information om vår användning av cookies finns i vår Cookiepolicy.

11.SÄKERHET

Det finns ingen heltäckande säkerhet. Vi har implementerat lämpliga och kommersiellt rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för alla uppgifter som kan användas för att komma åt de konton eller tjänster du har hos Newell. Om du misstänker obehörig aktivitet av något slag ska du rapportera detta till oss omedelbart. Du kan rapportera misstänkt aktivitet eller andra problem genom att kontakta oss på:

Frågor om datasekretess

12.LÄNKAR TILL TREDJEPARTSWEBBPLATSER

Vi kan komma att samla in din information från tredje parters webbplatser. Detta gäller när du loggar in via en tredje parts webbplats som Facebook, Snapchat, Instagram, Linkedin, Twitter osv. Vi kan också lämna ut information som samlats in från tredje parter för att anpassa annonser och för att hantera och underlätta meddelanden på tredjepartswebbplatser. Observera att när du avslutar din prenumeration på våra marknadsföringsmeddelanden via e-post kan våra annonser som riktas till dig från tredjeparswebbplatser fortfarande komma p.g.a. en viss fördröjning i avslutandet.

13.DO NOT TRACK-signaler

Newell spårar inte sina kunder över tid eller på tredje parts webbplatser i syfte att skicka riktad reklam, och svarar därför inte på signaler från s.k. Do Not Track-instruktioner (DNT). Vissa tredjepartswebbplatser kontrollerar emellertid dina surfaktiviteter när de ger dig innehåll, vilket gör det möjligt för dem att skräddarsy vad de presenterar för dig. Om du besöker sådana webbplatser kan det hända att du kan ställa in DNT-signalen på din webbläsare så att tredje parter (särskilt annonsörer) vet att du inte vill bli spårad.

14.ANVÄNDA MOBILA OCH ANDRA ENHETER

Newell, våra dotterbolag och de tredje parter som vi har anlitat kan samla in och lagra unika identifierare som matchar din mobila enhet. Detta kan göras för att leverera anpassade annonser eller skräddarsytt innehåll medan du använder våra webbplatser och använder internet, för att leverera platsanpassade tjänster och annonser eller för att identifiera dig på ett unikt sätt mellan olika enheter eller webbläsare. För att anpassa annonser eller innehåll kan vi, eller tredje parter, samla in personuppgifter, t.ex. din e-postadress eller uppgifter som samlats in från dig passivt såsom din enhetsidentifierare, plats eller IP-adress. På de flesta mobila enheter har du möjlighet att stänga av platstjänster.

Genom att justera sekretess- och säkerhetsinställningarna på din enhet kan du hantera hur din mobila enhet och mobila webbläsare delar information samt hur din mobila webbläsare hanterar cookies och andra spårningsidentifierare. Se instruktioner från din mobiloperatör eller enhetens tillverkare om hur du justerar dina inställningar.

15.E-POSTMARKNADSFÖRING

Om du är en befintlig kund eller, om så krävs enligt tillämplig lag, har gett ditt samtycke eller inte på annat sätt gett oss instruktioner om att inte skicka dig marknadsföringsmeddelanden, kan vi skicka marknadsföringsmeddelanden via e-post och/eller brevförsändelse för att uppdatera dig om våra produkter och tjänster.

Du kan när som helst avstå/sluta prenumerera våra marknadsföringsmeddelanden via följande metoder:
 • Genom dina kundkontoinställningar/-preferenser på ”Mitt konto”,
 • Genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i all e-postkommunikation som vi skickar till dig
 • Genom att kontakta oss på Frågor om datasekretess
 • .
När en av dessa åtgärder har vidtagits kan vi att uppfylla din begäran och uppdatera din profil för att säkerställa att du inte får ytterligare marknadsföringsmeddelanden.

Vi kommer att behandla begäran om att välja bort en prenumeration så snabbt som möjligt och i de flesta fall inom 10 dagar. Newell Brands består dock av ett stort nätverk med många sammankopplade företag och tjänsteleverantörer, så det kan ta tid för alla våra system att återspegla dessa uppdateringar. Vi ber om din förståelse om du fortfarande får meddelanden från oss medan din begäran behandlas.

Observera att avslutandet av prenumerationen på våra marknadsföringsmeddelanden inte kommer att stoppa någon servicekommunikation, som till exempel orderuppdateringar.

16.SMS

Våra webbplatser kan ge dig möjlighet att välja att ta emot textmeddelanden och aviseringar på de mobilnummer som du har delat med oss. När du har valt att ge delta i detta kan vi skicka textmeddelanden till dig gällande ditt konto, för att undersöka eller förhindra bedrägerier, för att meddela dig i händelse av en nödsituation osv. Vi kan skicka textmeddelanden och aviseringar med hjälp av automatisk uppringningsteknik. Vi kan då och då lansera vissa kampanjer som ger dig möjlighet att skicka ett textmeddelande till en specifik kortkod och ge ett alternativ för att välja att ta emot framtida textmeddelanden. Ditt val att delta vid dessa tillfällen ger oss tillgång till ditt mobilnummer. Om du väljer att delta godkänner du att vi då och då skickar meddelanden till den mobila enhet som är kopplad till det nummer som har godkänt information om nya produkter, kampanjer, tjänster eller erbjudanden.

Du kan välja bort våra textmeddelanden och aviseringar när som helst genom att svara ”STOPP” på meddelandet du fick. När du har valt bort dem får du inga fler sms till din mobiltelefon. Kom ihåg att om du väljer bort sms och aviseringar kanske vi inte kan kontakta dig med viktiga meddelanden om ditt konto eller transaktioner hos oss. Om en nödsituation eller kontofråga skulle uppstå kommer vi dock att försöka kontakta dig på andra sätt, som via e-post eller en fast telefonlinje. Du behöver inte välja att motta textmeddelanden och aviseringar för att använda våra webbplatser och tjänster. Om du väljer att motta dem kan standardavgifter för sms tillkomma. För mer information om våra sms och aviseringar får du gärna kontakta oss på Frågor om datasekretess.

17.ÄNDRINGAR I VÅR SEKRETESSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra, justera, lägga till eller ta bort delar från denna sekretesspolicy när som helst. Vi ska meddela sådana ändringar i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Alla väsentliga ändringar i denna sekretesspolicy kommer att publiceras på den här webbplatsen. Det är ditt ansvar att granska vår sekretesspolicy varje gång du lämnar personuppgifter till oss, eftersom sekretesspolicyn kan ha ändrats sedan du senast använde våra webbplatser eller tjänster.

18.KONTAKTA OSS

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller Newell och våra rutiner får du gärna kontakta oss på: Frågor om datasekretess.

19.VAD ÄR NYTT?

Från och med den 15 november 2019 uppdaterade vi och harmoniserade delar av vår sekretesspolicy. Här är en sammanfattning av några av ändringarna:
 • Vi kommer nu att använda termen ”platser” för att beskriva vår webbplats, mobilappar osv.
 • Vi tydliggör de typer av personuppgifter som vi samlar in om dig och hur vi samlar in den aktuella informationen.
 • Vi beskriver dina rättigheter till tillgång och kontroll över dina personuppgifter.
 • Vi tillhandahåller uppdaterad kontaktinformation.
 • Vi beskriver hur vi kan använda och dela dina personuppgifter
 • Vi tydliggör de typer av personuppgifter som vi samlar in om dig och hur vi samlar in dessa personuppgifter. Vi samlar in personuppgifter på många sätt, inklusive från tredje parters webbplatser, sociala medier och annonsnätverk.
 • Vi beskriver hur vi delar och använder dina personuppgifter.
 • Vi beskriver vår användning av e-postkommunikation och textmeddelanden samt hur du väljer bort och/eller kontrollerar sådan kommunikation.
 • Vi meddelar användare om deras rättigheter enligt GDPR (General Data Protection Regulation [allmänna dataskyddsförordningen]) och enligt lagen om integritetssydd i Kalifornien, California Consumer Privacy Act (CCPA) där så är tillämpligt.
 • Vi klargör att dina personuppgifter kan föras över internationella gränser för behandling och annan användning.
 • Vi tydliggör hur vi delar dina personuppgifter med våra leverantörer, tredjepartsleverantörer och hänvisande webbplatser.
 • Vi inkluderar ytterligare information om s.k. Do Not Track-signaler.