SEKRETESSPOLICY FÖR NEWELL BRANDS

Senaste ändring: 20 juli 2023 (v.3.2)

 

ÄMNEN:

 1. Din integritet är viktig för oss
 2. Personuppgifter som vi samlar in om dig
 3. Varför vi behandlar dina personuppgifter, rättsliga grunder för behandling och lagring
 4. Hur vi lämnar ut dina personuppgifter
 5. Internationella dataöverföringar
 6. Dina rättigheter avseende tillgång till och kontroll över personuppgifter
 7. Endast för invånare i Kalifornien
 8. 8Känsliga personuppgifter
 9. 9Personuppgifter som lämnas av barn
 10. Cookies, webbfyrar och annan spårningsteknik
 11. Säkerhet
 12. Länkar till tredje parts webbplatser
 13. Använda mobila och andra enheter
 14. Marknadsföringskommunikation via e-post
 15. Textmeddelanden
 16. Ändringar i vår integritetspolicy
 17. Kontakta oss
 18. Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och dataskydd
 19. Endast för invånare i Kalifornien: meddelande om ekonomiskt incitament; Chatbots
 20. Uppdateringar av policyn

 

1. DIN INTEGRITET ÄR VIKTIG FÖR OSS

På Newell Brands strävar vi efter att respektera integriteten och säkerheten för våra användare, kunder och leverantörer, liksom deras representanter, i förhållande till alla produkter, tjänster, applikationer och webbplatser som tillhandahålls av Newell Brands Inc., eller något av dess dotterbolag ("Newell Brands"), när de agerar som personuppgiftsansvarig enligt relevanta dataskyddsregler och förordningar.

Denna sekretesspolicy beskriver vår integritetspraxis enligt kraven i EU: s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR"), Storbritanniens allmänna dataskyddsförordning ("UK GDPR"), California Consumer Privacy Act ("CCPA") och andra tillämpliga dataskyddslagar (gemensamt "sekretesslagar"). Denna sekretesspolicy gäller när Newell Brands agerar som personuppgiftsansvarig med avseende på personuppgifter (vilket inkluderar "personuppgifter" enligt definitionen i relevanta sekretesslagar) för våra kunder, anställda, webbplatsanvändare, partner och tjänsteleverantörer. Med andra ord gäller denna sekretesspolicy där vi bestämmer syftet och medlen för behandlingen av personuppgifter.


Denna sekretesspolicy ger information om hur vi, när vi agerar som datakontrollant, samlar in, behandlar, delar, överför, behåller och skyddar personlig information och de rättigheter du kan utöva, i förekommande fall, angående din personliga information.

Denna sekretesspolicy   gäller Newell Brands webbplatser inklusive, inte begränsat till newellbrands.com, Newell Brands mobilappar, Newell Brands dedikerade sociala mediekonton etc. ("Webbplatser"). Denna sekretesspolicy  gäller inte applikationer, produkter, tjänster, webbplatser eller sociala mediefunktioner från tredje part som kan nås via länkar på våra webbplatser som har sina egna sekretesspolicyer. Åtkomst till dessa länkar kommer att leda till att du lämnar våra webbplatser och kan leda till insamling och/eller delning av din personliga information av en tredje part. Vi kontrollerar, stöder eller gör inga utfästelser om tredje parts webbplatser eller deras sekretesspraxis, som kan skilja sig från vår. Vi uppmuntrar dig att granska sekretessrutinerna på alla webbplatser du interagerar med innan du tillåter insamling och användning av din personliga information. Om du har några frågor eller kommentarer angående denna sekretesspolicy eller vår dataskyddspraxis, vänligen kontakta oss på Data Privacy Enquiry .

2. PERSONUPPGIFTER SOM VI SAMLAR IN OM DIG

När du slutför en transaktion, skickar in en begäran, skapar ett konto, ansöker om en tjänst (sekretesspolicy för jobbsökande), besöker våra webbplatser osv., eller interagerar med någon Newell Brands-enhet, kan du bli ombedd att tillhandahålla viss information, inklusive, men inte begränsat till, ditt namn, titel, företag, adress, telefonnummer, e-postadress, kreditkortsinformation,  och bransch. Du kan också förse oss med data om dina enheter, till exempel din IP-adress, din geolokalisering, din dataanvändning, ditt kund- eller leverantörskonto etc. Under begränsade omständigheter kan vi samla in information relaterad till dig och dina familjemedlemmar, såsom ålder, kön och civilstånd. Denna information och data kan betraktas som personuppgifter enligt gällande sekretesslagar.

Vi kan också samla in din information från tredje parts webbplatser, inklusive när du loggar in via en tredje parts webbplats som Facebook, Snapchat, Instagram, Amazon, LinkedIn, Twitter, etc. Vi kan också avslöja information som samlats in från tredje part för att anpassa annonser och för att hantera och underlätta meddelanden på tredje parts webbplatser.

3. VARFÖR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER, RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR BEHANDLING OCH LAGRING

Se tabellen nedan för att se vilka kategorier av personuppgifter vi kan samla in, varför vi behandlar (samlar in, använder, lagrar osv.) sådana personuppgifter, de rättsliga grunderna för sådan behandling (i förekommande fall) och den relevanta maximala lagringsperioden.

Avsikt

Kategorier av personuppgifter

Rättsliga grunder för behandling (om det krävs enligt tillämpliga sekretesslagar)

Kundhantering (inklusive tillhandahållande av tjänster, fakturering och betalningsinsamling, kundsupport; kontohantering, anpassning av din upplevelse på våra webbplatser etc.)

 • Identifieringsuppgifter (namn, adress, telefon, passnummer etc.)
 • Elektroniska identifieringsuppgifter (e-post, IP-adresser, geolokalisering, webbplatsanvändningsdata, cookies etc.)
 • Ekonomiska egenskaper (bankkontonummer, försäkring, kreditkortsuppgifter etc.)
 • Den registrerades och i vissa fall familjemedlemmars personliga egenskaper (ålder, kön, födelsedatum och födelseort, civilstånd osv.)
 • Bild och inspelningar (foton, videor, CCTV, etc)
 • Fullgörande av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtagande av åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal
 • Rättslig skyldighet att behandla dina uppgifter
 • Våra legitima intressen för korrekt administration av vår webbplats och verksamhet

Direkt konsumentförsäljning (inklusive tillhandahållande av tjänster, fakturering och betalningsinsamling, kundsupport, kontohantering, lojalitets- eller belöningsprogram, anpassning av din upplevelse på våra webbplatser etc.)

 • Identifieringsuppgifter
 • Elektroniska identifieringsuppgifter
 • Finansiella egenskaper
 • Den registrerades och i vissa fall familjemedlemmars personliga egenskaper
 • Bild och inspelningar
 • Fullgörande av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtagande av åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal
 • Rättslig skyldighet att behandla dina uppgifter
 • Våra legitima intressen för korrekt administration av vår webbplats och verksamhet
 • Med ditt samtycke/opt-in där så krävs

Känn din kund (inklusive bedrägeribekämpning, penningtvätt etc.

 • Identifieringsuppgifter
 • Elektroniska identifieringsuppgifter
 • Finansiella egenskaper
 • Den registrerades och i vissa fall familjemedlemmars personliga egenskaper
 • Fullgörande av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtagande av åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal
 • Våra legitima intressen för korrekt administration av vår webbplats och verksamhet
 • Rättslig skyldighet att behandla dina uppgifter

Direktmarknadsföring (inklusive e-postmarknadsföringskommunikation, kampanjer, marknadsföringskampanjer, undersökningar etc.) **

 • Identifieringsuppgifter
 • Elektroniska identifieringsuppgifter
 • Med ditt samtycke/opt-in där så krävs
 • Våra legitima intressen för korrekt administration av vår webbplats och verksamhet

Leverantörshantering (inklusive redovisning etc.)

 • Identifieringsuppgifter
 • Elektroniska identifieringsuppgifter
 • Finansiella egenskaper
 • Den registrerades och i vissa fall familjemedlemmars personliga egenskaper
 • Bild och inspelningar
 • Fullgörande av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtagande av åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal
 • Våra legitima intressen för korrekt administration av vår webbplats och verksamhet
 • Rättslig skyldighet att behandla dina uppgifter

Upprätthålla säkerheten för våra medarbetare och tillgångar

 • Identifieringsuppgifter
 • Elektroniska identifieringsuppgifter
 • Finansiella egenskaper
 • Den registrerades och i vissa fall familjemedlemmars personliga egenskaper
 • Fullgörande av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtagande av åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal
 • Rättslig skyldighet att behandla data på ett säkert sätt
 • Våra legitima intressen för korrekt administration av vår webbplats och verksamhet

Juridisk efterlevnad och hantering av rättstvister

 • Identifieringsuppgifter
 • Elektroniska identifieringsuppgifter
 • Finansiella egenskaper
 • Den registrerades och i vissa fall familjemedlemmars personliga egenskaper
 • Behandling som är nödvändig för att fastställa, göra gällande  eller försvara rättsliga anspråk eller skyldigheter.
 • Fullgörande av ett avtal mellan dig och oss och/eller vidtagande av åtgärder, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal
 • Rättslig skyldighet att behandla uppgifter
 • Våra legitima intressen för korrekt  administration av vår webbplats och verksamhet

Produkt/tjänsteförbättring & omvärldsbevakning

 • Identifieringsuppgifter
 • Elektroniska identifieringsuppgifter
 • Finansiella egenskaper
 • Den registrerades och i vissa fall familjemedlemmars personliga egenskaper
 • Ditt samtycke
 • Våra legitima intressen för korrekt administration av vår webbplats och verksamhet

Om du vill invända mot användningen av dina personuppgifter för dessa ändamål, se "Dina rättigheter avseende tillgång till och kontroll över personuppgifter" i avsnitt 6 nedan.

Vi kommer att behålla din personliga information medan vi tillhandahåller våra produkter och tjänster till dig. Därefter kommer vi att behålla din personliga information av ett av följande skäl: (a) för att svara på eventuella frågor, klagomål eller anspråk från dig eller för din räkning; (b) för att visa att vi behandlade dig rättvist eller i enlighet med lagen; (c) för korrekt administration av vår verksamhet; och/eller (d) enligt lag.

Vi kommer inte att behålla din personliga information längre än nödvändigt för de ändamål för vilka den samlades in enligt vad som anges i denna sekretesspolicy. När vi fastställer datalagringsperioder tar vi hänsyn till lokala lagar, avtalsförpliktelser, våra rimliga affärskrav och dina förväntningar och krav. När det inte längre är nödvändigt att behålla din personliga information kommer vi att radera den på ett säkert sätt eller anonymisera den i enlighet med gällande sekretesslagar. 

 Vi behåller personlig information i allmänhet enligt följande:

 • Identifieringsuppgifter - Om det krävs för det ändamål som anges ovan, inklusive: (i) som krävs för att fullgöra ett avtal mellan oss; (ii) medan du har ett konto hos oss (och i upp till 45 dagar efter att du har raderat ditt konto); eller (iii) i 120 dagar efter din senaste korrespondens med oss (eller tills du återkallar ditt samtycke till direktmarknadsföringskommunikation).
 • Elektroniska identifieringsuppgifter - Så länge som krävs för det syfte som anges ovan, inklusive: (i) som krävs för att fullgöra ett avtal mellan oss; (ii) medan du har ett konto hos oss (och i upp till 120 dagar efter att du har raderat ditt konto); (iii) i 120 dagar efter din senaste korrespondens med oss (eller tills du återkallar ditt samtycke till direktmarknadsföringskommunikation); eller (iv) upp till 4 år efter att du besökt våra webbplatser. 
 • Ekonomiska egenskaper - Så länge som krävs för det syfte som anges ovan, inklusive: (i) som krävs för att fullgöra ett avtal mellan oss; eller (ii) medan du har ett konto hos oss (och i upp till 45 dagar efter att du har raderat ditt konto).
 • Personliga egenskaper - Om det krävs för det ändamål som anges ovan, inklusive: (i) som krävs för att fullgöra ett avtal mellan oss; (ii) medan du har ett konto hos oss (och i upp till 45 dagar efter att du har raderat ditt konto); eller (iii) i 120 dagar efter din senaste korrespondens med oss (eller tills du återkallar ditt samtycke till direktmarknadsföringskommunikation).
 • Bild och inspelningar - Så länge som krävs för det syfte som anges ovan, inklusive: (i) som krävs för att fullgöra ett avtal mellan oss; (ii) medan du har ett konto hos oss (och i upp till 120 dagar efter att du har raderat ditt konto); (iii) i 120 dagar efter din senaste korrespondens med oss (eller tills du återkallar ditt samtycke till direktmarknadsföringskommunikation); (iv) upp till 6 månader efter att du besökt våra lokaler; eller (v) upp till 4 år efter att du besökt våra webbplatser.

Vi kan också behålla din personliga information i våra register i enlighet med vår nuvarande lagringspolicy, som är utformad för att uppfylla våra olika juridiska och / eller professionella lagringsskyldigheter och kommersiell bästa praxis (och kan vara så länge som 10 år).  För mer specifik information om lagringsperioderna, vänligen kontakta oss på Data Privacy Enquiry.

4. HUR VI LÄMNAR UT DINA PERSONUPPGIFTER

Din personliga information kan lämnas ut till andra enligt beskrivningen nedan:

 • Vi kan lämna ut din personliga information till någon medlem i vår grupp av företag, dotterbolag, som rimligen är nödvändiga för de syften och på de rättsliga grunder som anges i denna sekretesspolicy.
 • Vi kan lämna ut din personliga information till följande kategorier av tredje parter för de ändamål som beskrivs ovan.  Vi kan lämna ut personuppgifter till tredje part enligt följande:
  • Analysleverantörer - Vi kan avslöja elektroniska identifieringsdata, inklusive produktrelaterad videovisningshistorik, för att stödja våra marknadsförings- och produktutvecklingsinsatser.
  • Annonsnätverk/partners – Vi kan avslöja elektroniska identifieringsuppgifter och personliga egenskaper, inklusive produktrelaterad videovisningshistorik, för att stödja våra marknadsföringsinsatser.
  • Sociala nätverk - Vi kan avslöja elektroniska identifieringsuppgifter för att stödja våra marknadsförings-, konsumentservice- och produktutvecklingsinsatser.
  • Försäkringsgivare och professionella rådgivare - Vi kan avslöja personlig information i syfte att erhålla eller behålla försäkringsskydd, hantera risker, få professionell rådgivning eller upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det är i domstolsförfaranden eller andra rättsliga förfaranden.
  • Innehållsleverantörer - Vi kan avslöja din personliga information i syfte att leverera webbplatsinnehåll, inklusive produktrelaterade videor.
  • Betaltjänstleverantörer - Vi kan avslöja din personliga information för att slutföra finansiella transaktioner. Vi kommer endast att dela transaktionsdata med våra betaltjänstleverantörer i den utsträckning det är nödvändigt för att behandla dina betalningar, återbetala sådana betalningar och hantera klagomål och frågor som rör sådana betalningar och återbetalningar.
  • Uppfyllande partners/leverantörer - Vi kan lämna ut dina personuppgifter för att slutföra och skicka köp/beställningar.
 • Vi kan lämna ut dina personuppgifter inom Newell Brands för att: (a) slutföra och skicka köp/beställningar, (b) underlätta betalningar, (c) hantera din interaktion med vår organisation och våra dotterbolag, (d) svara på konsumentförfrågningar, (e) hantera juridiska eller regulatoriska anspråk, (f) underlätta marknadsföring, produkt- och serviceinformation (g) hantera produktåterkallelser, (h) utbilda våra anställda och entreprenörer.
 • Utöver de specifika avslöjanden av personuppgifter som anges i detta avsnitt kan vi avslöja din personliga information: (a) där sådant avslöjande är nödvändigt för att uppfylla en laglig skyldighet som vi är föremål för, inklusive en stämning, domstolsbeslut eller husrannsakningsorder; (b) genomdriva våra användarvillkor, denna sekretesspolicy eller andra avtal med dig, inklusive utredning av potentiella överträdelser därav; (c) svara på anspråk om kränkningar av tredje parts rättigheter; (d) svara på dina förfrågningar om kundservice; (e) skydda rättigheter, egendom eller personlig säkerhet för Newell Brands och dess anställda, dess agenter och dotterbolag, dess användare och/eller allmänheten; och/eller (f) med andra företag och organisationer för bedrägeriskydd, förebyggande av skräppost/skadlig kod eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

Vi förbehåller oss rätten att överföra din personliga information i händelse av konkurs eller försäljning eller överföring av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar, ett förvärv, fusion eller avyttring och alla due diligence-insatser för dessa artiklar.

5. INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

Newell Brands är ett globalt företag baserat i USA. Newell Brands och våra dotterbolag har kontor och anläggningar på platser över hela världen, inklusive Europeiska unionen/EES, Storbritannien, Latinamerika, Asien och Afrika. Din personliga information kan överföras till andra jurisdiktioner.

Våra kunder och användare av våra webbplatser kan befinna sig var som helst i världen. Sekretesslagarna i vissa länder kanske inte ger skydd som motsvarar dem i ditt hemland, och din regering kan anse att sådana integritetsskydd är tillräckliga. Vi kan behandla din information i, eller överföra din information till, USA eller andra länder.

I händelse av överföring av personuppgifter som omfattas av GDPR eller brittisk GDPR till ett land som inte har bedömts säkerställa en adekvat skyddsnivå för sådan personlig information, kommer vi att implementera lämpliga skyddsåtgärder, som kan inkludera ytterligare bedömningar och ytterligare skyddsåtgärder, i enlighet med relevanta lagkrav.

6. DINA RÄTTIGHETER AVSEENDE TILLGÅNG TILL OCH KONTROLL ÖVER PERSONUPPGIFTER

Beroende på den jurisdiktion där du bor och de sekretesslagar som gäller för dina personuppgifter kan du ha följande rättigheter, vilket kan kräva en verifierad begäran för att utöva:

 • Information och åtkomst - Du kan begära att få tillgång till din personliga information, få kompletterande information om din personliga information, få information om de offentliga och privata enheter till vilka din personliga information har tillhandahållits och / eller få en kopia av din personliga information.
 • Rättelse - Du kan begära att korrigera och/eller uppdatera dina felaktiga eller inaktuella personuppgifter.
 • Radering - Du kan ha rätt att få dina personuppgifter raderade.
 • Begränsning - Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av din personliga information.
 • Invända mot  behandling - Du kan ha rätt att invända mot specifika typer av behandling av dina personuppgifter.
 • Dataportabilitet - Du kan ha rätt att begära en portabel kopia av din personliga information.  Dataportabilitet gäller inte pappersregister och får inte påverka andras rättigheter eller involvera känslig företagsinformation.
 • Rätt att inte bli föremål för beslut baserade enbart på automatiserat beslutsfattande - Du kan ha rätt att inte bli föremål för beslut baserade enbart på automatiserad behandling (dvs. utan mänsklig inblandning). 
 • Rätt att lämna in ett klagomål - Du kan ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet i det land  där du  bor, där du arbetar eller där den potentiella överträdelsen ägde rum. För ytterligare information om relevanta tillsynsmyndigheter, se avsnitt 7 i denna sekretesspolicy.
 • Rätt att återkalla samtycke  - Du kan ha rätt att återkalla tidigare lämnat samtycke relaterat till din personliga information.

Om du vill utöva dina tillämpliga rättigheter, fyll i en begäran om tillgång till data.

Invånare i följande amerikanska stater kan ha rättigheter enligt följande lagar:

 • Virginia-konsumenter kan ha rätt till de rättigheter som föreskrivs i Virginia Consumer Privacy Act ("VCDPA") enligt Va. Code 59.1-573 och kan utöva sådana rättigheter genom att fylla i en begäran om dataåtkomst.
 • Colorado-konsumenter kan ha rätt till de rättigheter som tillhandahålls av Colorado Privacy Act ("CPA") enligt C.R.S. § 6-1-1306 efter att CPA träder i kraft den 1 juli 2023 och kan utöva sådana rättigheter genom att fylla i en begäran om åtkomst till registrerad.

  Newell Brands kan ta ut en rimlig avgift eller avslå din begäran om din begäran inte är giltig enligt tillämplig lag, repetitiv eller överdriven. Vi kan också begära information från dig för att verifiera din identitet innan du får ett svar. Newell Brands kan avslå din begäran om din identitet inte kan valideras.

  Om du har några frågor om dina rättigheter när det gäller Newell Brands, vänligen kontakta oss på: Data Privacy Enquiry eller genom att använda kontaktinformationen nedan.

  Denna sekretesspolicy skapar, utökar eller ändrar inte några rättigheter för registrerade i EU, rättigheter för registrerade i Storbritannien, konsumenträttigheter enligt någon amerikansk stat (inklusive, utan begränsning, Kalifornien, Colorado, Connecticut, Virginia eller Utah) eller Newell Brands skyldigheter, förutom vad som anges i GDPR, UK GDPR, CCPA eller annan tillämplig sekretesslag.

  7. ENDAST FÖR INVÅNARE I KALIFORNIEN

  I den utsträckning CCPA (definieras nedan) gäller för oss gäller detta avsnitt för vår insamling och användning av CCPA-personuppgifter (definieras nedan) enligt vad som krävs enligt California Consumer Privacy Act från 2018, ändrad genom California Privacy Rights Act (CPRA) och tillhörande genomförandebestämmelser (gemensamt "CCPA"). Detta avsnitt beskriver (1) de kategorier av CCPA-personuppgifter som samlas in och lämnas ut av oss, (2) integritetsrättigheter för invånare i Kalifornien enligt CCPA och (3) hur invånare i Kalifornien kan utöva dessa rättigheter.

  "CCPA-personuppgifter" avser information som inte är offentligt tillgänglig (som sådan term definieras i CCPA) som identifierar, relaterar till, beskriver, kan associeras med eller rimligen kan kopplas till, direkt eller indirekt, med en viss konsument eller hushåll i Kalifornien 

  I enlighet med kalifornisk lag kan vi ha använt följande kategorier av CCPA-personuppgifter under de senaste 12 månaderna på följande sätt:

  Kategori av CCPA-personuppgifter

  Beskrivning eller förklaring

  Samlad

  Såld eller delad till tredje part

  Lämnas ut i affärssyfte till tredje part

  Identifierare

  Information som kan identifiera en konsument eller ett hushåll, till exempel riktigt namn, IP-adress eller e-postadress.

  X

  X

  X

  Kommersiell information

  Register över inköps- eller konsumtionshistorik eller tendenser.

  X

   

  X

  Internet- eller nätverksaktivitet

  Till exempel information om interaktioner med webbplatser, appar eller annonser.

  X

  X

  X

  Geolokaliseringsdata

  Till exempel platsdata för enheter. 

  X

  X

  X

  Sensorisk information

  Ljud, elektronisk, visuell eller liknande information, till exempel inspelningar från kameror eller mikrofoner.

  X

   

  X

  Profil baserad på slutsatser från andra kategorier

  Till exempel en profil om konsumenternas preferenser eller egenskaper.

  X

  X

  X

  Skyddade klassificeringsegenskaper

  Kan avslöjas i andra insamlade data.

  X

   

  X

  Personuppgift

  Inkluderar poster som beskrivs i Cal. Civ. Code § 1798.80(e), av vilka vissa överlappar andra kategorier. T.ex. namn, adress, telefonnummer, statligt ID-nummer, anställningshistorik eller kreditkortsnummer.

  X

   

  X

  Vi samlar in och behandlar CCPA-personuppgifter i var och en av dessa kategorier för att underlätta våra affärsändamål som anges i avsnitt 3 ovan.

  Under de senaste 12 månaderna kan CCPA-personuppgifter ha sålts, delats eller lämnats ut till följande kategorier av tredje parter:

  • Analysleverantörer – CCPA-personuppgifter samlades in av dataanalysleverantörer för att bättre förstå våra kunder och potentiella kunder och för att förstå och förbättra effektiviteten i marknadsföringsinsatserna; och
  • Annonsnätverk/partners – CCPA-personuppgifter kan ha delats för att ge kunder och potentiella kunder mer relevant reklam.

  För att välja bort försäljning eller delning av din CCPA-personliga information, klicka här: SÄLJ/DELA INTE MIN PERSONLIGA INFORMATION

  CCPA anser att vissa CCPA-personuppgifter är känslig information ("CCPA-känsliga personuppgifter"). Vi tror inte att vi använder eller avslöjar CCPA-känsliga personuppgifter för andra ändamål än de som anges i avsnitt 7027(l). I enlighet med kalifornisk lag kan vi ha använt följande kategorier av CCPA-känsliga personuppgifter under de senaste 12 månaderna på följande sätt:

  Kategori av CCPA-känsliga personuppgifter

  Beskrivning eller förklaring

  Samlad

  Såld eller delad till tredje part

  Lämnas ut i affärssyfte till tredje part

  Exakt geolokalisering

  Data som härrör från en enhet som används eller är avsedd att användas för att lokalisera en konsument inom ett cirkulärt geografiskt område med en radie på 1,850 fot eller mindre (förutom vad som föreskrivs i föreskrifter).

  X

   

  X

  Under de senaste 12 månaderna kan CCPA-känsliga personuppgifter ha lämnats ut för följande affärsändamål till följande kategorier av tredje parter:

  • Analysleverantörer - För att förstå och förbättra effektiviteten av marknadsföringsinsatser efter allmän plats.

  Om du är bosatt i Kalifornien kan du ha följande rättigheter:

  • Meddelande – Du kan ha rätt att bli underrättad om vilka kategorier av CCPA-personuppgifter som kommer att samlas in vid eller före insamlingstillfället och i vilka syften de kommer att användas och delas.
  • Åtkomst – Du kan ha rätt att begära de kategorier av CCPA-personuppgifter som vi samlat in under de senaste tolv (12) månaderna, de kategorier av källor från vilka personuppgifterna samlades in, de specifika delarna av CCPA-personuppgifter som vi har samlat in om dig och de affärssyften för vilka sådana CCPA-personuppgifter samlas in och delas. Du kan också ha rätt att begära de kategorier av CCPA-personuppgifter som lämnades ut för affärsändamål och kategorierna av tredje parter under de tolv (12) månader som föregick din begäran om dina CCPA-personuppgifter.
  • Dataportabilitet  - Du kan ha rätt att få CCPA-personuppgifter som du tidigare har lämnat till oss.
  • Radering – Du kan ha rätt att få dina CCPA-personuppgifter raderade. Observera dock att vi kanske inte uppfyller din begäran om radering om vi (eller vår(a) tjänsteleverantör(er)) är skyldiga eller tillåtna att behålla dina CCPA-personuppgifter för en eller flera av följande kategorier av ändamål: (1) för att slutföra en transaktion för vilken CCPA-personuppgifterna samlades in, tillhandahålla en vara eller tjänst som du begärt,  eller slutföra ett avtal mellan oss och dig; (2) för att säkerställa vår webbplats integritet, säkerhet och funktionalitet; (3) för att följa tillämplig lag eller en rättslig skyldighet, eller utöva rättigheter enligt lagen (inklusive yttrandefrihet); eller (4) att på annat sätt använda din CCPA-personliga information internt, på ett lagligt sätt som är kompatibelt med det sammanhang där du tillhandahöll den.
  • Att välja bort försäljning eller delning - Rätten att välja bort försäljning eller delning av din CCPA-personliga information.   
  • Begränsa användningen av känsliga personuppgifter - Rätten att begränsa användningen av dina CCPA-känsliga personuppgifter för något annat syfte än vad som anges i CCPA-förordningarna avsnitt 7027 (m).
  • Icke-diskriminering - Företag kan inte neka varor eller tjänster, ta ut ett annat pris eller tillhandahålla en annan nivå eller kvalitet på varor eller tjänster till dem som utövar sina rättigheter enligt CCPA. Men om du vägrar att lämna ut dina personuppgifter till ett företag eller ber det att radera eller sluta sälja dina personuppgifter, och att personlig information eller försäljning är nödvändig för att företaget ska kunna förse dig med varor eller tjänster, kanske företaget inte kan slutföra transaktionen.

  Om du är bosatt i CA och du vill utöva rättigheter som du kan ha listat ovan, vänligen kontakta oss (eller ditt auktoriserade ombud) genom att använda  formuläret Data Subject Access Request . Vi kommer inte att diskriminera dig på något sätt för ditt utövande av CCPA-rättigheter.

  Vi kan behöva verifiera din identitet innan vi uppfyller dina önskemål. Om vi inte först kan verifiera din identitet kan vi begära ytterligare information för att slutföra verifieringsprocessen. All personlig information som du lämnar till oss i syfte att verifiera din identitet kommer endast att användas för verifiering. Vi kan neka vissa förfrågningar, eller bara uppfylla vissa delvis, enligt vad som är tillåtet eller krävs enligt lag. Om du till exempel begär att radera CCPA-personuppgifter kan vi behålla sådana CCPA-personuppgifter som vi behöver behålla för juridiska ändamål (t.ex. skatteredovisning).

  CCPA ger konsumenter i Kalifornien rätt att lämna in ett klagomål till Kaliforniens justitieminister. Justitiekanslern kan kontaktas  på https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company eller per telefon på: (916) 210-6276.

  Om du vill få en kopia av detta avsnitt i ett alternativt format (t.ex. utskrivbart) eller språk, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen i avsnitt 18.

  8. KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

  Om det inte specifikt begärs av oss eller krävs enligt lag, ber vi dig att inte skicka oss, och  du inte avslöjar, på eller via webbplatserna eller på annat sätt till oss, känslig personlig information, som kan, beroende på jurisdiktion och utan begränsning, din religion, etnicitet, politiska åsikter, ideologiska eller andra övertygelser, hälsa, biometri eller genetiska egenskaper,  kriminell bakgrund, medlemskap i fackförening eller administrativa eller straffrättsliga förfaranden och sanktioner.  Kraven för insamling och behandling av känsliga personuppgifter varierar beroende på jurisdiktion, men om vi samlar in eller behandlar känsliga personuppgifter kommer vi att följa alla tillämpliga sekretesslagar.

  Rättsliga grunder för behandling av känsliga personuppgifter kan inkludera samtycke, rättslig skyldighet och/eller stödja rättsliga försvarsanspråk.

  9. PERSONUPPGIFTER SOM LÄMNAS AV BARN

  En del av innehållet på våra webbplatser kan vara riktat till barn under 13 år. Vi samlar dock inte medvetet in eller begär personlig information från barn under 13 år utan föräldrarnas samtycke, såvida det inte är tillåtet enligt lag. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 13 år utan föräldrarnas samtycke eller om inte annat är tillåtet enligt lag, kommer vi att radera dem i enlighet med tillämplig lag. Om du tror att ett barn kan ha gett  oss personlig information utan föräldrarnas samtycke eller på annat sätt som inte är tillåtet enligt lag, vänligen kontakta oss enligt beskrivningen nedan i avsnittet "Kontakta oss".

  Konsumenter i Kalifornien – Våra webbplatser och tjänster som riktar sig till barn kommer att verifiera en användares ålder och erbjuda val när det gäller försäljning av personuppgifter relaterade till barn som är 16 år eller yngre. Om en konsument i Kalifornien är under 13 år måste en förälder eller vårdnadshavare samtycka till försäljning av den minderåriges personuppgifter. Men om konsumenten i Kalifornien är mellan 13 och 16 år kan den minderåriga ge sitt samtycke till försäljning av sin personliga information. Våra webbplatser som riktar sig till barn kommer att be om åldersverifiering och kräva lämpligt samtycke.

  EU-invånare – Vi samlar inte in eller behandlar personuppgifter relaterade till EU-registrerade under 16 år  eller ålderskravet för GDPR-samtycke för minderåriga i den relevanta EU-medlemsstaten, utan uttryckligt samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Våra webbplatser som riktar sig till barn kommer att be om åldersverifiering och kräva samtycke i förekommande fall.

  10. COOKIES, WEBBFYRAR OCH ANNAN SPÅRNINGSTEKNIK

  Våra webbplatser använder cookies och annan liknande teknik i enlighet med gällande sekretesslagar. Cookies är textfiler som innehåller små mängder information som laddas ner till din enhet när du besöker en webbplats. Cookies hjälper till med en mängd olika webbplatsfunktioner, inklusive att tillåta användare att "logga in" på webbplatser (vilket gör din navigering på webbplatser mer effektiv), komma ihåg dina preferenser (t.ex. språk) och generellt förbättra din upplevelse på våra webbplatser. Cookies kan också hjälpa till att säkerställa att annonser och innehåll du ser online är mer relevanta för dig och dina intressen. Vi kan också inkludera webbfyrar i marknadsföringsmeddelanden eller våra nyhetsbrev för att avgöra om meddelanden har öppnats och länkar som finns i klickade på.  Liknande tekniker för att uppnå liknande mål kan inkludera pixlar, webbfyrar, JavaScript och andra sätt att lagra eller komma åt information på enheten.

  Cookies kan kategoriseras som antingen tillfälliga ("session") eller beständiga; som ställs in av oss ("första part") eller andra ("tredje part"); och har olika syften, till exempel att vara nödvändiga för att leverera webbplatserna ("väsentliga" eller "absolut nödvändiga"), preferenser / anpassning, statistik / analys eller marknadsföring.  Om informationen som samlas in med hjälp av cookies utgör personuppgifter gäller bestämmelserna i sekretesspolicyn. 

  Vi använder följande förstapartscookies på våra webbplatser: 

  • Nödvändiga cookies: Dessa objekt krävs för att aktivera grundläggande webbplatsfunktioner.
  • Marknadsföringscookies: Dessa artiklar används för att leverera reklam som är mer relevant för dig och dina intressen. De kan också användas för att begränsa antalet gånger du ser en annons och mäta effektiviteten av reklamkampanjer. Annonsnätverk placerar dem vanligtvis med webbplatsoperatörens tillstånd
  • Anpassningscookies: Dessa objekt gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg val du gör (t.ex. ditt användarnamn, språk eller den region du befinner dig i) och tillhandahålla förbättrade, mer personliga funktioner. En webbplats kan till exempel ge dig lokala väderrapporter eller trafiknyheter genom att lagra data om din nuvarande plats.
  • Analytiska cookies: Dessa objekt hjälper webbplatsoperatören att förstå hur webbplatsen fungerar, hur besökare interagerar med webbplatsen och om det kan finnas tekniska problem.
  • Våra webbplatser innehåller följande cookies från tredje part och annan teknik som används i enlighet med alla relevanta sekretesslagar och endast med ditt föregående samtycke:
  • Analytiska cookies och pixlar: Dessa tekniker samlar in information om din användning av webbplatserna.
  • Marknadsföringscookies och pixlar:  Dessa beständiga cookies och pixlar kan  spåra onlineaktivitet främst för att hjälpa till att leverera relevant reklam eller spåra annonsengagemang.

   Insamlingen och användningen av information av dessa tredjepartscookies, pixlar, sessionsuppspelning och annan teknik regleras av den tredje partens sekretesspolicy.

   Vi använder analystjänster, inklusive Google Analytics, för att hjälpa oss att analysera vår webbplatstrafik genom cookies och liknande teknik.

    Dessutom kan tredje parts sociala medieknappar logga viss information som din IP-adress, webbläsartyp och språk, åtkomsttid, webbplatsvisningsaktivitet och hänvisande webbadresser. Vidare, om du är inloggad på dessa sociala medier, kan de också länka sådan insamlad information med din profilinformation på den webbplatsen.

   Dessutom kan våra webbplatser konfigureras för att känna igen allmänna globala sekretesskontrollsignaler ("GPC") från de flesta webbläsares inställningar. Eftersom inte alla webbläsare och tillägg har en standardsignal kan det vara möjligt att din specifika GPC-signal inte känns igen tekniskt av våra webbplatser.

   Om du vill välja bort cookies, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org för mer information.  Dessa webbplatser berättar också hur du ställer in din webbläsare så att den inte accepterar cookies och hur du tar bort cookies från din webbläsare.  I några få fall kan det dock hända att vissa av funktionerna på våra webbplatser inte fungerar som ett resultat. För mer information, se vår cookiepolicy.

   11. SÄKERHET

   Det finns ingen perfekt säkerhet. Vi har implementerat lämpliga och kommersiellt rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda personuppgifter. Du ansvarar för att upprätthålla sekretessen för alla inloggningsuppgifter som kan användas för att komma åt konton eller tjänster hos Newell Brands. Om du skulle misstänka någon obehörig aktivitet, vänligen rapportera detta till oss omedelbart. Du kan rapportera misstänkt aktivitet eller andra problem genom att kontakta oss på Data Privacy Enquiry.

   12. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

   Vi är inte ansvariga för de metoder som används av webbplatser eller tjänster som är länkade till eller från webbplatserna, inklusive informationen eller innehållet på dem. Vi uppmuntrar dig att undersöka och ställa frågor innan du lämnar ut personlig information till tredje part, eftersom all personlig information som lämnas ut kommer att omfattas av tillämplig tredje parts sekretesspolicy.

   13. ANVÄNDA MOBILA OCH ANDRA ENHETER

   Newell Brands, våra dotterbolag och tredje parter som vi har anlitat, kan samla in och lagra unika identifierare som matchar din mobila enhet för att leverera anpassade annonser eller innehåll medan du använder våra webbplatser  eller navigerar på internet för att leverera platsbaserade tjänster och reklam, eller för att identifiera dig på ett unikt sätt över enheter eller webbläsare. För att anpassa dessa annonser eller innehåll kan vi eller tredje part samla in personlig information, t.ex. din e-postadress eller data som passivt samlats in från dig, till exempel din enhetsidentifierare, plats eller IP-adress. Dina mobila enheter kan tillåta dig att stänga av platstjänster eller på annat sätt begränsa vilka uppgifter som tillhandahålls när du använder våra webbplatser eller navigerar på internet.


   Genom att justera sekretess- och säkerhetsinställningarna på din enhet kan du hantera hur din mobila enhet och mobila webbläsare delar information, samt hur din mobila webbläsare hanterar cookies och andra spårningsidentifierare. Läs anvisningarna från din mobiloperatör eller tillverkaren av din enhet för att lära dig hur du justerar dina inställningar.

   14. MARKNADSFÖRINGSKOMMUNIKATION VIA E-POST

   Om du, där det krävs enligt tillämplig lag, har gett ditt samtycke, eller på annat sätt om du inte har instruerat oss att inte skicka marknadsföringsmeddelanden till dig, kan vi skicka dig marknadsföringsmeddelanden via e-post och/eller post för att hålla dig uppdaterad om våra produkter och tjänster.

   Du kan när som helst sluta ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss på följande sätt:

   • Genom dina kundkontoinställningar/preferenser inom "Mitt konto"
   • Genom att klicka på länken "avsluta prenumeration" i all e-postkommunikation vi skickar till dig
   • Genom att kontakta kundtjänst
   • Genom att kontakta oss på: Begäran om tillgång till data

   När en av dessa metoder har slutförts kommer vi att uppfylla din begäran och uppdatera din profil för att säkerställa att du inte får ytterligare marknadsföringsmeddelanden.


   Vi kommer att behandla begäranden om att välja bort/avsluta prenumerationen så snabbt som möjligt i enlighet med gällande sekretesslagar, och i de flesta fall inom 10 dagar. Newell Brands består dock av många enheter och tillhörande tjänsteleverantörer, så det kan ta tid för alla våra system att återspegla dessa uppdateringar. Vi ber om din förståelse för att du under denna period fortfarande kan få meddelanden från oss medan din begäran behandlas.  Observera att när du avregistrerar dig från vårt marknadsföringsmeddelande kan det uppstå en fördröjning i avbrytandet av våra annonser som riktas till dig på tredje parts webbplatser. 

   Observera att upphörandet av marknadsföringsmeddelanden inte stoppar någon servicekommunikation, såsom orderuppdateringar.

   15. TEXTMEDDELANDEN

   Våra webbplatser kan ge dig möjlighet att välja att ta emot textmeddelanden och varningar på det eller de mobiltelefonnummer som du har delat med oss. När du har valt att delta kan vi skicka textmeddelanden om ditt konto, för att undersöka eller förhindra bedrägeri, för att varna dig i händelse av en nödsituation etc. Vi kan skicka textmeddelanden och varningar med hjälp av automatisk uppringningsteknik. Från tid till annan kan vi också köra vissa kampanjer som ger dig möjlighet att skicka ett textmeddelande till en viss kortkod och ge en opt-in för att ta emot framtida textmeddelanden. Din opt-in-begäran ger oss ditt mobilnummer. Om du väljer att delta godkänner du att vi från tid till annan kan skicka meddelanden till den mobila enhet som är kopplad till det numret om nya produkter, kampanjer, tjänster eller erbjudanden.

   Du kan när som helst välja att välja bort våra textmeddelanden och varningar genom att svara "STOP" på meddelandet du fick. När du har valt bort kommer du inte att få några ytterligare textmeddelanden via din mobiltelefon. Tänk på att om du väljer bort att ta emot textmeddelanden och varningar kanske vi inte kan kontakta dig med viktiga meddelanden om ditt konto eller transaktioner med oss. Men om det finns en nödsituation eller kontofråga kommer vi att göra alla försök att kontakta dig på andra sätt, till exempel via e-post eller på en fast telefon. Du behöver inte välja textmeddelanden och varningar för att använda våra webbplatser och tjänster. Om du väljer att delta kan standardavgifter för textmeddelanden tillkomma. För mer information om våra textmeddelanden och varningar, vänligen kontakta oss på Data Privacy Enquiry.

   16. ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

   Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar från denna sekretesspolicy när som helst. Vi ska meddela sådana ändringar i enlighet med gällande sekretesslagar.

   Eventuella väsentliga ändringar av denna sekretesspolicy  kommer att publiceras på denna webbsida. Om inget annat anges kommer eventuella ändringar av denna sekretesspolicy att gälla omedelbart efter publicering på webbplatserna. Det är ditt ansvar att granska vår sekretesspolicy  varje gång du lämnar personuppgifter till oss eftersom sekretesspolicyn  kan ha ändrats sedan du senast använde våra webbplatser eller tjänster.

   17. KONTAKTA OSS

   Om du har frågor om denna sekretesspolicy  eller Newell Brands praxis kan du kontakta oss på: Data Privacy Enquiry.

   18. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH KONTAKTUPPGIFTER FÖR DATASKYDD

   Du hittar en lista och kontaktuppgifter för Newell Brands personuppgiftsansvariga och mer information om tillsynsmyndigheter på följande sida Newell Brands personuppgiftsansvariga och tillsynsmyndigheter  inom EU.

   Om Newell Brands personuppgiftsansvarige är belägen utanför EU/EES/Storbritannien anges den registeransvariges representant för EU/Storbritannien på sidan Newell Brands personuppgiftsansvariga och tillsynsmyndigheter inom EU.

   Newell Brands Director of Data Privacy kan kontaktas på:Data

   Privacy Enquiry

   Eller


   Attn: Data Protection Director
   6655 Peachtree Dunwoody Road
   Atlanta, Georgia 30328

   För mer information om den fulla omfattningen av dina rättigheter eller för att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud med hjälp av kontaktinformationen ovan  eller data.privacy@newellco.com eller den ledande tillsynsmyndigheten för Newell Brands i EU, nämligen direktören för Personal Data Protection Office UODO of ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polen, www.uodo.gov.pl.

   19.  Endast för invånare i Kalifornien: meddelande om ekonomiskt incitament; Chatbots

   Du har rätt att få lika service och pris och inte diskrimineras för att utöva någon av dina CCPA-rättigheter. CCPA tillåter oss också att erbjuda vissa ekonomiska incitamentsprogram som kan resultera i olika priser, priser eller kvalitetsnivåer när konsumenter gör inköp via dessa program. När du registrerar dig för dessa program kommer vi att be dig att ange din kontaktinformation, e-postadress eller telefonnummer för att ta emot meddelanden som innehåller information om programmen. Din kontaktinformation, e-postadress och telefonnummer är personlig information, och värdet av din personliga information till oss är relaterad till värdet av de gratis eller rabatterade produkter som du erhåller i samband med dessa program, och det baseras på kostnaden för att erbjuda dessa gratis eller rabatterade produkter eller tjänster. Innan vi sparar dina kontaktuppgifter, din e-postadress och/eller ditt telefonnummer i våra databaser eller skickar dig något kampanjerbjudande, kommer du att få möjlighet att anmäla dig till programmet. Du kan när som helst dra dig tillbaka från att delta i dessa program.

   Vi kan från tid till annan erbjuda belöningsprogram, förmåner och andra erbjudanden till konsumenter relaterade till insamling, lagring eller försäljning av personuppgifter som kan anses vara ett "ekonomiskt incitament" eller "pris- eller serviceskillnad" enligt CCPA.

   Vi ger dig denna information så att du kan fatta ett välgrundat beslut om huruvida du vill delta i våra program.

   Exempel på program vi kan erbjuda inkluderar:

   • Belöningsprogram: Vi kan erbjuda ett program där kunder kan tjäna belöningar, samla poäng på inköp och rabatter på inköp. Som en del av programmet kan vi samla in personuppgifter, till exempel ditt namn, e-postadress, telefonnummer och födelsedatum.
   • Engångskampanjer: Vi kan erbjuda dig en engångsprocent rabatt på kuponger, rabatter eller andra kampanjer från tid till annan, till exempel när du ger oss din e-postadress och samtycker till att ta emot marknadsföringsmeddelanden i utbyte mot en engångskupong eller när du anger en e-postadress som hänvisning. Sådana erbjudanden kanske inte alltid är tillgängliga. Beloppet och villkoren för sådana erbjudanden kommer att presenteras för dig vid tidpunkten för erbjudandet.

   Värdet av de fördelar vi tillhandahåller dig via dessa program beror på olika faktorer, inklusive de fördelar och insikter som vi insåg när du använder våra tjänster och köper våra produkter, försäljning som genereras från deltagande i våra program, om försäljningen som genereras av våra program överstiger kostnaderna för oss att erbjuda sådana program,  hur många konsumenter som registrerar sig för våra program och ökad goodwill som genereras från tillhandahållandet av våra program.

   Deltagande i våra kampanjprogram är alltid valfritt, och du kan avsluta programdeltagandet när som helst enligt vad som förklaras i gällande programvillkor, eller genom att kontakta oss på Data Privacy Enquiry.

   Vi kan kommunicera med dig via ett automatiserat onlinekonto där alla eller väsentligen alla åtgärder eller inlägg på det kontot inte är resultatet av en person (en "chatbot").  Vi kan använda sådana chatbots för att ge dig service och ta itu med dina frågor.  Sådana Chatbot-funktioner kan också spela in alla konversationer mellan dig och Chatbot för att säkerställa att vi bäst kan betjäna dig och andra användare.

   20. Uppdateringar av policyn

   1. 20 juni 2023: Uppdaterad för att förtydliga teknik som används på webbplatser som pixlar och videovisningshistorik.
   2. 20 juli 2023: Uppdateringar gjorda för tydlighet och uppdateringslänkar.