PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI NEWELL BRANDS O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední úprava: září 2020 v2.4

TÉMATA:

1.Vaše soukromí je pro nás důležité

2.Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

3.Proč zpracováváme vaše osobní údaje, právní základy pro jejich zpracování a uchovávání

4.Jak sdílíme vaše osobní údaje

5.Citlivé osobní údaje

6.Mezinárodní předání údajů

7.Vaše práva, týkající se přístupu k osobním údajům a jejich správy

8.Kontaktní informace správce osobních údajů a ochrany osobních údajů

9.Osobní údaje předložené dětmi

10.Soubory cookie, webové majáky a další sledovací technologie

11.Zabezpečení

12.Odkazy na stránky třetích stran

13.Zakázané sledování

14.Používání mobilních a jiných zařízení

15.E-mailové marketingové komunikace

16.Textové zprávy

17.Změny v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů

18.Kontaktujte nás

19.Co je nového

1. VAŠE SOUKROMÍ JE PRO NÁS DŮLEŽITÉ

Ve společnosti Newell Brands se snažíme respektovat soukromí a bezpečnost našich uživatelů, zákazníků a dodavatelů a jejich zástupců ve vztahu ke všem produktům, službám, aplikacím a webovým stránkám poskytovaným společností Newell Brands, Inc. nebo některou z jejích přidružených společností. („Newell Brands“), když jedná jako správce osobních údajů podle příslušných pravidel a nařízení o ochraně údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje naše postupy v oblasti ochrany osobních údajů v souladu obecným nařízením o ochraně údajů („GDPR“) (EU) (2016/679) a dalšími příslušnými právními předpisy o ochraně údajů (souhrnně „zákony o ochraně osobních údajů“). Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na případy, kdy společnost Newell Brands působí jako správce údajů ohledně osobních údajů našich zákazníků, zaměstnanců, uživatelů webových stránek, partnerů a poskytovatelů služeb. Jinými slovy, toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí, když určujeme účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytuje informace o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme, sdílíme, předáváme, uchováváme a chráníme vaše osobní údaje, a o právech, která můžete uplatnit, pokud jde o vaše informace. Pokud nám poskytnete své osobní údaje nebo pokud o vás získáme osobní údaje z jiných zdrojů, nakládáme s vašimi osobními údaji v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na webové stránky společnosti Newell Brands, mimo jiné včetně newellbrands.com, mobilních aplikací společnosti Newell Brands, účelových účtů sociálních médií společnosti Newell Brands, zařízení s internetem a Wi-Fi atd. („Web“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na aplikace, produkty, služby, webové stránky nebo funkce sociálních médií třetích stran, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím odkazů na webech, které mají vlastní zásady ochrany osobních údajů. Použitím těchto odkazů opustíte náš web, což může mít za následek shromažďování a/nebo sdílení vašich osobních údajů třetí stranou. Nekontrolujeme, neschvalujeme ani nevyjadřujeme žádná prohlášení o webových stránkách třetích stran nebo jejich postupech v oblasti ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od našich. Doporučujeme vám, abyste si dříve, než povolíte shromažďování a používání vašich osobních údajů, přečetli postupy ochrany osobních údajů jakéhokoli webu, se kterým komunikujete. Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese Dotaz na ochranu osobních údajů .

2. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

Když provádíte transakci, odesíláte žádost, zakládáte si účet, žádáte o pozici, navštívíte náš web atd. u kterékoli entity Newell Brands, můžete být požádáni o poskytnutí určitých informací, mimo jiné včetně vašeho jména, funkce, společnosti, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, informací o kreditní kartě a oboru podnikání. Můžete nám také poskytnout údaje týkající se vašich zařízení, včetně vaší IP adresy, geolokace, využití dat, vašeho účtu klienta nebo účtu dodavatele atd. Za omezených okolností můžeme shromažďovat informace týkající se vás a vašich rodinných příslušníků, jako je věk, pohlaví a osobní postavení. Tyto informace a údaje mohou být osobními údaji podle platných zákonů o ochraně osobních údajů.

3. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, PRÁVNÍ ZÁKLADY PRO JEJICH ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁVÁNÍ

V níže uvedené tabulce naleznete kategorie osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, proč vaše osobní údaje zpracováváme (shromažďujeme, používáme, ukládáme atd.), právní důvody pro takové zpracování (pokud existují) a příslušnou maximální dobu uchovávání.

Účel Kategorie osobních údajů Právní základy pro zpracovávání (pokud to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů) Doba uchovávání (max.*)

Správa zákazníků (včetně poskytování služeb, fakturace, zákaznické podpory; správy účtů, personalizace vašich zkušeností na našem webu atd.)

 • Identifikační údaje (jméno, adresa, telefon atd.)
 • Elektronické identifikační údaje (e-mail, IP adresy, geolokace, údaje o používání webových stránek, soubory cookie atd.)
 • Finanční charakteristiky (číslo bankovního účtu, údaje o kreditní kartě atd.)
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech členů rodiny (věk, pohlaví, osobní stav atd.)
 • Plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost vedoucích k uzavření takové smlouvy
 • Právní povinnost zpracovávat vaše údaje
 • Naše oprávněné zájmy na náležité správě našich webových stránek a podnikání
Do 10 let od data poslední objednávky nebo do ukončení smlouvy, pokud není zákonem nebo z důvodu soudního sporu stanoveno delší období

Přímý prodej spotřebitelům (včetně poskytování služeb, fakturace, podpory zákazníků, správy účtů, personalizace vašich zkušeností na našem webu atd.)

 • Identifikační údaje (jméno, adresa, telefon atd.)
 • Elektronické identifikační údaje (e-mail, IP adresy, geolokace, údaje o používání webových stránek, soubory cookie atd.)
 • Finanční charakteristiky (číslo bankovního účtu, údaje o kreditní kartě atd.)
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech členů rodiny (věk, pohlaví, osobní stav atd.)
 • Plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost vedoucích k uzavření takové smlouvy
 • Právní povinnost zpracovávat vaše údaje
 • Naše oprávněné zájmy na náležité správě našich webových stránek a podnikání
Do 10 let od data poslední objednávky nebo do ukončení smlouvy, pokud není zákonem nebo z důvodu soudního sporu stanoveno delší období

Identifikace zákazníka (včetně boje proti podvodům, praní špinavých peněz atd.)

 • Identifikační údaje (jméno, adresa, telefon atd.)
 • Elektronická identifikační údaje (e-mail, IP adresy, geolokace, údaje o používání webových stránek, soubory cookie atd.) Finanční charakteristiky (číslo bankovního účtu, údaje o kreditní kartě atd.)
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech členů rodiny (věk, pohlaví, osobní stav atd.)
 • Plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost vedoucích k uzavření takové smlouvy
 • Naše oprávněné zájmy na náležité správě našich webových stránek a podnikání
Do 10 let od data poslední objednávky nebo do ukončení smlouvy, pokud není zákonem nebo z důvodu soudního sporu stanoveno delší období

Přímý marketing (včetně e-mailových marketingových sdělení zahrnujících propagačních akce, marketingové kampaně, průzkumy atd.)**

 • Identifikační údaje (jméno, adresa, telefon atd.)
 • Elektronické identifikační údaje (e-mail, IP adresy, geolokace, údaje o používání webových stránek, soubory cookie atd.)
 • V případě potřeby s vaším souhlasem/přihlášením
 • Plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost vedoucích k uzavření takové smlouvy
 • Naše oprávněné zájmy na náležité správě našich webových stránek a podnikání
Dokud nezrušíte souhlas s přímou marketingovou komunikací nebo vaše informace již nebudou pro marketingové účely zapotřebí.
Správa dodavatelů (včetně účetnictví atd.)
 • Identifikační údaje (jméno, adresa, telefon atd.)
 • Finanční charakteristiky (číslo bankovního účtu, údaje o kreditní kartě atd.)
 • Elektronické identifikační údaje (e-mail, IP adresy, geolokace, údaje o používání webových stránek, soubory cookie atd.)
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech členů rodiny (věk, pohlaví, osobní stav atd.)
 • Plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost vedoucích k uzavření takové smlouvy
 • Naše oprávněné zájmy na náležité správě našich webových stránek a podnikání
 • Právní povinnost zpracovávat vaše údaje
Do 10 let od data poslední objednávky nebo do ukončení smlouvy, pokud není zákonem nebo z důvodu soudního sporu stanoveno delší období
Zachování bezpečnosti našich lidí a majetku
 • Identifikační údaje (jméno, adresa, telefon atd.)
 • Elektronické identifikační údaje (e-mail, IP adresy, geolokace, údaje o používání webových stránek, soubory cookie atd.)
 • Finanční charakteristiky (číslo bankovního účtu, údaje o kreditní kartě atd.)
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech členů rodiny (věk, pohlaví, osobní stav atd.)
 • Plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost vedoucích k uzavření takové smlouvy
 • Právní povinnost zpracovávat údaje bezpečně
 • Naše oprávněné zájmy na náležité správě našich webových stránek a podnikání
Až do 10 roků po datu poslední objednávky nebo do ukončení smlouvy, pokud není zákonem nebo z důvodu soudního sporu stanoveno delší období

Soulad s právními předpisy a správa soudních sporů

 • Identifikační údaje (jméno, adresa, telefon atd.)
 • Elektronické identifikační údaje (e-mail, IP adresy, geolokace, údaje o používání webových stránek, soubory cookie atd.)
 • Finanční charakteristiky (číslo bankovního účtu, údaje o kreditní kartě atd.)
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech členů rodiny (věk, pohlaví, osobní stav atd.)
 • Zpracování nezbytné pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků nebo závazků.
 • Plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost vedoucích k uzavření takové smlouvy
 • Právní povinnost zpracovávat údaje
 • Naše oprávněné zájmy na náležité správě našich webových stránek a podnikání
Až do 10 roků po ukončení právního nebo jiného závazku nebo po konečném rozhodnutí soudního sporu

Vylepšení produktů/služeb a obchodní inteligence

 • Identifikační údaje (jméno, adresa, telefon atd.)
 • Elektronické identifikační údaje (e-mail, IP adresy, geolokace, údaje o používání webových stránek, soubory cookie atd.)
 • Finanční charakteristiky (číslo bankovního účtu, údaje o kreditní kartě atd.)
 • Osobní charakteristiky subjektů údajů a v některých případech členů rodiny (věk, pohlaví, osobní stav atd.)
 • Váš souhlas
 • Naše oprávněné zájmy na náležité správě našich webových stránek a podnikání
Až 10 let od ukončení výroby

* Doba uchovávání se liší v závislosti na typu dokumentu obsahujícího osobní údaje. Pro více informací o dobách uchovávání nás prosím kontaktujte na adrese Dotaz na ochranu osobních údajů.
** Pokud si přejete vznést námitky proti použití vašich osobních údajů pro tyto účely, podívejte se na část „Vaše práva týkající se přístupu k osobním údajům a kontroly nad nimi“ níže.

Dokud vám poskytujeme naše produkty a služby, budeme uchovávat vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budeme poté uchovávat z jednoho z těchto důvodů: (a) abychom odpověděli na jakékoli dotazy, stížnosti nebo nároky vznesené vámi nebo vaším jménem; (b) abychom prokázali, že jsme se k vám chovali spravedlivě; (c) pro náležitou správu našeho podnikání; a/nebo (d) abychom vedli záznamy v souladu se zákonem.

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, jak je uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Při stanovení doby uchovávání údajů zohledňujeme místní zákony, smluvní závazky, naše přiměřené obchodní požadavky a vaše očekávání a požadavky. Pokud již není nutné vaše osobní údaje uchovávat, bezpečně je odstraníme nebo anonymizujeme.

4. JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s ostatními, jak je popsáno níže:

 • Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli členu naší skupiny společností, přidruženým společnostem, prodejcům, dodavatelům a poskytovatelům služeb, včetně reklamních sítí, jak je to přiměřeně nutné pro účely a na právním základě stanoveném v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Přestože takové zpřístupnění poskytovatelům služeb pro tyto účely nepovažujeme za „prodej“ informací, chápeme a přiznáváme vám, že je lze podle určitých platných zákonů interpretovat jako takové.
 • Vaše osobní údaje smíme zpřístupnit našim pojistitelům a profesionálním poradcům, jak je to přiměřeně nutné pro účely získání nebo udržení pojistného krytí, řízení rizik, získání odborného poradenství nebo stanovení, uplatnění nebo obrany právních nároků, ať už v soudním řízení, nebo v jiných právních řízeních.
 • Vaše osobní údaje smíme zpřístupnit našim poskytovatelům platebních služeb, abychom dokončili finanční transakce. S našimi poskytovateli platebních služeb budeme sdílet transakční údaje pouze v míře nezbytné pro zpracování vašich plateb, vrácení těchto plateb a vyřizování stížností a dotazů souvisejících s těmito platbami a náhradami.
 • Kromě konkrétního zpřístupnění osobních údajů uvedených v této části smíme zpřístupnit vaše osobní údaje: (a) pokud je takové zpřístupnění nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které jsme podrobeni, včetně předvolání, soudního příkazu nebo nařízení prohlídky; (b) za účelem vymáhání našich smluvních podmínek, tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo jiné smlouvy s vámi, včetně vyšetřování jejich možného porušení; (c) v souvislosti s reakcí na nároky týkající se porušení práv třetích stran; (d) v souvislosti s odpovědí na vaše žádosti o zákaznický servis; a/nebo (e) v souvislosti s ochranou práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společností Newell Brands a jejích zaměstnanců, jejích zástupců a přidružených společností, jejích uživatelů a/nebo veřejnosti. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům, předcházení spamu/malwaru nebo za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

Vyhrazujeme si právo přenést vaše osobní údaje v případě bankrotu nebo prodeje nebo převodu celého nebo části našeho podniku nebo majetku, akvizice, fúze nebo převodu.

Pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak, nebudeme vaše osobní údaje prodávat, obchodovat, pronajímat ani jinak sdílet s třetími stranami mimo společnost Newell Brands nebo s našimi přidruženými společnostmi za peněžní nebo jinou cennou protihodnotu.

5. CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Pokud to nebude výslovně požadováno, žádáme vás, abyste nám neposílali a na webu ani jinak nezpřístupňovali citlivé osobní údaje (např. náboženství, národnost, politické názory, ideologické nebo jiné přesvědčení, zdravotní stav, biometrické nebo genetické vlastnosti, záznamy z trestního rejstříku, členství v odborech nebo správní či trestní řízení a sankce), pokud to výslovně nevyžadujeme nebo to nevyžadují právní předpisy.

6. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ

Newell Brands je globální firma se sídlem ve Spojených státech. Newell Brands a naše přidružené společnosti mají kanceláře a zařízení po celém světě včetně Evropské unie/EHP, Latinské Ameriky, Asie, Afriky atd. Vaše osobní údaje mohou být předány jiným subjektům společnosti Newell Brands a také poskytovatelům služeb třetích stran, kteří mohou zpracovávat vaše osobní údaje naším jménem, včetně poskytovatelů služeb elektronického marketingu, poskytovatelů hostingu atd.

Naši zákazníci a uživatelé našeho webu se mohou nacházet kdekoli na světě. Zákony na ochranu soukromí v některých zemích nemusí poskytovat ochranu rovnocennou ochraně v zemi vašeho bydliště, a vaše vláda může nebo nemusí považovat takovou ochranu soukromí za přiměřenou. Vaše údaje můžeme zpracovat nebo je předat do Spojených států, třetím stranám ve Spojených státech nebo do jiných zemí.

Pro obyvatele zemí EU/EHP v případě předání vašich osobních údajů do země, o které se má za to, že má nedostatečnou úroveň ochrany osobních údajů, zavedeme ochranná opatření, včetně výběru zpracovatelů certifikovaných programem „Privacy Shield“, nebo zavedeme standardní smluvní doložky v souladu s požadavky EU. Další informace o těchto opatřeních můžete získat tak, že nás budete kontaktovat na adrese Dotaz na ochranu osobních údajů.

7. VAŠE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM A JEJICH SPRÁVY

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů závisí na místních zákonech v jurisdikci, ve které sídlíte.

Pokud pobýváte v EU/EHP, můžete mít na základě zaslání ověřené žádosti právo na:

 • Informace a přístup - Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, obdržet doplňující informace o svých osobních údajích nebo získat kopii svých osobních údajů.
 • Opravu - Můžete požádat o opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo zastaralých osobních údajů.
 • Výmaz - Můžete mít právo na vymazání svých osobních údajů.
 • Omezení - Můžete mít právo omezit zpracování svých osobních údajů.
 • Vznesení námitky proti zpracování - Můžete mít právo vznést námitku proti konkrétním druhům zpracování vašich osobních údajů.
 • Přenositelnost údajů - Můžete mít právo požádat o přenosnou kopii svých osobních údajů. Například přenositelnost údajů se nevztahuje na papírové záznamy a nesmí se dotýkat práv ostatních nebo citlivých informací o společnosti.
 • Právo nepodléhat rozhodnutím založeným výhradně na automatizovaném rozhodování - Můžete mít právo nepodléhat rozhodnutím pouze na základě automatizovaného zpracování (tj. bez zásahu člověka).
 • Právo podat stížnost - Můžete mít právo podat stížnost k dozorovému úřadu v zemi, ve které máte bydliště, jehož kontaktní údaje vám na žádost prostřednictvím online webového formuláře může poskytnout výbor pro ochranu osobních údajů, nebo k vedoucímu dozorovému úřadu pro Newell Brands, jmenovitě kanceláři komisaře pro informace se sídlem v Wycliff House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 6AF, Velká Británie www.ico.org.uk/.

Pokud chcete některá z těchto práv uplatnit, prosím Žádost o přístup k předmětu.

Newell Brands může účtovat přiměřený poplatek, pokud vaše žádost není platná podle příslušných právních předpisů, je opakující se nebo přehnaná. Před zasláním odpovědi vás také můžeme požádat o informace, abychom ověřili vaši totožnost.

Pokud pobýváte v Kalifornii, můžete mít na základě zaslání ověřené žádosti právo:

 • znát kategorie osobních údajů, které o vás shromažďujeme;
 • zjistit, zda vaše osobní údaje byly prodány nebo zpřístupněny třetím stranám pro obchodní účely, a to i pro účely přímého marketingu prováděného třetími stranami, během bezprostředně předcházejícího kalendářního roku;
 • znát totožnost třetích stran, které obdržely vaše osobní informace pro účely jejich přímého marketingu během daného kalendářního roku;
 • na odstranění vašich osobních údajů, které uchováváme;
 • odhlásit se z prodeje vašich osobních údajů;
 • na přístup ke svým osobním údajům a přenosné kopii vašich údajů;
 • nebýt diskriminován za výkon svých práv; a
 • na oznámení vašich práv.

Pokud chcete některá z těchto práv uplatnit, odešlete prosím svou žádost Žádost o přístup k předmětu

(Vezměte prosím na vědomí, že kalifornští spotřebitelé mohou tato ověřená práva uplatňovat s účinností od 1. ledna 2020).

Pokud byste nechtěli sdílet své osobní údaje za žádným jiným účelem, než je usnadnění transakce s námi, kontaktujte nás Dotaz na ochranu osobních údajů.

Chcete-li se odhlásit z prodeje svých osobních údajů, klikněte sem: NEPRODÁVEJTE MÉ OSOBNÍ INFORMACE.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů nezakládá, nerozšiřuje ani neupravuje žádná práva subjektů údajů EU, práva spotřebitelů v Kalifornii ani povinnosti společnosti Newell Brands, s výjimkou případů stanovených v GDPR a CCPA.

8. KONTAKTNÍ INFORMACE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V EU/EHP

Seznam a kontaktní údaje o subjektech správce údajů společnosti Newell Brands a další informace týkající se úřadů dozoru naleznete na následující stránce Správci údajů společnosti Newell a dozorové úřady.

Pokud se správce údajů společnosti Newell Brands nachází mimo EU/EHP, je zástupce správce pro EU uveden na stránce Správci dat společnosti Newell a dozorové úřady.

Pověřence pro ochranu dat společnosti Newell lze kontaktovat na adrese:

Dotaz na ochranu osobních údajů nebo:
Attn: Data Protection Director
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, Georgia 30328
USA

Chcete-li získat další informace o plném rozsahu svých práv nebo uplatnění svých práv, obraťte se na našeho pověřence pro ochranu údajů pomocí výše uvedených kontaktních údajů nebo Dotaz na ochranu osobních údajů, případně kontaktujte vedoucí dozorový úřad pro Newell Brands, konkrétně kancelář komisaře pro informace se sídlem v Wycliff House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 6AF, Velká Británie, www.ico.org.uk/.

9. OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDLOŽENÉ DĚTMI

Určitý obsah na našem webu může být zaměřený na děti mladší 13 let. Osobní údaje od dětí mladších 13 let nicméně bez souhlasu rodičů vědomě neshromažďujeme ani nevyžadujeme, pokud to nepovoluje zákon. Pokud zjistíme, že jsme shromažďovali osobní údaje od dítěte mladšího 13 let bez souhlasu rodičů nebo pokud zákon nestanoví jinak, smažeme je v souladu s platnými zákony. Pokud se domníváte, že nám dítě mohlo poskytnout osobní údaje bez souhlasu rodičů nebo jinak způsobem nepovoleným zákonem, kontaktujte nás, jak je podrobně uvedeno níže v části „Kontaktujte nás“.

Spotřebitelé v Kalifornii – Bez předchozího souhlasu nebudeme prodávat informace kalifornským spotřebitelům, kterým je 16 nebo méně let. Náš web a služby zaměřené na děti ověřují věk uživatele a nabízejí volby týkající se prodeje osobních údajů dětí mladších 16 let. Pokud je kalifornský spotřebitel mladší 13 let, musí rodič nebo zákonný zástupce souhlasit s prodejem osobních údajů nezletilého. Pokud je však kalifornský spotřebitel ve věku 13 až 16 let, může nezletilý poskytnout souhlas s prodejem svých osobních údajů. Náš web zaměřený na děti bude požadovat ověření věku a vyžadovat odpovídající souhlas.

Obyvatelé EU– Neshromažďujeme ani nezpracováváme osobní údaje týkající se subjektů údajů EU mladších 16 let bez výslovného souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Náš web zaměřený na děti bude požadovat ověření věku a vyžadovat odpovídající souhlas.

10. SOUBORY COOKIE, WEBOVÉ MAJÁKY A DALŠÍ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE

Náš web používá soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se stahují do vašeho zařízení při návštěvě webové stránky. Soubory cookie jsou užitečné, protože umožňují webu rozpoznat zařízení uživatele. Soubory cookie pomáhají s různými funkcemi webových stránek, včetně umožnění uživatelům „přihlásit se“ na webové stránky (zefektivnit tak vaši navigaci na webových stránkách), zapamatovat si vaše preference (například jazyk) a obecně zlepšit vaše zkušenosti s naším webem. Soubory cookie také mohou pomoci zajistit, aby reklamy a obsah, který vidíte online, byly pro vás a vaše zájmy relevantnější. Do marketingových e-mailových zpráv nebo našich zpravodajů můžeme také zahrnout webové majáky, abychom zjistili, zda byly zprávy otevřeny a na které odkazy bylo kliknuto.

Někteří z našich obchodních partnerů nastavili na našem webu webové majáky a soubory cookie. Tlačítka sociálních médií třetích stran mohou navíc zaznamenávat určité informace, jako je vaše IP adresa, typ a jazyk prohlížeče, doba přístupu a odkazující webové adresy. Pokud jste přihlášeni k těmto webovým stránkám sociálních sítí, mohou rovněž shromážděné informace propojit s vašimi profilovými informacemi na této webové stránce.

Pokud si přejete soubory cookie odhlásit, navštivte www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org pro další informace. Tyto webové stránky vám také řeknou, jak nastavit prohlížeč tak, aby soubory cookie nepřijímal, a jak soubory cookie odstraníte ze svého prohlížeče. V některých případech však nemusí některé funkce na našem webu fungovat. Více informací o našem používání souborů cookie naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

11. ZABEZPEČENÍ

Dokonalé zabezpečení neexistuje. Zavedli jsme vhodné a komerčně přiměřené organizační, technické a administrativní záruky k ochraně osobních údajů. Jste odpovědní za zachování mlčenlivosti o všech pověřovacích údajích, které lze použít k přístupu na jakýkoli účet nebo ke službě společnosti Newell. Pokud byste měli podezření na jakoukoli neoprávněnou činnost, okamžitě nám to nahlaste. Podezřelou aktivitu nebo jiné obavy můžete nahlásit na adrese:

Dotaz na ochranu osobních údajů

12. ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Vaše informace můžeme shromažďovat z webových stránek třetích stran. To se týká i přihlašování prostřednictvím webových stránek třetích stran, jako je Facebook, Snapchat, Instagram, LinkedIn, Twitter atd. Můžeme také sdělit informace shromážděné od třetích stran za účelem přizpůsobení reklam a správy a usnadnění zasílání zpráv na webových stránkách třetích stran. Upozorňujeme, že když se odhlásíte z našeho marketingového e-mailu, může dojít ke zpoždění v zastavení našich reklam, které jsou vám směrovány na stránky třetích stran.

13. ZAKÁZANÉ SLEDOVÁNÍ

Společnost Newell nesleduje své zákazníky soustavně a na webových stránkách třetích stran, aby poskytovala cílenou reklamu, a proto nereaguje na signály Do Not Track (DNT) zakazující sledování. Některé webové stránky třetích stran však sledují vaše prohlížení, když vám poskytují obsah, což jim umožňuje přizpůsobit to, co vám představují. Pokud tyto stránky navštěvujete, možná budete moci nastavit signál DNT v prohlížeči tak, aby třetí strany (zejména inzerenti) věděli, že nechcete být sledováni.

14. POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍCH A JINÝCH ZAŘÍZENÍ

Společnost Newell, naše přidružené subjekty a třetí strany, které jsme zapojili, mohou shromažďovat a ukládat jedinečné identifikátory přiřazené vašemu mobilnímu zařízení za účelem poskytování přizpůsobených reklam nebo obsahu při používání našich webů, procházení internetu, poskytování služeb a reklamy založené na poloze, nebo vás určitým způsobem identifikovat napříč zařízeními nebo prohlížeči. Za účelem přizpůsobení těchto reklam nebo obsahu můžeme my nebo třetí strany shromažďovat osobní údaje, např. vaši e-mailovou adresu nebo pasivně shromážděná data, jako je identifikátor vašeho zařízení, místo nebo IP adresa. Většina mobilních zařízení umožňuje vypnout služby určování polohy.

Úpravou nastavení ochrany osobních údajů a zabezpečení ve svém zařízení můžete spravovat, jak vaše mobilní zařízení a mobilní prohlížeč sdílejí informace, a také jak váš mobilní prohlížeč zpracovává soubory cookie a další identifikátory sledování. Informace o úpravě nastavení naleznete v pokynech poskytovatele mobilních služeb nebo výrobce zařízení.

15. EMAILOVÉ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Pokud jste stávající zákazník nebo pokud to vyžadují platné zákony, dali jste nám souhlas nebo jste nám zasílání marketingových zpráv jinak nezakázali, můžeme vám zasílat marketingové zprávy e-mailem nebo poštou, abychom vás informovali o našich produktech a službách.

Odběr marketingových zpráv od nás můžete kdykoli zastavit následujícími způsoby:

 • nastavením/preferencemi vašeho zákaznického účtu v části „Můj účet“;
 • kliknutím na odkaz „odhlásit se“ v jakékoli e-mailové komunikaci, kterou vám zašleme
 • kontaktováním nás na adrese Dotaz na ochranu osobních údajů

Po uplatnění jednoho z těchto způsobů budeme respektovat vaši žádost a aktualizovat váš profil, abychom zajistili, že nebudete dostávat další marketingové zprávy.

Žádosti o zrušení/odhlášení zpracujeme co nejrychleji, ve většině případů do 10 dnů. Skupina Newell Brands je nicméně složena ze složité sítě mnoha vzájemně propojených společností a poskytovatelů služeb, proto může trvat nějakou dobu, než všechny naše systémy tyto aktualizace zohlední. Žádáme vás, abyste měli pochopení, že během tohoto období od nás můžete stále dostávat zprávy, zatímco se vaše žádost zpracovává.

Upozorňujeme, že ukončení marketingových zpráv nezastaví žádnou servisní komunikaci, jako jsou aktualizace objednávek.

16. TEXTOVÉ ZPRÁVY

Náš web vám může dát možnost přihlásit se k přijímání textových zpráv a upozornění na číslo mobilního telefonu, které jste s námi sdíleli. Jakmile se přihlásíte, můžeme vám zasílat textové zprávy týkající se vašeho účtu, abychom vyšetřili nebo zabránili podvodům, varovali vás v případě nouze atd. Můžeme vám zasílat textové zprávy a upozornění pomocí technologie automatického vytáčení. Čas od času také můžeme vést určité kampaně, které vám umožní zasílat textové zprávy na konkrétní krátký kód a poskytnou možnost přijímat budoucí textové zprávy. Vaše žádost o přihlášení nám poskytne číslo vašeho mobilního telefonu. Pokud se rozhodnete přihlásit, souhlasíte s tím, že smíme na mobilní zařízení spojené s tímto číslem občas posílat zprávy o nových produktech, akcích, službách nebo nabídkách.

Z našich textových zpráv a upozornění se můžete kdykoli odhlásit, když na přijatou zprávu odpovíte „STOP“. Jakmile se odhlásíte, nebudete prostřednictvím mobilního telefonu dostávat žádné další textové zprávy. Nezapomeňte, že pokud se rozhodnete odhlásit od přijímání textových zpráv a upozornění, nemusíme být schopni vás kontaktovat s důležitými zprávami týkajícími se vašeho účtu nebo transakcí s námi. Pokud se však vyskytne nouzová situace nebo otázka ohledně účtu, pokusíme se vás kontaktovat jinými způsoby, například e-mailem nebo telefonem na pevnou linku. Používání našeho webu a služeb není podmíněné přihlášením k textovým zprávám a upozorněním. V případě, že se k textovým zprávám přihlásíte, mohou se na ně vztahovat standardní poplatky. Pro více informací o našich textových zprávách a upozorněních nás prosím kontaktujte na adrese Dotaz na ochranu osobních údajů.

17. ZMĚNY V NAŠEM PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo kdykoli podle našeho výhradního uvážení změnit, upravit, přidat nebo odstranit části z těchto zásad ochrany osobních údajů. Jakékoli takové změny oznámíme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů.

Na této webové stránce budou zveřejněny veškeré podstatné změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Je vaší povinností kontrolovat naše Zásady ochrany osobních údajů pokaždé, když nám poskytnete osobní údaje, protože se Zásady ochrany osobních údajů se od posledního použití našich stránek nebo služeb mohly změnit.

18. KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo společnosti Newell a jejích postupů, kontaktujte nás na adrese: Dotaz na ochranu osobních údajů.

19. CO JE NOVÉHO?

S účinností od 15. listopadu 2019 jsme aktualizovali a harmonizovali části našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů. Zde je přehled některých změn:

 • K popisu našich webových stránek, mobilních aplikací atd. budeme nyní používat výraz „Web“.
 • Objasňujeme typy osobních údajů, které o vás shromažďujeme, a způsoby, jak tyto informace shromažďujeme.
 • Popisujeme vaše práva na přístup k vašim osobním údajů a kontrolu nad nimi.
 • Uvádíme aktualizované kontaktní informace.
 • Popisujeme způsoby, jakými můžeme vaše osobní údaje používat a sdílet.
 • Objasňujeme typy osobních údajů, které o vás shromažďujeme, a způsoby, kterými tyto osobní údaje shromažďujeme. Osobní údaje shromažďujeme mnoha způsoby, včetně prostřednictvím webů třetích stran, webů sociálních sítí a reklamních sítí.
 • Popisujeme, jakým způsobem sdílíme a používáme vaše osobní údaje
 • Popisujeme naše používání e-mailové komunikace a textových zpráv, a jak se můžete odhlásit a/nebo ovládat tyto komunikace.
 • Upozorňujeme uživatele na jejich práva podle GDPR a kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů tam, kde je to možné.
 • Objasňujeme, že vaše osobní údaje mohou být předány přes mezinárodní hranice za účelem zpracování a pro jiná použití.
 • Objasňujeme, jakým způsobem sdílíme vaše osobní údaje s našimi dodavateli, prodejci třetích stran a odkazujícími weby.
 • Zahrnujeme další informace o signálech zakazujících sledování.