PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI NEWELL BRANDS

Poslední změny: 20. července 2023 (v.3.2)

 

NÁMĚTY:

 1. Vaše soukromí je pro nás důležité
 2. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme
 3. Proč zpracováváme vaše osobní údaje, právní základy pro zpracování a uchovávání
 4. Jak zveřejňujeme vaše osobní údaje
 5. Mezinárodní přenosy dat
 6. Vaše práva týkající se přístupu k osobním údajům a kontroly nad nimi
 7. Pouze pro obyvatele Kalifornie
 8. Citlivé osobní údaje
 9. Osobní údaje poskytnuté dětmi
 10. Soubory cookie, webové majáky a další sledovací technologie
 11. Bezpečnost
 12. Odkazy na stránky třetích stran
 13. Používání mobilních a jiných zařízení
 14. E-mailová marketingová komunikace
 15. Textové zprávy
 16. Změny našeho prohlášení o ochraně osobních údajů
 17. Kontaktujte nás
 18. Správce údajů a kontaktní informace pro ochranu osobních údajů
 19. Pouze pro obyvatele Kalifornie: oznámení o finanční pobídce; Chatboti
 20. Aktualizace zásad

 

1. VAŠE SOUKROMÍ JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

Ve společnosti Newell Brands usilujeme o respektování soukromí a bezpečnosti našich uživatelů, zákazníků a dodavatelů, jakož i jejich zástupců, ve vztahu ke všem produktům, službám, aplikacím a webovým stránkám poskytovaným společností Newell Brands Inc. nebo některou z jejích přidružených společností ("Newell Brands"), pokud vystupujeme jako správce údajů podle příslušných pravidel a předpisů o ochraně údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje naše postupy ochrany osobních údajů vyžadované  obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů ("GDPR"), obecným nařízením Spojeného království o ochraně osobních údajů ("UK GDPR"), kalifornským zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů ("CCPA") a dalšími platnými zákony o ochraně osobních údajů (souhrnně "zákony o ochraně osobních údajů"). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí v případech, kdy společnost Newell Brands jedná jako správce údajů s ohledem na osobní údaje (které zahrnují "osobní údaje", jak jsou definovány v příslušných zákonech o ochraně osobních údajů) našich zákazníků, zaměstnanců, uživatelů webových stránek, partnerů a poskytovatelů služeb. Jinými slovy, toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí tam, kde určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů.


Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o tom, jak my, když jednáme jako správce údajů, shromažďujeme, zpracováváme, sdílíme, přenášíme, uchováváme a chráníme osobní údaje, a práva, která můžete případně uplatnit v souvislosti s vašimi osobními údaji.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky společnosti Newell Brands, mimo jiné včetně newellbrands.com mobilních aplikací společnosti Newell Brands, vyhrazených účtů společnosti Newell Brands na sociálních médiích atd. ("Stránky"). Toto prohlášení o ochraně   osobních údajů se nevztahuje na aplikace, produkty, služby, webové stránky nebo funkce sociálních médií třetích stran, ke kterým lze získat přístup prostřednictvím odkazů na našich stránkách, které mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Přístup k těmto odkazům způsobí, že opustíte naše stránky a může vést ke shromažďování a/nebo sdílení vašich osobních údajů třetí stranou. Nekontrolujeme, neschvalujeme ani neposkytujeme žádná prohlášení o webových stránkách třetích stran nebo jejich postupech ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od našich. Doporučujeme vám, abyste si přečetli postupy ochrany osobních údajů všech stránek, se kterými komunikujete, než povolíte shromažďování a používání vašich osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese Dotaz na ochranu osobních údajů .

2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

Když dokončíte transakci, odešlete žádost, založíte účet, požádáte o pozici (Prohlášení o ochraně osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání), navštívíte naše stránky atd. nebo komunikujete s jakýmkoli subjektem společnosti Newell Brands, můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací, mimo jiné včetně vašeho jména, titulu, společnosti, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, informací o kreditní kartě,  a oboru podnikání. Můžete nám také poskytnout údaje týkající se vašich zařízení, jako je vaše IP adresa, vaše geolokace, vaše využití dat, váš klientský nebo dodavatelský účet atd. V omezených případech můžeme shromažďovat informace týkající se vás a vašich rodinných příslušníků, jako je věk, pohlaví a rodinný stav. Tyto informace a údaje mohou být považovány za osobní údaje podle platných zákonů o ochraně osobních údajů.

 

Můžeme také shromažďovat vaše informace z webů třetích stran, včetně případů, kdy se přihlásíte prostřednictvím stránek třetích stran, jako je Facebook, Snapchat, Instagram, Amazon, LinkedIn, Twitter atd. Můžeme také zveřejnit informace shromážděné od třetích stran za účelem přizpůsobení reklam a správy a usnadnění zasílání zpráv na webech třetích stran.

3. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ

V níže uvedené tabulce naleznete kategorie osobních údajů, které můžeme shromažďovat, proč tyto osobní údaje zpracováváme (shromažďujeme, používáme, uchováváme atd.), právní důvody pro takové zpracování (je-li to relevantní) a příslušnou maximální dobu uchovávání.

Účel

Kategorie osobních údajů

Právní základy pro zpracování (pokud to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů)

Správa zákazníků (včetně poskytování služeb, fakturace a inkasa plateb, zákaznické podpory; správy účtu, personalizace vašich zkušeností na našich stránkách atd.)

 • Identifikační údaje (jméno, adresa, telefon, číslo pasu atd.)
 •  Elektronické identifikační údaje (e-mail, IP adresy, geolokace, údaje o používání webových stránek, cookies atd.)
 • Finanční charakteristiky (číslo bankovního účtu, pojištění, údaje o kreditní kartě atd.)
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech rodinných příslušníků (věk, pohlaví, datum a místo narození, osobní stav atd.)
 • Obraz a záznamy (fotografie, videa, CCTV atd.)
 • Plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků k uzavření takové smlouvy na vaši žádost
 • Zákonná povinnost zpracovávat vaše údaje
 • Naše oprávněné zájmy na řádné správě našich webových stránek a podnikání

Přímý prodej spotřebitelům (včetně poskytování služeb, fakturace a inkasa plateb, zákaznické podpory, správy účtu, věrnostních nebo věrnostních programů, personalizace vašich zkušeností na našich stránkách atd.)

 • Identifikační údaje
 • Elektronické identifikační údaje
 • Finanční charakteristiky
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech rodinných příslušníků
 • Snímky a nahrávky
 •  Plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků k uzavření takové smlouvy na vaši žádost
 • Zákonná povinnost zpracovávat vaše údaje
 • Naše oprávněné zájmy na řádné správě našich webových stránek a podnikání
 • S vaším souhlasem/přihlášením, pokud je vyžadováno

Poznejte svého zákazníka (včetně boje proti podvodům, praní špinavých peněz atd.).

 • Identifikační údaje
 • Elektronické identifikační údaje
 • Finanční charakteristiky
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech rodinných příslušníků
 • Plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků k uzavření takové smlouvy na vaši žádost
 • Naše oprávněné zájmy na řádné správě našich webových stránek a podnikání
 • Zákonná povinnost zpracovávat vaše údaje

Přímý marketing (včetně e-mailové marketingové komunikace, propagačních akcí, marketingových kampaní, průzkumů atd.) **

 • Identifikační údaje
 • Elektronické identifikační údaje
 • S vaším souhlasem/přihlášením, pokud je vyžadováno
 • Naše oprávněné zájmy na řádné správě našich webových stránek a podnikání

Správa dodavatelů (včetně účetnictví atd.)

 • Identifikační údaje
 • Elektronické identifikační údaje
 • Finanční charakteristiky
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech rodinných příslušníků
 • Snímky a nahrávky
 • Plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků k uzavření takové smlouvy na vaši žádost
 • Naše oprávněné zájmy na řádné správě našich webových stránek a podnikání
 • Zákonná povinnost zpracovávat vaše údaje

Zachování bezpečnosti našich lidí a majetku

 • Identifikační údaje
 • Elektronické identifikační údaje
 • Finanční charakteristiky
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech rodinných příslušníků
 • Plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků k uzavření takové smlouvy na vaši žádost
 • Zákonná povinnost zpracovávat údaje bezpečně
 • Naše oprávněné zájmy na řádné správě našich webových stránek a podnikání

Dodržování právních předpisů a řízení soudních sporů

 • Identifikační údaje
 • Elektronické identifikační údaje
 • Finanční charakteristiky
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech rodinných příslušníků
 • Zpracování nezbytné pro určení, výkon  nebo obhajobu právních nároků nebo povinností.
 • Plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků k uzavření takové smlouvy na vaši žádost
 • Zákonná povinnost zpracovávat údaje
 • Naše oprávněné zájmy na řádné správě našich webových stránek a podnikání

Zlepšování produktů/služeb a tzv. “business intelligence”

 • Identifikační údaje
 • Elektronické identifikační údaje
 • Finanční charakteristiky
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech rodinných příslušníků
 • Váš souhlas
 • Naše oprávněné zájmy na řádné správě našich webových stránek a podnikání


Pokud chcete vznést námitky proti používání vašich osobních údajů pro tyto účely, přečtěte si část "Vaše práva týkající se přístupu k osobním údajům a kontroly nad nimi" v části 6 níže.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, kdy vám budeme poskytovat naše produkty a služby. Poté budeme vaše osobní údaje uchovávat z jednoho z následujících důvodů: (a) abychom mohli reagovat na jakékoli dotazy, stížnosti nebo nároky vznesené vámi nebo vaším jménem; (b) abychom prokázali, že jsme s vámi zacházeli spravedlivě nebo v souladu se zákonem; (c) pro řádnou správu našeho podnikání; a/nebo (d) jak to vyžaduje zákon.

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Při určování doby uchovávání údajů bereme v úvahu místní zákony, smluvní závazky, naše přiměřené obchodní požadavky a vaše očekávání a požadavky. Pokud již není nutné uchovávat vaše osobní údaje, bezpečně je odstraníme nebo anonymizujeme v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. 

 Osobní údaje uchováváme obecně následujícím způsobem:

 • Identifikační údaje - Pokud je to nutné pro výše uvedený účel, včetně: (i) jak je vyžadováno při plnění smlouvy mezi námi; (ii) po dobu, kdy si u nás spravujete účet (a až 45 dní poté, co svůj účet odstraníte); nebo (iii) po dobu 120 dnů od vaší poslední korespondence s námi (nebo dokud neodvoláte souhlas s přímou marketingovou komunikací).
 • Elektronické identifikační údaje - Tak dlouho, jak je to vyžadováno pro výše uvedené účely, včetně: (i) jak je vyžadováno při plnění smlouvy mezi námi; (ii) po dobu, kdy si u nás spravujete účet (a až 120 dní poté, co svůj účet odstraníte); (iii) po dobu 120 dnů od vaší poslední korespondence s námi (nebo dokud neodvoláte souhlas s přímou marketingovou komunikací); nebo (iv) až 4 roky po návštěvě našich stránek. 
 • Finanční charakteristiky - Tak dlouho, jak je to vyžadováno pro výše uvedený účel, včetně: (i) jak je vyžadováno při plnění smlouvy mezi námi; nebo (ii) po dobu, kdy u nás vedete účet (a až 45 dní poté, co svůj účet odstraníte).
 • Osobní charakteristiky - Pokud je to nutné pro výše uvedený účel, včetně: (i) jak je vyžadováno při plnění smlouvy mezi námi; (ii) po dobu, kdy si u nás spravujete účet (a až 45 dní poté, co svůj účet odstraníte); nebo (iii) po dobu 120 dnů od vaší poslední korespondence s námi (nebo dokud neodvoláte souhlas s přímou marketingovou komunikací).
 • Obrázky a záznamy - Tak dlouho, jak je to vyžadováno pro výše uvedený účel, včetně: (i) jak je vyžadováno při plnění smlouvy mezi námi; (ii) po dobu, kdy si u nás spravujete účet (a až 120 dní poté, co svůj účet odstraníte); (iii) po dobu 120 dnů od vaší poslední korespondence s námi (nebo dokud neodvoláte souhlas s přímou marketingovou komunikací); (iv) do 6 měsíců po návštěvě našich prostor; nebo (v) do 4 let po návštěvě našich stránek.

Vaše osobní údaje můžeme také uchovávat v našich záznamech v souladu s našimi aktuálními zásadami uchovávání záznamů, které jsou navrženy tak, aby splňovaly naše různé zákonné a/nebo profesionální povinnosti uchovávání a nejlepší obchodní postupy (a mohou trvat až 10 let).  Pro podrobnější informace týkající se doby uchovávání nás prosím kontaktujte  na adrese Dotaz na ochranu osobních údajů.

4. JAK ZVEŘEJŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny ostatním, jak je popsáno níže:

 • Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit kterémukoli členovi naší skupiny společností a přidruženým společnostem, pokud je to přiměřeně nezbytné pro účely a na právních základech uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit následujícím kategoriím třetích stran pro účely popsané výše.  Osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám následujícím způsobem:
  • Poskytovatelé analýz – Můžeme zveřejnit údaje elektronické identifikace, včetně historie sledování videí souvisejících s produktem, abychom podpořili naše marketingové úsilí a vývoj produktů.
  • Reklamní sítě / partneři – Můžeme zveřejnit údaje o elektronické identifikaci a osobní charakteristiky, včetně historie sledování videí souvisejících s produktem, abychom podpořili naše marketingové úsilí.
  • Sociální sítě - Můžeme zveřejnit údaje elektronické identifikace, abychom podpořili naše úsilí v oblasti marketingu, spotřebitelských služeb a vývoje produktů.
  • Pojistitelé a odborní poradci - Osobní údaje můžeme zveřejnit za účelem získání nebo zachování pojistného krytí, řízení rizik, získání odborného poradenství nebo určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ať už v soudním řízení nebo jiném soudním řízení.
  • Poskytovatelé obsahu - Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit za účelem poskytování obsahu webu, včetně videí souvisejících s produkty.
  • Poskytovatelé platebních služeb - Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit za účelem dokončení finančních transakcí. Údaje o transakcích budeme sdílet s našimi poskytovateli platebních služeb pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování vašich plateb, vracení těchto plateb a řešení stížností a dotazů týkajících se těchto plateb a vrácení peněz.
  • Partneři pro plnění / dodavatelé - Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit za účelem dokončení a odeslání nákupu/objednávek.
 • Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit v rámci společnosti Newell Brands za účelem: (a) vyplnění a odeslání nákupů/objednávek, (b) usnadnění plateb, (c) správy vaší interakce s naší organizací a přidruženými společnostmi, (d) odpovídání na dotazy spotřebitelů, (e) řešení právních nebo regulačních nároků, (f) usnadnění marketingu, informací o produktech a službách, (g) správy stahování výrobků z trhu, (h) školení našich zaměstnanců a dodavatelů.
 • Kromě konkrétního zveřejnění osobních údajů uvedených v této části můžeme vaše osobní údaje zveřejnit: (a) pokud je takové zveřejnění nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléháme, včetně předvolání, soudního příkazu nebo příkazu k domovní prohlídce; (b) vynucování našich smluvních podmínek, tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jiných smluv, které s vámi byly uzavřeny, včetně vyšetřování jejich možného porušení; c) reagovat na stížnosti týkající se porušení práv třetích stran; (d) reakce na vaše požadavky na zákaznický servis; (e) ochrany práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti Newell Brands a jejích zaměstnanců, jejích zástupců a přidružených společností, jejích uživatelů a/nebo veřejnosti; a/nebo (f) s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům, prevence spamu/malwaru nebo ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

Vyhrazujeme si právo převést vaše osobní údaje v případě bankrotu nebo prodeje nebo převodu celého našeho podniku nebo aktiv nebo jejich části, akvizice, fúze nebo odprodeje a veškeré úsilí o hloubkovou kontrolu těchto položek.

5. MEZINÁRODNÍ PŘENOSY DAT

Newell Brands je globální společnost se sídlem ve Spojených státech. Společnost Newell Brands a naše přidružené společnosti mají kanceláře a zařízení po celém světě, včetně Evropské unie/EHP, Velké Británie, Latinské Ameriky, Asie a Afriky. Vaše osobní údaje mohou být převedeny do jiných jurisdikcí.


Naši zákazníci a uživatelé našich Stránek se mohou nacházet kdekoli na světě. Zákony o ochraně osobních údajů v některých zemích nemusí poskytovat ochranu rovnocennou ochraně v zemi vašeho bydliště a vaše vláda může nebo nemusí považovat takovou ochranu soukromí za dostatečnou. Vaše informace můžeme zpracovávat nebo přenášet do Spojených států nebo jiných zemí.

V případě přenosu osobních údajů podléhajících GDPR nebo UK GDPR do země, u které se nepředpokládá, že zajišťuje odpovídající úroveň ochrany těchto osobních údajů, zavedeme vhodná ochranná opatření, která mohou zahrnovat další posouzení a další záruky v souladu s příslušnými právními požadavky.

6. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM A KONTROLY NAD NIMI

V závislosti na jurisdikci vašeho bydliště a zákonech o ochraně osobních údajů, které se vztahují na vaše osobní údaje, můžete mít následující práva, která mohou vyžadovat ověřenou žádost o uplatnění:

 • Informace  a přístup - Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, obdržet doplňující informace o vašich osobních údajích, obdržet informace o veřejných a soukromých subjektech, kterým byly vaše osobní údaje poskytnuty, a / nebo vám být poskytnuta kopie vašich osobních údajů.
 • Oprava - Můžete požádat o opravu a/nebo aktualizaci svých nepřesných nebo zastaralých osobních údajů.
 • Výmaz - Můžete mít právo na vymazání vašich osobních údajů.
 • Omezení - Můžete mít právo omezit zpracování vašich osobních údajů.
 • Námitka proti zpracování - Můžete mít právo vznést námitky proti konkrétním typům zpracování vašich osobních údajů.
 • Přenositelnost  údajů - Můžete mít právo požádat o přenosnou kopii vašich osobních údajů.  Přenositelnost údajů se nevztahuje na papírové záznamy a nesmí poškozovat práva jiných osob ani zahrnovat citlivé informace o společnosti.
 • Právo nebýt předmětem rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném rozhodování - Můžete mít právo nebýt předmětem rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování (tj. bez lidského zásahu). 
 • Právo podat  stížnost – Můžete mít právo podat stížnost u dozorového úřadu v zemi, kde máte bydliště, kde pracujete nebo kde došlo k potenciálnímu porušení. Další informace o příslušných dozorových úřadech naleznete v části 7 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Právo odvolat souhlas  – Můžete mít právo odvolat dříve poskytnutý souhlas týkající se vašich osobních údajů.

Pokud si přejete uplatnit svá příslušná práva, vyplňte prosím žádost o přístup subjektu údajů.

Obyvatelé následujících států USA mohou mít práva podle následujících zákonů:

 • Spotřebitelé ve Virginii mohou mít nárok na práva stanovená zákonem Virginia Consumer Privacy Act ("VCDPA") podle § 1-573 a mohou tato práva uplatnit vyplněním žádosti o přístup subjektu údajů.
 • Spotřebitelé v Coloradu mohou mít nárok na práva stanovená zákonem Colorado Privacy Act ("CPA") podle C.R.S. § 6-1-1306 poté, co CPA vstoupí v platnost dne 1. července 2023, a mohou tato práva uplatnit vyplněním žádosti o přístup subjektu údajů.

Společnost Newell Brands může účtovat přiměřený poplatek nebo vaši žádost zamítnout, pokud vaše žádost není podle platných zákonů platná, opakovaná nebo nepřiměřená. Můžeme si od vás také vyžádat informace, abychom ověřili vaši totožnost předtím, než obdržíte odpověď. Společnost Newell Brands může vaši žádost zamítnout, pokud nelze ověřit vaši totožnost.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se vašich práv týkajících se společnosti Newell Brands, kontaktujte nás na adrese: Dotaz na ochranu osobních údajů nebo pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů nevytváří, nerozšiřuje ani neupravuje žádná práva subjektů údajů z EU, práva subjektů údajů ve Spojeném království, práva spotřebitelů podle kteréhokoli státu USA (mimo jiné včetně Kalifornie, Colorada, Connecticutu, Virginie nebo Utahu) ani povinnosti společnosti Newell Brands, s výjimkou případů stanovených v GDPR, GDPR VE VELKÉ BRITÁNII, CCPA nebo jiném platném zákoně o ochraně osobních údajů.

7. POUZE PRO OBYVATELE KALIFORNIE

V rozsahu, v jakém se na nás vztahuje CCPA (definovaná níže), se tato část vztahuje na naše shromažďování a používání osobních údajů CCPA (definovaných níže), jak to vyžaduje kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018, ve znění kalifornského zákona o právech na ochranu osobních údajů (CPRA) a souvisejících prováděcích předpisů (souhrnně "CCPA"). Tato část popisuje (1) kategorie osobních údajů CCPA, které shromažďujeme a zveřejňujeme, (2) práva na soukromí obyvatel Kalifornie podle zákona CCPA a (3) jak mohou obyvatelé Kalifornie tato práva uplatňovat.

"Osobní údaje CCPA" znamenají informace, které nejsou veřejně dostupné (jak je tento termín definován v CCPA), které identifikují, vztahují se k určitému spotřebiteli nebo domácnosti v Kalifornii, popisují, mohou být spojeny nebo by mohly být přiměřeně spojeny, přímo nebo nepřímo, s konkrétním spotřebitelem nebo domácností v Kalifornii

V souladu s kalifornskými zákony jsme mohli během posledních 12 měsíců použít následující kategorie osobních údajů CCPA následujícími způsoby:

Kategorie osobních údajů CCPA

Popis nebo vysvětlivky

Sebraný

Prodáno nebo sdíleno třetím stranám

Zpřístupněny pro obchodní účely třetím stranám

Identifikátory

Informace, které by mohly identifikovat spotřebitele nebo domácnost, například skutečné jméno, IP adresa nebo e-mailová adresa.

X

X

X

Obchodní informace

Záznamy o nákupech nebo historii či tendencích spotřeby.

X

 

X

Aktivita na internetu nebo v síti

Například informace o interakcích s webovými stránkami, aplikacemi nebo reklamou.

X

X

X

Geolokační údaje

Například údaje o poloze zařízení. 

X

X

X

Smyslové informace

Zvukové, elektronické, vizuální nebo podobné informace, například záznamy z kamer nebo mikrofonů.

X

 

X

Profil založený na závěrech z jiných kategorií

Například profil týkající se preferencí nebo charakteristik spotřebitelů.

X

X

X

Chráněné klasifikační charakteristiky

Mohou být odhaleny v jiných shromážděných údajích.

X

 

X

Osobní údaje

Zahrnuje položky popsané v Cal. Civ. Code § 1798.80(e), z nichž některé se překrývají s jinými kategoriemi. Např. jméno, adresa, telefonní číslo, číslo státního průkazu, historie zaměstnání nebo číslo kreditní karty.

X

 

X

Osobní údaje CCPA shromažďujeme a zpracováváme v každé z těchto kategorií, abychom usnadnili naše obchodní účely uvedené v části 3 výše.

V posledních 12 měsících mohly být osobní údaje CCPA prodány, sdíleny nebo zpřístupněny následujícím kategoriím třetích stran:

 • Poskytovatelé analytických služeb – poskytovatelé analýzy dat shromažďovali osobní údaje CCPA, aby lépe porozuměli našim zákazníkům a potenciálním zákazníkům a pochopili a zlepšili efektivitu marketingového úsilí; a
 • Reklamní sítě / partneři – Osobní údaje CCPA mohly být sdíleny, aby zákazníkům a potenciálním zákazníkům poskytly relevantnější reklamu.

Chcete-li se odhlásit z prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů CCPA, klikněte prosím zde: NEPRODÁVAT/NESDÍLET MÉ OSOBNÍ ÚDAJE

CCPA považuje určité osobní údaje CCPA za citlivé informace ("citlivé osobní údaje CCPA"). Nevěříme, že používáme nebo zveřejňujeme citlivé osobní údaje CCPA pro jiné účely, než které jsou uvedeny v oddílu 7027(l). V souladu s kalifornskými zákony jsme mohli v posledních 12 měsících použít následující kategorie citlivých osobních údajů CCPA následujícími způsoby:

Kategorie citlivých osobních údajů CCPA

Popis nebo vysvětlivky

Sebraný

Prodáno nebo sdíleno třetím stranám

Zpřístupněny pro obchodní účely třetím stranám

Přesná geolokace

Údaje získané ze zařízení používaného nebo určeného k lokalizaci spotřebitele v kruhové zeměpisné oblasti o poloměru 1 850 stop nebo menším (s výjimkou případů předepsaných předpisy).

X

 

X

V posledních 12 měsících mohly být citlivé osobní údaje CCPA zpřístupněny pro následující obchodní účely následujícím kategoriím třetích stran:

 • Poskytovatelé analytických služeb - K pochopení a zlepšení efektivity marketingového úsilí podle obecné lokality.

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete mít následující práva:

 • Oznámení – Můžete mít právo být informováni o tom, jaké kategorie osobních údajů CCPA budou shromažďovány v místě shromažďování nebo před ním a pro účely, pro které budou použity a sdíleny.
 • Přístup –  Můžete mít právo požádat o kategorie osobních údajů CCPA, které jsme shromáždili v předchozích dvanácti (12) měsících, kategorie zdrojů, ze kterých byly osobní údaje shromážděny, konkrétní části osobních údajů CCPA, které jsme o vás shromáždili, a obchodní účely, pro které jsou tyto osobní údaje společnosti CCPA shromažďovány a sdíleny. Můžete mít také právo vyžádat si kategorie osobních údajů CCPA, které byly zveřejněny pro obchodní účely, a kategorie třetích stran během dvanácti (12) měsíců před vaší žádostí o vaše osobní údaje CCPA.
 • Přenositelnost údajů – Můžete mít právo obdržet osobní údaje CCPA, které jste nám dříve poskytli.
 • Výmaz – Můžete mít právo na vymazání vašich osobních údajů CCPA. Mějte však na paměti, že nemusíme splnit vaši žádost o vymazání, pokud jsme my (nebo naši poskytovatelé služeb) povinni nebo oprávněni uchovávat vaše osobní údaje CCPA pro jednu nebo více z následujících kategorií účelů: (1) k dokončení transakce, pro kterou byly osobní údaje CCPA shromážděny, poskytnutí zboží nebo služby, kterou požadujete,  nebo dokončit smlouvu mezi námi a vámi; (2) k zajištění integrity, bezpečnosti a funkčnosti našich webových stránek; (3) dodržování platných právních předpisů nebo zákonné povinnosti nebo výkon práv vyplývajících ze zákona (včetně práv na svobodu projevu); nebo (4) jinak používat vaše osobní údaje CCPA interně, zákonným způsobem, který je slučitelný s kontextem, ve kterém jste je poskytli.
 • Chcete-li se odhlásit z prodeje nebo sdílení  - Právo odhlásit se z prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů CCPA.  
 • Omezit používání citlivých osobních údajů  – Právo omezit používání vašich citlivých osobních údajů CCPA pro jakýkoli jiný účel, než je uvedeno v oddíle 7027(m) předpisů CCPA.
 • Nediskriminace – podniky nemohou odmítnout zboží nebo služby, účtovat jinou cenu nebo poskytovat jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb těm, kteří uplatňují svá práva podle CCPA. Pokud však odmítnete poskytnout své osobní údaje firmě nebo ji požádáte o odstranění nebo zastavení prodeje vašich osobních údajů a tyto osobní údaje nebo prodej jsou nezbytné k tomu, aby vám podnik mohl poskytnout zboží nebo služby, podnik nemusí být schopen tuto transakci dokončit.

Pokud jste rezidentem společnosti CA a chcete uplatnit práva, která jste případně uvedli výše, kontaktujte nás (nebo svého autorizovaného zástupce)  pomocí formuláře Žádost o přístup k údajům . Nebudeme vás žádným způsobem diskriminovat při uplatňování jakýchkoli práv CCPA.

 Možná budeme muset ověřit vaši totožnost před splněním vašich požadavků. Pokud zpočátku nemůžeme ověřit vaši totožnost, můžeme požádat o další informace k dokončení procesu ověření. Veškeré osobní údaje, které nám sdělíte pro účely ověření vaší totožnosti, budou použity výhradně pro účely ověření. Některé žádosti můžeme zamítnout nebo některé splnit jen částečně, jak to umožňuje nebo vyžaduje zákon. Pokud například požádáte o vymazání osobních údajů CCPA, můžeme si ponechat takové osobní údaje CCPA, které potřebujeme uchovávat pro právní účely (např. daňové účetnictví).

CCPA dává kalifornským spotřebitelům právo podat stížnost u úřadu generálního prokurátora Kalifornie. Kancelář nejvyššího státního zástupce lze kontaktovat  na adrese https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company nebo telefonicky na čísle: (916) 210-6276.

Pokud byste chtěli obdržet kopii tohoto oddílu v alternativním formátu (např. tisknutelné) nebo jazyce, kontaktujte nás pomocí informací uvedených v části 18.

8. CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud to výslovně nepožadujeme nebo nevyžadujeme zákonem,  žádáme vás, abyste nám nezasílali a nezveřejňovali na Stránkách nebo jejich prostřednictvím nebo jinak citlivé osobní údaje, které mohou v závislosti na jurisdikci a bez omezení zahrnovat vaše náboženství, etnický původ, politické názory, ideologické nebo jiné přesvědčení, zdraví, biometrické nebo genetické charakteristiky,  trestní minulost, členství v odborech nebo správní či trestní řízení a sankce.  Požadavky na shromažďování a zpracování citlivých osobních údajů se liší podle jurisdikce, ale v případě, že shromažďujeme nebo zpracováváme citlivé osobní údaje, budeme dodržovat všechny platné zákony o ochraně osobních údajů.

Právní důvody pro zpracování citlivých osobních údajů mohou zahrnovat souhlas, právní povinnost a/nebo podporu nároků na právní obhajobu.

9. OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNUTÉ DĚTMI

Část obsahu na našich Stránkách může být zaměřena na děti mladší 13 let. Vědomě však neshromažďujeme ani nevyžadujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let bez souhlasu rodičů, pokud to není povoleno zákonem. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 13 let bez souhlasu rodičů nebo pokud zákon nepovoluje jinak, vymažeme je v souladu s platnými zákony. Pokud se domníváte, že nám dítě mohlo poskytnout osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo jinak nepovolené zákonem, kontaktujte nás, jak je podrobně uvedeno níže v části "Kontaktujte nás".


Kalifornští spotřebitelé – Naše stránky a služby zaměřené na děti ověřují věk uživatele a nabízejí možnosti prodeje osobních údajů týkajících se dětí ve věku 16 let nebo mladších. Pokud je kalifornský spotřebitel mladší 13 let, musí rodič nebo opatrovník souhlasit s prodejem osobních údajů nezletilého. Pokud je však kalifornský spotřebitel ve věku od 13 do 16 let, může nezletilá osoba poskytnout souhlas s prodejem svých osobních údajů. Naše stránky zaměřené na děti vás požádají o ověření věku a příslušný souhlas.

Obyvatelé  EU – Neshromažďujeme ani nezpracováváme osobní údaje týkající se subjektů údajů z EU mladších 16 let  nebo věkového požadavku pro souhlas s GDPR pro nezletilé v příslušném členském státě EU bez výslovného souhlasu rodiče nebo opatrovníka. Naše stránky zaměřené na děti budou vyžadovat ověření věku a případně souhlas.

10. SOUBORY COOKIE, WEBOVÉ MAJÁKY A DALŠÍ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE

Naše stránky používají soubory cookie a další podobné technologie v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se stáhnou do vašeho zařízení při návštěvě webové stránky. Soubory cookie pomáhají s různými funkcemi webových stránek, včetně umožnění uživatelům "přihlášení" na webové stránky (zefektivnění navigace na webových stránkách), zapamatování vašich preferencí (jako je jazyk) a obecného zlepšení vašich zkušeností na našich stránkách. Soubory cookie mohou také pomoci zajistit, aby reklamy a obsah, který vidíte online, byly pro vás a vaše zájmy relevantnější. Můžeme také zahrnout webové majáky do marketingových e-mailových zpráv nebo našich zpravodajů, abychom zjistili, zda byly zprávy otevřeny a odkazy v nich obsaženy.  Podobné technologie k dosažení podobných cílů mohou zahrnovat pixely, webové majáky, JavaScript a jakékoli jiné způsoby ukládání nebo přístupu k informacím v zařízení.

Soubory cookie lze kategorizovat jako dočasné ("relace") nebo trvalé; stanovené námi ("první stranou") nebo jinými ("třetí strana"); a mají různé účely, jako je například nezbytnost pro poskytování Stránek ("nezbytné" nebo "nezbytně nutné"), preference/personalizace, statistiky/analytické nebo marketingové.  Pokud informace shromážděné pomocí souborů cookie představují osobní údaje, platí ustanovení prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Na našich stránkách používáme následující soubory cookie první strany: 

 • Základní soubory cookie: Tyto položky jsou vyžadovány pro umožnění základních funkcí webových stránek.
 • Marketingové soubory cookie: Tyto položky se používají k poskytování reklamy, která je pro vás a vaše zájmy relevantnější. Mohou být také použity k omezení počtu zobrazení reklamy a měření účinnosti reklamních kampaní. Reklamní sítě je obvykle umisťují se svolením provozovatele webových stránek
 • Personalizační soubory cookie: Tyto položky umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby (například vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, ve které se nacházíte) a poskytují vylepšené, osobnější funkce. Webové stránky vám například mohou poskytovat místní zprávy o počasí nebo dopravní zprávy tím, že ukládají data o vaší aktuální poloze.
 • Analytické soubory cookie: Tyto položky pomáhají provozovateli webových stránek pochopit, jak jeho webové stránky fungují, jak návštěvníci interagují s webem a zda se mohou vyskytnout technické problémy.

Naše stránky obsahují následující soubory cookie třetích stran a další technologie , které se používají v souladu se všemi příslušnými zákony o ochraně osobních údajů a pouze s vaším předchozím souhlasem:

 • Analytické soubory cookie a pixely: Tyto technologie shromažďují informace o vašem používání stránek.
 • Marketingové soubory cookie a pixely:  Tyto trvalé soubory cookie a pixely mohou sledovat online aktivitu především za účelem poskytování relevantní reklamy nebo sledování interakce s reklamou.

Shromažďování a používání informací těmito soubory cookie třetích stran, pixely, přehráváním relací a dalšími technologiemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů třetích stran.

Používáme analytické služby, včetně Google Analytics, které nám pomáhají s analýzou návštěvnosti našich webových stránek prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

Kromě toho mohou tlačítka sociálních médií třetích stran zaznamenávat určité informace, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče a jazyk, doba přístupu, aktivita prohlížení  stránek a adresy odkazujících webových stránek. Dále, pokud jste přihlášeni k těmto stránkám sociálních médií, mohou také propojit tyto shromážděné informace s informacemi o vašem profilu na těchto stránkách.

Naše weby mohou být navíc nakonfigurovány tak, aby rozpoznaly obecné signály globálního řízení ochrany osobních údajů (GPC) z nastavení většiny prohlížečů. Vzhledem k tomu, že ne všechny prohlížeče a rozšíření mají standardní signál, může se stát, že váš konkrétní signál GPC není našimi stránkami technicky rozpoznán.

Pokud se chcete odhlásit z cookies, navštivte www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org pro další informace.  Tyto webové stránky vám také řeknou, jak nastavit prohlížeč tak, aby nepřijímal soubory cookie a jak odstranit soubory cookie z vašeho prohlížeče.  V několika případech však některé funkce na našich Stránkách nemusí v důsledku toho fungovat. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

11. BEZPEČNOST

Neexistuje žádná dokonalá bezpečnost. Zavedli jsme vhodná a komerčně přiměřená organizační, technická a administrativní bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů. Jste zodpovědní za zachování utajení všech přihlašovacích údajů, které lze použít pro přístup k jakémukoli účtu nebo službě u společnosti Newell Brands. Pokud byste měli podezření na jakoukoli neoprávněnou aktivitu, okamžitě nám to nahlaste. Podezřelou aktivitu nebo jiné obavy můžete nahlásit tak, že nás kontaktujete na adrese Data Privacy Enquiry.

12. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Nejsme zodpovědní za postupy používané jakýmikoli webovými stránkami nebo službami propojenými se stránkami nebo z nich, včetně informací nebo obsahu v nich obsažených. Doporučujeme vám, abyste před zveřejněním osobních údajů třetím stranám prošetřili a položili otázky, protože veškeré zveřejněné osobní údaje budou podléhat zásadám ochrany osobních údajů příslušné třetí strany.

13. POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH A JINÝCH ZAŘÍZENÍ

Společnost Newell Brands, naše přidružené společnosti a třetí strany, které jsme napojili, mohou shromažďovat a ukládat jedinečné identifikátory přiřazené k vašemu mobilnímu zařízení za účelem poskytování přizpůsobených reklam nebo obsahu, zatímco používáte naše weby  nebo procházíte internet, abyste mohli poskytovat služby a reklamu založené na poloze nebo vás jedinečným způsobem identifikovat napříč zařízeními nebo prohlížeči. Za účelem přizpůsobení těchto reklam nebo obsahu můžeme my nebo třetí strany shromažďovat osobní údaje, např. vaši e-mailovou adresu nebo údaje pasivně shromážděné od vás, jako je identifikátor vašeho zařízení, poloha nebo IP adresa. Vaše mobilní zařízení vám mohou umožnit vypnout služby určování polohy nebo jinak omezit, jaké údaje jsou poskytovány, když používáte naše stránky nebo procházíte internet.


Úpravou nastavení ochrany osobních údajů a zabezpečení ve vašem zařízení můžete spravovat, jak vaše mobilní zařízení a mobilní prohlížeč sdílejí informace, a také způsob, jakým váš mobilní prohlížeč zpracovává soubory cookie a další identifikátory sledování. Informace o úpravě nastavení naleznete v pokynech poskytnutých poskytovatelem mobilních služeb nebo výrobcem zařízení.

14. E-MAILOVÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

Pokud jste v případech, kdy to vyžadují platné zákony, poskytli souhlas nebo pokud jste nám jinak nedali pokyn, abychom vám nezasílali marketingová sdělení, můžeme vám zasílat marketingová sdělení e-mailem a/nebo poštou, abychom vás informovali o našich produktech a službách.

Zasílání marketingových sdělení od nás můžete kdykoli ukončit následujícími způsoby:

 • Prostřednictvím nastavení/preferencí vašeho zákaznického účtu v části "Můj účet"
 • Kliknutím na odkaz "odhlásit se" v jakékoli e-mailové komunikaci, kterou vám zašleme
 • Kontaktováním oddělení péče o zákazníky
 • Kontaktujte nás na adrese: Žádost o přístup subjektu údajů

Jakmile bude jedna z těchto metod dokončena, vyhovíme vaší žádosti a aktualizujeme váš profil, abychom zajistili, že nebudete dostávat další marketingová sdělení.


Žádosti o odhlášení / odhlášení zpracujeme co nejrychleji v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a ve většině případů do 10 dnů. Společnost Newell Brands se však skládá z mnoha subjektů a přidružených poskytovatelů služeb, takže může nějakou dobu trvat, než všechny naše systémy tyto aktualizace zohlední. Žádáme vás o pochopení, že během tohoto období od nás můžete stále dostávat zprávy, zatímco se vaše žádost zpracovává.  Vezměte prosím na vědomí, že když se odhlásíte z odběru našeho marketingového e-mailu, může dojít ke zpoždění při ukončení našich reklam směřujících na vás na stránkách třetích stran. 

Vezměte prosím na vědomí, že ukončením marketingových zpráv nezastavíte žádnou servisní komunikaci, jako jsou aktualizace objednávek.

15. TEXTOVÉ ZPRÁVY

Naše Stránky vám mohou dát možnost přihlásit se k odběru textových zpráv a upozornění na čísla mobilních telefonů, která jste s námi sdíleli. Jakmile se přihlásíte, můžeme vám zasílat textové zprávy týkající se vašeho účtu, abychom prošetřili nebo zabránili podvodům, upozornili vás v případě nouze atd. Můžeme vám zasílat textové zprávy a upozornění pomocí technologie automatického vytáčení. Čas od času můžeme také spustit určité kampaně, které vám umožní odeslat textovou zprávu na konkrétní krátký kód a poskytnout souhlas s přijímáním budoucích textových zpráv. Vaše žádost o přihlášení nám poskytne číslo vašeho mobilního telefonu. Pokud se rozhodnete přihlásit, souhlasíte s tím, že můžeme čas od času zasílat zprávy na mobilní zařízení spojené s tímto číslem o nových produktech, propagačních akcích, službách nebo nabídkách.

Z odběru našich textových zpráv a upozornění se můžete kdykoli odhlásit odpovědí "STOP" na zprávu, kterou jste obdrželi. Jakmile se odhlásíte, nebudete dostávat žádné další textové zprávy prostřednictvím svého mobilního telefonu. Mějte prosím na paměti, že pokud se odhlásíte z přijímání textových zpráv a upozornění, nemusíme vás moci kontaktovat s důležitými zprávami týkajícími se vašeho účtu nebo transakcí s námi. Pokud se však vyskytne nouzová otázka nebo otázka týkající se účtu, vynaložíme veškeré úsilí, abychom vás kontaktovali jinými způsoby, například e-mailem nebo na pevné lince. Nemusíte se přihlašovat k odběru textových zpráv a upozornění, abyste mohli používat naše stránky a služby. Pokud se přihlásíte, mohou být účtovány standardní poplatky za textové zprávy. Další informace týkající se našich textových zpráv a upozornění nám poskytne na adrese Dotaz na ochranu osobních údajů.

16. ZMĚNY NAŠEHO PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoli změnit, upravit, přidat nebo odebrat části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Veškeré takové změny oznámíme v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.

Veškeré podstatné změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů  budou zveřejněny na této webové stránce. Není-li uvedeno jinak, jakékoli změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů budou platit okamžitě po zveřejnění na stránkách. Je vaší odpovědností zkontrolovat naše Prohlášení  o ochraně osobních údajů pokaždé, když nám poskytnete osobní údaje, protože prohlášení o ochraně osobních údajů  se mohlo od posledního použití našich stránek nebo služeb změnit.

17. KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li dotazy týkající se tohoto prohlášení  o ochraně osobních údajů nebo postupů společnosti Newell Brand, kontaktujte nás na adrese: Dotaz na ochranu osobních údajů.

18. SPRÁVCE ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO OCHRANU ÚDAJŮ

Seznam a kontaktní údaje správců údajů společnosti Newell Brands a další informace týkající se dozorových úřadů naleznete na následující stránce Správci údajů společnosti Newell Brands a dozorové úřady EU.

Pokud se správce údajů společnosti Newell Brands nachází mimo EU/EHP/UK, je zástupce správce v EU/Velké Británii uveden na  stránce Správci údajů společnosti Newell Brands a dozorové úřady EU.

Ředitele pro ochranu osobních údajů společnosti Newell Brand můžete kontaktovat na adrese

Data Privacy Enquiry

Nebo


Attn: Data Protection Director
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, Georgia 30328

Chcete-li získat další informace o plném rozsahu svých práv nebo uplatnit svá práva, obraťte se na našeho  ředitele pro ochranu osobních údajů pomocí výše uvedených kontaktních údajů nebo data.privacy@newellco.com nebo na vedoucí dozorový úřad společnosti Newell Brands v EU, konkrétně na ředitele Úřadu pro ochranu osobních údajů UODO z ul. Stawki 2, 00-193 Varšava, Polsko, http://www.uodo.gov.pl/.

19.  Pouze pro obyvatele Kalifornie: oznámení o finanční pobídce; Chatboti

Máte právo na stejné služby a stejnou cenu a nebýt diskriminováni při uplatňování jakýchkoli svých práv CCPA. CCPA nám také umožňuje nabízet určité programy finančních pobídek, které mohou mít za následek různé ceny, sazby nebo úrovně kvality, když spotřebitelé nakupují prostřednictvím těchto programů. Když se zaregistrujete do těchto programů, požádáme vás o poskytnutí kontaktních údajů, e-mailové adresy nebo telefonního čísla, abyste mohli dostávat zprávy obsahující informace o programech. Vaše kontaktní údaje, e-mailová adresa a telefonní číslo jsou osobními údaji a hodnota vašich osobních údajů pro nás souvisí s hodnotou bezplatných nebo zlevněných produktů, které získáte v souvislosti s těmito programy, a je založena na výdajích souvisejících s nabízením těchto bezplatných nebo zlevněných produktů nebo služeb. Než uložíme vaše kontaktní údaje, e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo do našich databází nebo vám zašleme jakoukoli propagační nabídku, bude vám nabídnuta možnost přihlásit se do programu. Od účasti v těchto programech můžete kdykoli odstoupit.

Čas od času můžeme spotřebitelům nabízet programy odměn, výhody a další nabídky související se shromažďováním, uchováváním nebo prodejem osobních údajů, které mohou být považovány za "finanční pobídku" nebo "rozdíl v ceně nebo službách" podle zákona CCPA.

Tyto informace vám poskytujeme, abyste se mohli informovaně rozhodnout, zda se našich programů zúčastníte.

Příklady programů, které můžeme nabízet, zahrnují:

 • Program odměn: Můžeme nabídnout program, ve kterém mohou zákazníci získávat odměny, sbírat body za nákupy a slevy na nákupy. V rámci programu můžeme shromažďovat osobní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a datum narození.
 • Jednorázové propagační akce: Čas od času vám můžeme nabídnout jednorázové procento slevových kupónů, slev nebo jiných propagačních akcí, například když nám poskytnete svou e-mailovou adresu a souhlasíte s přijímáním marketingových e-mailů výměnou za jednorázový kupón nebo když poskytnete e-mailovou adresu jako doporučení. Tyto nabídky nemusí být k dispozici vždy. Množství a podmínky takových nabídek vám budou předloženy v době nabídky.

Hodnota výhod, které vám prostřednictvím těchto programů poskytujeme, závisí na různých faktorech, včetně výhod a poznatků, které jsme si uvědomili, když používáte naše služby a kupujete naše produkty, tržby generované účastí v našich programech, zda prodej generovaný našimi programy převyšuje náklady na nabízení takových programů,  kolik spotřebitelů se zaregistruje do našich programů a zvýší se dobrá vůle vytvořená poskytováním našich programů.

Účast v našich propagačních programech je vždy dobrovolná a účast v programu můžete kdykoli ukončit, jak je vysvětleno v příslušných podmínkách programu, nebo nás můžete kontaktovat na adrese Dotaz na ochranu osobních údajů.

Můžeme s vámi komunikovat prostřednictvím automatizovaného online účtu, pokud všechny nebo v podstatě všechny akce nebo příspěvky na tomto účtu nejsou výsledkem osoby ("Chatbot").  Tyto chatboty můžeme použít k tomu, abychom vám poskytli služby a vyřešili vaše dotazy.  Tyto funkce chatbota mohou také zaznamenávat jakékoli konverzace mezi vámi a chatbotem, abychom zajistili, že vám a ostatním uživatelům sloužíme co nejlépe.

20. Aktualizace zásad

 1. 20. června 2023: Aktualizováno za účelem objasnění technologie používané na webech, jako jsou pixely a historie sledování videa.
 2. července 2023: Byly provedeny aktualizace pro přehlednost a aktualizace odkazů.