PRIVACYVERKLARING VAN NEWELL BRANDS

Laatst gewijzigd: v2.4 september 2020

ONDERWERPEN:
1.Uw privacy is belangrijk voor ons
2.Persoonsgegevens die we over u verzamelen
3.Waarom we uw persoonsgegevens verwerken, rechtsgronden voor verwerking en bewaring
4.Hoe we uw persoonsgegevens delen
5.Gevoelige persoonsgegevens
6.Internationale gegevensdoorgiften
7.Uw rechten met betrekking tot toegang tot en controle over persoonsgegevens
8.Contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en voor gegevensbescherming
9.Persoonsgegevens verstrekt door kinderen
10.Cookies, webbeacons en andere trackingtechnologieën
11.Beveiliging
12.Links naar sites van derden
13.Do Not Track
14.Gebruik van mobiele en andere apparaten
15.E-mailmarketing
16.Tekstberichten
17.Wijzigingen in onze privacyverklaring
18.Contact met ons opnemen
19.Wat is er nieuw

1.UW PRIVACY IS BELANGRIJK VOOR ONS

Bij Newell Brands streven we ernaar om de privacy en veiligheid van onze gebruikers, klanten en leveranciers, evenals hun vertegenwoordigers, te respecteren met betrekking tot alle producten, diensten, applicaties en websites die door Newell Brands, Inc. of een van zijn dochterondernemingen (“Newell Brands”) worden verstrekt, wanneer deze optreden als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de relevante wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Deze privacyverklaring beschrijft onze privacypraktijken zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) (EU) (2016/679) en ander toepasselijk gegevensbeschermingsrecht (gezamenlijk “privacywetgeving”). Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer Newell Brands optreedt als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens van onze klanten, werknemers, websitegebruikers, partners en dienstverleners. Met andere woorden is deze privacyverklaring van toepassing op de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, delen, doorgeven, bewaren en beschermen, en, indien van toepassing, de rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw informatie. Als u ons uw persoonsgegevens verstrekt, of als we uw persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen, zullen we uw persoonsgegevens volgens dit privacybeleid behandelen.

Dit privacybeleid is van toepassing op websites van Newell Brands, waaronder, maar niet beperkt tot, newellbrands.com, de mobiele apps van Newell Brands, speciale socialemedia-accounts van Newell Brands, apparaten met internet- en wifi-verbinding, enz. (“sites”). Dit privacybeleid is niet van toepassing op applicaties, producten, diensten, websites of sociale media van derden die toegankelijk zijn via links op onze sites en hun eigen privacybeleid hebben. Het openen van deze links zal ertoe leiden dat u onze sites verlaat en kan het verzamelen en/of delen van uw persoonsgegevens door een derde tot gevolg hebben. We beheren of onderschrijven geen websites van derden of hun privacypraktijken, die kunnen verschillen van die van ons, en geven hierover geen enkele garanties. We raden u aan om de privacypraktijken van elke site waar u gebruik van maakt te bekijken, voordat u de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens toestaat. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze praktijken inzake gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via Vragen over gegevensprivacy .

2.PERSOONSGEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Wanneer u bij een Newell Brands-entiteit een transactie voltooit, een aanvraag indient, een account aanmaakt, op een functie solliciteert, onze sites bezoekt, enz., kan u gevraagd worden bepaalde informatie te verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, titel, bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardinformatie en bedrijfsactiviteit. U kunt ons ook gegevens over uw apparaten verstrekken, waaronder uw IP-adres, uw geolocatie, uw dataverbruik, uw klant- of leveranciersaccount, enz. In een beperkt aantal gevallen kunnen we informatie over u en uw familieleden verzamelen, zoals leeftijd, geslacht en burgerlijke staat. Deze informatie en gegevens kunnen persoonsgegevens zijn onder de toepasselijke privacywetgeving.

3.WAAROM WE UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN, RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING EN BEWARING

Raadpleeg de onderstaande tabel om te bekijken welke categorieën van persoonsgegevens we over u kunnen verzamelen, waarom we uw persoonsgegevens verwerken (verzamelen, gebruiken, opslaan, enz.), welke rechtsgronden voor dergelijke verwerking er zijn (indien van toepassing) en wat de relevante maximale bewaartermijn is.

Doel Categorieën van persoonsgegevens Rechtsgronden voor verwerking (indien vereist door de toepasselijke privacywetgeving) Bewaartermijn (max*)
Klantenbeheer (waaronder levering van diensten, facturering, klantenservice, accountmanagement, het personaliseren van uw ervaring op onze sites, enz.)
 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, enz.)
 • Elektronische identificatiegegevens (e-mail, IP-adressen, geolocatie, gegevens over websitegebruik, cookies, enz.)
 • Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens, enz.)
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en in sommige gevallen familieleden (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, enz.)
 • Uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek nemen van stappen om een dergelijk contract af te sluiten
 • Wettelijke verplichting om uw gegevens te verwerken
 • Onze legitieme belangen voor het correct beheren van onze website en zakelijke activiteiten
Tot 10 jaar na de datum van de laatste opdracht of het einde van het contract, tenzij langer vereist door de wet of voor geschillenbeslechting
Directe verkoop aan consument (waaronder levering van diensten, facturering, klantenservice, accountmanagement, het personaliseren van uw ervaring op onze sites, enz.)
 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, enz.)
 • Elektronische identificatiegegevens (e-mail, IP-adressen, geolocatie, gegevens over websitegebruik, cookies, enz.)
 • Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens, enz.)
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en in sommige gevallen familieleden (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, enz.)
 • Uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek nemen van stappen om een dergelijk contract af te sluiten
 • Wettelijke verplichting om uw gegevens te verwerken
 • Onze legitieme belangen voor het correct beheren van onze website en zakelijke activiteiten
Tot 10 jaar na de datum van de laatste opdracht of het einde van het contract, tenzij langer vereist door de wet of voor geschillenbeslechting
Ken uw klant (waaronder fraudebestrijding, bestrijding van het witwassen van geld, enz.)
 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, enz.)
 • Elektronische identificatiegegevens (e-mail, IP-adressen, geolocatie, gegevens over websitegebruik, cookies, enz.) Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens, enz.)
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en in sommige gevallen familieleden (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, enz.)
 • Uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek nemen van stappen om een dergelijk contract af te sluiten
 • Onze legitieme belangen voor het correct beheren van onze website en zakelijke activiteiten
Tot 10 jaar na de datum van de laatste opdracht of het einde van het contract, tenzij langer vereist door de wet of voor geschillenbeslechting
Direct marketing (waaronder e-mailmarketing, inclusief promoties, marketingcampagnes, enquêtes, enz.)**
 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, enz.)
 • Elektronische identificatiegegevens (e-mail, IP-adressen, geolocatie, gegevens over websitegebruik, cookies, enz.)
 • Met uw toestemming/aanmelding indien vereist
 • Uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek nemen van stappen om een dergelijk contract af te sluiten
 • Onze legitieme belangen voor het correct beheren van onze website en zakelijke activiteiten
Totdat u uw toestemming intrekt voor directe marketingberichten, of wanneer uw informatie niet meer nodig is voor marketingdoeleinden.
Leveranciersbeheer (waaronder boekhouding, enz.)
 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, enz.)
 • Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens, enz.)
 • Elektronische identificatiegegevens (e-mail, IP-adressen, geolocatie, gegevens over websitegebruik, cookies, enz.)
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en in sommige gevallen familieleden (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, enz.)
 • Uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek nemen van stappen om een dergelijk contract af te sluiten
 • Onze legitieme belangen voor het correct beheren van onze website en zakelijke activiteiten
 • Wettelijke verplichting om uw gegevens te verwerken
Tot 10 jaar na de datum van de laatste opdracht of het einde van het contract, tenzij langer vereist door de wet of voor geschillenbeslechting
Behoud van de veiligheid van onze mensen en bedrijfsmiddelen
 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, enz.)
 • Elektronische identificatiegegevens (e-mail, IP-adressen, geolocatie, gegevens over websitegebruik, cookies, enz.)
 • Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens, enz.)
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en in sommige gevallen familieleden (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, enz.)
 • Uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek nemen van stappen om een dergelijk contract af te sluiten
 • Wettelijke verplichting om gegevens op een veilige manier te verwerken
 • Onze legitieme belangen voor het correct beheren van onze website en zakelijke activiteiten
Tot 10 jaar na de datum van de laatste opdracht of het einde van contract, tenzij langer vereist door de wet of voor geschillenbeslechting
Wettelijke naleving en beheer van geschillenbeslechting
 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, enz.)
 • Elektronische identificatiegegevens (e-mail, IP-adressen, geolocatie, gegevens over websitegebruik, cookies, enz.)
 • Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens, enz.)
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en in sommige gevallen familieleden (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, enz.)
 • Verwerking is noodzakelijk voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of verplichtingen.
 • Uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het op uw verzoek nemen van stappen om een dergelijk contract af te sluiten
 • Wettelijke verplichting om gegevens te verwerken
 • Onze legitieme belangen voor het correct beheren van onze website en zakelijke activiteiten
Tot 10 jaar nadat de wettelijke naleving of andere verplichting eindigt of het geschil definitief is beslecht
Verbetering van producten/diensten en bedrijfsinformatie
 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, enz.)
 • Elektronische identificatiegegevens (e-mail, IP-adressen, geolocatie, gegevens over websitegebruik, cookies, enz.)
 • Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, creditcardgegevens, enz.)
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en in sommige gevallen familieleden (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, enz.)
 • Uw toestemming
 • Onze legitieme belangen voor het correct beheren van onze website en zakelijke activiteiten
Tot 10 jaar na de stopzetting van een product

* Bewaartermijnen variëren afhankelijk van het soort document waarin de persoonsgegevens opgenomen zijn. Voor meer informatie over de bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen via Vragen over gegevensprivacy.

** Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden, raadpleeg dan hieronder het gedeelte “Uw rechten met betrekking tot toegang tot en controle over persoonsgegevens”.

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang we onze producten en diensten aan u leveren. Daarna zullen we uw persoonsgegevens om een van de volgende redenen bewaren: (a) om te reageren op eventuele vragen, klachten of claims die door of namens u worden ingediend; (b) om aan te tonen dat we u eerlijk behandeld hebben; (c) voor het correct beheer van onze zakelijke activiteiten; en/of (d) om documenten te bewaren zoals vereist door de wet.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Bij het bepalen van de bewaartermijnen van gegevens houden we rekening met lokale wetgeving, contractuele verplichtingen, onze redelijke zakelijke vereisten en uw verwachtingen en vereisten. Wanneer het niet langer nodig is om uw persoonsgegevens te bewaren, zullen we deze op een veilige manier verwijderen of anonimiseren.

4.HOE WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Uw persoonsgegevens kunnen met anderen worden gedeeld zoals hieronder beschreven:
 • We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan elk lid van onze bedrijvengroep, dochterondernemingen, wederverkopers, leveranciers en dienstverleners, waaronder reclamenetwerken, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden, en op basis van de rechtsgronden, uiteengezet in deze Privacyverklaring. Hoewel we dergelijke verstrekking aan dienstverleners voor deze doeleinden niet zien als het “verkopen” van informatie, begrijpen we en maken we aan u bekend dat dit als zodanig geïnterpreteerd kan worden onder bepaalde toepasselijke wetgeving.
 • We kunnen voor zover redelijkerwijs noodzakelijk uw persoonsgegevens verstrekken aan onze verzekeraars en professionele adviseurs voor het verkrijgen of handhaven van verzekeringsdekking, het beheren van risico’s, het verkrijgen van professioneel advies of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij voor gerechtelijke hetzij voor andere juridische procedures.
 • We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan onze aanbieders van betalingsdiensten om financiële transacties te voltooien. We zullen transactiegegevens uitsluitend delen met onze aanbieders van betalingsdiensten voor zover noodzakelijk voor het verwerken van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het omgaan met klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.
 • Naast de specifieke verstrekkingen van persoonsgegevens die in dit gedeelte uiteengezet zijn, kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken: (a) wanneer een dergelijke verstrekking noodzakelijk is voor het naleven van een wettelijke verplichting waaraan we onderworpen zijn, waaronder een dagvaarding, gerechtelijk bevel of huiszoekingsbevel; (b) om onze servicevoorwaarden, deze privacyverklaring of andere contracten met u, inclusief het onderzoek van mogelijke inbreuken hierop, ten uitvoer te brengen, (c) om te reageren op claims met betrekking tot de schending van rechten van derden; (d) om te reageren op uw verzoeken om klantenservice te leveren; en/of (e) om de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van Newell Brands en zijn werknemers, vertegenwoordigers en dochterondernemingen, zijn gebruikers en/of het publiek te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebescherming, bescherming tegen spam/malware, of om uw essentiële belangen of de essentiële belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
We behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens door te geven in geval van faillissement, verkoop of overdracht van (een deel van) ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen, een overname, fusie of afstoting.

Behalve wanneer dit hierin anders uiteengezet wordt, verkopen, verhandelen, verhuren of delen we uw persoonsgegevens niet met derden buiten Newell Brands of met onze gelieerde ondernemingen in ruil voor financiële of andere waardevolle voordelen.

5.GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

We vragen u ons geen gevoelige persoonsgegevens (bijv. religie, etniciteit, politieke opvattingen, ideologische of andere overtuigingen, gezondheid, biometrische of genetische kenmerken, criminele achtergrond, lidmaatschap van een vakbond of administratieve of strafrechtelijke procedures en sancties) te verstrekken op of via de sites of anderszins, tenzij specifiek door ons gevraagd of vereist door de wet.

6.INTERNATIONALE GEGEVENSDOORGIFTEN

Newell Brands is een wereldwijd bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten. Newell Brands en onze gelieerde ondernemingen hebben kantoren en faciliteiten op locaties over de hele wereld, waaronder in de Europese Unie/EER, Latijns-Amerika, Azië, Afrika, enz. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten van Newell Brands, evenals aan externe dienstverleners die uw persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken, waaronder dienstverleners voor e-marketing, hostingproviders, enz.

Onze klanten en de gebruikers van onze sites kunnen zich overal ter wereld bevinden. De privacywetgeving van sommige landen biedt mogelijk geen bescherming die gelijkwaardig is aan die van uw land van verblijf, en uw regering kan dergelijke privacybescherming wel of niet gepast achten. We kunnen uw informatie verwerken in, of uw informatie doorgeven naar, de Verenigde Staten, derden in de Verenigde Staten of andere landen.

Voor inwoners van EU/EER-landen zullen we, in het geval uw persoonsgegevens doorgegeven worden naar een land dat een ontoereikend beschermingsniveau voor persoonsgegevens heeft, beveiligingsmaatregelen implementeren, waaronder het selecteren van verwerkers die volgens het “Privacy Shield” gecertificeerd zijn of het opstellen van standaard contractbepalingen, in overeenstemming met de EU-vereisten. U kunt meer informatie vragen over dergelijke maatregelen door contact met ons op te nemen via Vragen over gegevensprivacy.

7.UW RECHTEN MET BETREKKING TOT TOEGANG TOT EN CONTROLE OVER PERSOONSGEGEVENS

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens zijn afhankelijk van de plaatselijke wetgeving in het rechtsgebied waar u woont.

Als u in de EU/EER woont, heeft u mogelijk, nadat u een geverifieerd verzoek hebt ingediend, recht op:
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u dat doen via Inzageverzoek betrokkene.

Newell Brands kan een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek niet geldig, repetitief of buitensporig is volgens de toepasselijke wetgeving. We kunnen ook informatie van u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat u een antwoord ontvangt.

Als u in Californië woont, heeft u mogelijk, nadat u een geverifieerd verzoek hebt ingediend, het recht:
 • te weten welke categorieën van persoonlijke informatie we over u verzamelen;
 • te weten of uw persoonlijke informatie is verkocht of verstrekt aan derden voor een zakelijk doeleinde, waaronder de doeleinden voor direct marketing door derden, gedurende het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar;
 • de identiteit van de derden te kennen die uw persoonlijke informatie hebben ontvangen voor de doeleinden van hun direct marketing gedurende dat kalenderjaar;
 • op verwijdering van uw persoonlijke informatie die door ons wordt bewaard;
 • u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke informatie;
 • op toegang tot uw persoonlijke informatie en een overdraagbare kopie van uw gegevens;
 • niet gediscrimineerd te worden bij het uitoefenen van uw rechten; en
 • op kennisgeving van uw rechten.
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek indienen bij Inzageverzoek betrokkene

(Let op: Consumenten in Californië kunnen deze geverifieerde rechten uitoefenen vanaf 1 januari 2020).

Als u liever niet wilt dat uw persoonlijke informatie wordt gedeeld voor andere doeleinden dan om transacties bij ons te voltooien, neem dan contact op met Vragen over gegevensprivacy.

Klik hier om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke informatie: VERKOOP MIJN PERSOONLIJKE INFORMATIE NIET.

Deze privacyverklaring creëert, vergroot of wijzigt de rechten van betrokkenen in de EU, de rechten van consumenten in Californië of de verplichtingen van Newell Brands niet, behalve zoals bepaald door de AVG en CCPA (California Consumer Privacy Act).

8.CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN VOOR GEGEVENSBESCHERMING IN DE EU/EER

U vindt een lijst met contactgegevens van verwerkingsverantwoordelijke entiteiten van Newell Brands en meer informatie met betrekking tot toezichthoudende autoriteiten op de onderstaande pagina: Verwerkingsverantwoordelijken van Newell Brands en toezichthoudende autoriteiten.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke van Newell Brands zich buiten de EU/EER bevindt, wordt de EU-vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke gespecificeerd op de pagina Verwerkingsverantwoordelijken van Newell Brands en toezichthoudende autoriteiten.

U kunt contact opnemen met de directeur Gegevensbescherming van Newell via:

Vragen over gegevensprivacy of :
Attn: Data Protection Director
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, Georgia 30328, Verenigde Staten

Voor meer informatie over de volledige omvang van uw rechten of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze directeur Gegevensbescherming via de bovenstaande contactgegevens of via Vragen over gegevensprivacy, of via de belangrijkste toezichthoudende autoriteit voor Newell Brands, namelijk The Information Commissioner’s Office, Wycliff House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 6AF, Verenigd Koninkrijk, www.ico.org.uk .

9.PERSOONSGEGEVENS VERSTREKT DOOR KINDEREN

Sommige content op onze sites kan gericht zijn op kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen of vragen echter niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar zonder toestemming van de ouders, tenzij toegestaan door de wet. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder toestemming van de ouders, of tenzij anderszins toegestaan door de wet, zullen we deze informatie verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u gelooft dat een kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt zonder toestemming van de ouders of anderszins niet toegestaan door de wet, kunt u contact met ons opnemen zoals hieronder uiteengezet in het gedeelte “Contact met ons opnemen”.

Consumenten in Californië – We verkopen geen informatie van consumenten uit Californië die 16 jaar of jonger zijn zonder voorafgaande toestemming. Onze sites en diensten gericht op kinderen zullen de leeftijd van een gebruiker verifiëren en keuzes bieden met betrekking tot de verkoop van persoonlijke informatie van kinderen van 16 jaar of jonger. Als een consument uit Californië jonger dan 13 jaar is, moet een ouder of voogd toestemming geven voor de verkoop van de persoonlijke informatie van de minderjarige. Als de consument van Californië echter tussen de 13 en 16 jaar oud is, kan de minderjarige toestemming geven voor de verkoop van zijn/haar persoonlijke informatie. Onze sites gericht op kinderen zullen om verificatie van de leeftijd vragen en vereisen de juiste toestemming.

Inwoners van de EU– We verzamelen of verwerken geen persoonsgegevens met betrekking tot betrokkenen in de EU onder de 16 jaar zonder expliciete toestemming van een ouder of voogd. Onze sites gericht op kinderen zullen om verificatie van de leeftijd vragen en vereisen passende toestemming.

10.COOKIES, WEBBEACONS EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN

Onze sites maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden informatie bevatten die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies zijn nuttig omdat hierdoor een website het apparaat van een gebruiker kan herkennen. Cookies helpen bij verschillende functies van een website, waaronder het toestaan van gebruikers om in te loggen op websites (waardoor uw navigatie op websites efficiënter wordt), het onthouden van uw voorkeuren (zoals taal) en het over het algemeen verbeteren van uw ervaring op onze sites. Cookies kunnen er ook voor zorgen dat de reclame en content die u online ziet relevanter voor u en uw interesses zijn. We kunnen ook webbeacons opnemen in marketing-e-mails of onze nieuwsbrieven om vast te stellen of berichten geopend zijn en op welke links werd geklikt.

Sommige van onze zakelijke partners hebben webbeacons en cookies op onze website geïnstalleerd. Daarnaast kunnen knoppen binnen sociale media van derden bepaalde informatie registreren, zoals uw IP-adres, browsertype en taal, toegangstijd en verwijzende webadressen. Bovendien, als u bent ingelogd op deze socialemedia-sites, kunnen ze dergelijke verzamelde informatie ook koppelen aan uw profielinformatie op die website.

Als u zich wilt afmelden voor cookies, ga dan voor meer informatie naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org. Deze websites vertellen u ook hoe u uw browser kunt instellen om cookies niet te accepteren en cookies uit uw browser te verwijderen. Als resultaat daarvan kunnen in enkele gevallen echter sommige functies van onze sites niet functioneren. Meer informatie over ons gebruik van cookies vindt u in ons Cookiebeleid.

11.BEVEILIGING

Er bestaat geen perfecte beveiliging. We hebben passende en commercieel redelijke organisatorische, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om persoonsgegevens te beschermen. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inloggegevens die gebruikt worden voor toegang tot een account of dienst van Newell. Als u het vermoeden hebt van een onbevoegde activiteit, meld dit ons dan onmiddellijk. U kunt verdachte activiteiten of andere zorgen melden door contact met ons op te nemen via:

Vragen over gegevensprivacy

12.LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

We kunnen uw gegevens verzamelen via sites van derden. Dit kan ook plaatsvinden wanneer u inlogt via een website van derden, zoals Facebook, Snapchat, Instagram, LinkedIn, Twitter, enz. We kunnen ook informatie die via derden verzameld is, verstrekken om advertenties aan te passen en om berichten op sites van derden te beheren en te faciliteren. Houd er rekening mee dat wanneer u zich afmeldt voor onze marketing-e-mail er sprake kan zijn van een vertraging in het stopzetten van onze advertenties die aan u gericht zijn op sites van derden.

13.DO NOT TRACK

Newell volgt zijn klanten niet op latere momenten en op websites van derden om gerichte reclame te leveren, en reageert daarom ook niet op Do Not Track (DNT)-signalen. Sommige sites van derden houden echter uw surfactiviteiten bij wanneer ze u content aanbieden, waardoor ze kunnen aanpassen wat er voor u weergegeven wordt. Als u dergelijke sites bezoekt, kunt u mogelijk het DNT-signaal in uw browser instellen zodat derden (in het bijzonder adverteerders) weten dat u niet wilt worden gevolgd.

14.MOBIELE EN ANDERE APPARATEN GEBRUIKEN

Newell, onze dochterondernemingen en derden die we hebben ingehuurd, kunnen unieke identificatoren verzamelen en opslaan die overeenkomen met uw mobiele apparaat, met het doel aangepaste advertenties of content te leveren terwijl u onze sites gebruikt of op internet surft, om op locatie gebaseerde diensten en advertenties te leveren of om u op een unieke manier te identificeren op apparaten of browsers. Om deze advertenties of inhoud aan te passen, kunnen wij, of derden, persoonsgegevens verzamelen, bijv. uw e-mailadres of gegevens die op passieve manier van u worden verzameld, zoals uw apparaat-ID, locatie of IP-adres. Met de meeste mobiele apparaten kunt u deze locatiediensten uitschakelen.

Door de privacy- en beveiligingsinstellingen van uw apparaat aan te passen, kunt u bepalen hoe er op uw mobiele apparaat en mobiele browser informatie gedeeld wordt, evenals hoe uw mobiele browser cookies en andere tracking-identificatoren verwerkt. U kunt de instructies van uw mobiele serviceprovider of de fabrikant van uw apparaat raadplegen om te leren hoe u uw instellingen aan kunt passen.

15.E-MAILMARKETING

Als u een bestaande klant bent of, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, u toestemming hebt gegeven of ons niet anderszins de opdracht hebt gegeven om u geen marketingberichten te sturen, kunnen we u marketingberichten sturen via e-mail en/of de post om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.

U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van marketingberichten via de volgende methoden:
 • Via de instellingen/voorkeuren van uw klantaccount binnen “Mijn account”;
 • Door te klikken op de link “Afmelden” in elk e-mailbericht dat we u sturen
 • Door contact met ons op te nemen viaVragen over gegevensprivacy
Zodra een van deze methoden is uitgevoerd, zullen we uw verzoek honoreren en uw profiel bijwerken om ervoor te zorgen dat u geen marketingberichten meer zult ontvangen.

We zullen de verzoeken voor afmelding/uitschrijving zo snel mogelijk verwerken en in de meeste gevallen binnen 10 dagen. Newell Brands bestaat echter uit een complex web van vele bedrijven en dienstverleners die intern aan elkaar gekoppeld zijn. Hierdoor kan het even duren voordat deze updates in al onze systemen zijn doorgevoerd. We vragen uw begrip als u tijdens deze periode, waarin uw verzoek wordt verwerkt, nog steeds berichten van ons krijgt.

Houd er rekening mee dat het stopzetten van marketingberichten geen invloed heeft op dienstberichten, zoals de updates van bestellingen.

16.TEKSTBERICHTEN

Onze sites kunnen u de keuze geven om u aan te melden voor de ontvangst van tekstberichten en waarschuwingen op het/de mobiele telefoonnummer(s) dat/die u met ons hebt gedeeld. Zodra u zich hebt aangemeld, kunnen we u tekstberichten sturen over uw account om fraude te onderzoeken of te voorkomen, om u in geval van nood te waarschuwen, enz. We kunnen u tekstberichten en waarschuwingen sturen door gebruik te maken van autodial-technologie. Daarnaast kunnen we van tijd tot tijd bepaalde campagnes uitvoeren die u de mogelijkheid bieden om een tekstbericht naar een specifieke verkorte code te sturen en die een aanmeldingsoptie bieden om toekomstige tekstberichten te ontvangen. Uw aanmeldingsverzoek verstrekt ons uw mobiele telefoonnummer. Als u ervoor kiest om u aan te melden, gaat u ermee akkoord dat we van tijd tot tijd berichten kunnen sturen over nieuwe producten, promoties, diensten of aanbiedingen naar het mobiele apparaat dat gekoppeld is aan dat nummer.

U kunt ervoor kiezen om u op elk gewenst moment af te melden van onze tekstberichten en waarschuwingen door “STOP” te antwoorden op het bericht dat u hebt ontvangen. Zodra u zich heeft afgemeld, zult u geen extra tekstberichten via uw mobiele telefoon meer ontvangen. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van tekstberichten en waarschuwingen, we mogelijk geen contact meer met u kunnen opnemen met belangrijke berichten over uw account of transacties bij ons. Als zich echter een noodsituatie of vraag over uw account voordoet, zullen we alles in het werk stellen om op andere manieren contact met u op te nemen, zoals per e-mail of via een vast telefoonnummer. U hoeft zich niet aan te melden voor tekstberichten en waarschuwingen om onze sites en diensten te gebruiken. Als u zich aanmeldt, kunnen er standaardkosten voor tekstberichten van toepassing zijn. Voor meer informatie over onze tekstberichten en waarschuwingen kunt u contact met ons opnemen via Vragen over gegevensprivacy.

17.WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht voor om te allen tijde, naar eigen goeddunken, delen van dit privacybeleid te wijzigen, aan te passen, er iets aan toe te voegen of te verwijderen. We zullen u over dergelijke wijzigingen informeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Alle belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid worden op deze webpagina geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om telkens wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt ons privacybeleid opnieuw te bekijken, omdat het privacybeleid veranderd kan zijn sinds de laatste keer dat u onze sites of diensten hebt gebruikt.

18.CONTACT MET ONS OPNEMEN

Als u vragen hebt over dit privacybeleid of de praktijken van Newell, kunt u contact met ons opnemen via: Vragen over gegevensprivacy.

19.WAT IS ER NIEUW?

Met ingang van 15 november 2019 hebben we delen van onze privacyverklaring bijgewerkt en geharmoniseerd. Hieronder volgt een overzicht van enkele wijzigingen:
 • We zullen nu de term “sites” gebruiken om onze website, mobiele apps, enz. te beschrijven.
 • We verduidelijken de soorten persoonsgegevens die we over u verzamelen en de manieren waarop we deze informatie verzamelen.
 • We beschrijven uw rechten op toegang tot en controle over uw persoonsgegevens.
 • We verstrekken bijgewerkte contactgegevens.
 • We beschrijven hoe we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken en delen
 • We verduidelijken de soorten persoonsgegevens die we over u verzamelen en de manieren waarop we deze persoonsgegevens verzamelen. We verzamelen op veel verschillende manieren persoonsgegevens, waaronder van sites van derden, socialemedia-sites en reclamenetwerken.
 • We beschrijven hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en delen.
 • We beschrijven ons gebruik van e-mail- en tekstberichten en hoe u zich voor deze berichten kunt afmelden of hoe u deze kunt beheren.
 • We informeren gebruikers, indien van toepassing, over hun rechten met betrekking tot de AVG en de California Consumer Privacy Act (CCPA).
 • We verduidelijken dat uw persoonsgegevens voor verwerking en andere toepassingen over internationale grenzen kunnen worden doorgegeven.
 • We verduidelijken hoe we uw persoonsgegevens delen met onze leveranciers, externe aanbieders en verwijzende websites.
 • We nemen aanvullende informatie op over Do Not Track-signalen.