PRIVACYVERKLARING VAN NEWELL BRANDS

Laatste wijziging: 20 juli 2023 (v.3.2)

 

ONDERWERPEN:

 1. Uw privacy is belangrijk voor ons
 2. Persoonlijke informatie die we over u verzamelen
 3. Waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken, wettelijke grondslagen voor verwerking en bewaring
 4. Hoe we uw persoonlijke informatie openbaar maken
 5. Internationale gegevensoverdracht
 6. Uw rechten met betrekking tot toegang tot en controle over persoonlijke informatie
 7. Alleen voor inwoners van Californië
 8. Gevoelige persoonlijke informatie
 9. Persoonlijke informatie ingediend door kinderen
 10. Cookies, webbakens en andere trackingtechnologieën
 11. Beveiliging
 12. Links naar sites van derden
 13. Mobiele en andere apparaten gebruiken
 14. E-mailmarketingcommunicatie
 15. Sms-berichten
 16. Wijzigingen in onze privacyverklaring
 17. Neem contact met ons op
 18. Contactgegevens voor gegevensbeheerder en gegevensbescherming
 19. Alleen voor inwoners van Californië: kennisgeving van financiële stimulans; Chatbots
 20. Updates van het beleid

 

1. UW PRIVACY IS BELANGRIJK VOOR ONS

Bij Newell Brands streven we ernaar om de privacy en veiligheid van onze gebruikers, klanten en leveranciers, evenals hun vertegenwoordigers, te respecteren met betrekking tot alle producten, diensten, applicaties en websites die worden aangeboden door Newell Brands Inc., of een van haar gelieerde ondernemingen ("Newell Brands"), wanneer we optreden als gegevensbeheerder onder relevante regels en voorschriften voor gegevensbescherming.

Deze Privacyverklaring beschrijft onze privacypraktijken zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("AVG"), de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming ("UK GDPR"), de California Consumer Privacy Act ("CCPA") en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (gezamenlijk "Privacywetten"). Deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer Newell Brands optreedt als Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Persoonsgegevens (waaronder "Persoonsgegevens" zoals gedefinieerd onder de relevante Privacywetgeving) van onze klanten, werknemers, websitegebruikers, partners en dienstverleners. Met andere woorden, deze Privacyverklaring is van toepassing wanneer we de doeleinden en middelen van de verwerking van Persoonsgegevens bepalen.


Deze privacyverklaring biedt informatie over hoe wij, wanneer wij optreden als gegevensbeheerder, persoonlijke informatie verzamelen, verwerken, delen, overdragen, bewaren en beschermen, en de rechten die u kunt uitoefenen, indien van toepassing, met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Deze privacyverklaring   is van toepassing op de websites van Newell Brands, met inbegrip van, niet beperkt tot newellbrands.com, de mobiele apps van Newell Brands, speciale sociale media-accounts van Newell Brands, enz. ("Sites"). Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op applicaties, producten, diensten, websites of functies van sociale media van derden die toegankelijk zijn via links op onze Sites die hun eigen privacybeleid hebben. Toegang tot deze links zal ertoe leiden dat u onze Sites verlaat en kan resulteren in het verzamelen en/of delen van uw Persoonlijke Informatie door een derde partij. We controleren, onderschrijven of doen geen uitspraken over websites van derden of hun privacypraktijken, die kunnen verschillen van de onze. We raden u aan om de privacypraktijken van elke site waarmee u communiceert te bekijken voordat u het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie toestaat. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of onze praktijken op het gebied van gegevensprivacy, neem dan contact met ons op via Data Privacy Enquiry .

2. PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN

Wanneer u een transactie voltooit, een verzoek indient, een account aanmaakt, solliciteert naar een functie (Privacyverklaring voor Sollicitanten), onze Sites bezoekt, enz., of communiceert met een entiteit van Newell Brands, kan u worden gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam, titel, bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres, creditcardgegevens,  en branche. U kunt ons ook gegevens verstrekken over uw apparaten, zoals uw IP-adres, uw geolocatie, uw gegevensgebruik, uw klant- of leveranciersaccount, enz. In beperkte omstandigheden kunnen we informatie verzamelen met betrekking tot u en uw familieleden, zoals leeftijd, geslacht en burgerlijke staat. Deze informatie en gegevens kunnen worden beschouwd als persoonlijke informatie onder de toepasselijke privacywetgeving.

We kunnen uw informatie ook verzamelen van sites van derden, inclusief wanneer u zich aanmeldt via een site van derden zoals Facebook, Snapchat, Instagram, Amazon, LinkedIn, Twitter, enz. We kunnen ook informatie vrijgeven die is verzameld van derden om advertenties aan te passen en om berichten op sites van derden te beheren en te vergemakkelijken.

3. WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN, RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING EN BEWARING

Raadpleeg de onderstaande tabel om te zien welke categorieën persoonlijke informatie we kunnen verzamelen, waarom we dergelijke persoonlijke informatie verwerken (verzamelen, gebruiken, opslaan, enz.), de wettelijke gronden voor een dergelijke verwerking (indien van toepassing) en de relevante maximale bewaartermijn.

Doel

Categorieën van persoonlijke informatie

Rechtsgronden voor verwerking (indien vereist door de toepasselijke privacywetgeving)

Klantenbeheer (inclusief dienstverlening, facturering en inning van betalingen, klantenondersteuning; accountbeheer, personalisatie van uw ervaring op onze sites, enz.)

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoon, paspoortnummer etc.)
 • Elektronische identificatiegegevens (e-mail, IP-adressen, geolocatie, gegevens over het gebruik van de website, cookies, enz.)
 • Financiële kenmerken (bankrekeningnummer, verzekering, creditcardgegevens, enz.)
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en, in sommige gevallen, familieleden (leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, enz.)
 • Beeld en opnames (foto's, video's, CCTV, enz.)
 • Uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan
 • Wettelijke verplichting om uw gegevens te verwerken
 • Onze legitieme belangen bij het juiste beheer van onze website en ons bedrijf

Directe consumentenverkoop (inclusief levering van diensten, facturering en inning van betalingen, klantenondersteuning, accountbeheer, loyaliteits- of beloningsprogramma's, het personaliseren van uw ervaring op onze sites, enz.)

 • Identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Financiële kenmerken
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en, in sommige gevallen, familieleden
 • Beeld en opnames
 • Uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan
 • Wettelijke verplichting om uw gegevens te verwerken
 • Onze legitieme belangen bij het juiste beheer van onze website en ons bedrijf
 • Met uw toestemming/opt-in waar nodig

Ken uw klant (inclusief anti-fraude, anti-witwaspraktijken, enz.

 • Identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Financiële kenmerken
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en, in sommige gevallen, familieleden
 • Uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan
 • Onze legitieme belangen bij het juiste beheer van onze website en ons bedrijf
 • Wettelijke verplichting om uw gegevens te verwerken

Direct marketing (inclusief e-mailmarketingcommunicatie, promoties, marketingcampagnes, enquêtes, enz.) **

 • Identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Met uw toestemming/opt-in waar nodig
 • Onze legitieme belangen bij het juiste beheer van onze website en ons bedrijf

Leveranciersbeheer (inclusief boekhouding, enz.)

 • Identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Financiële kenmerken
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en, in sommige gevallen, familieleden
 • Beeld en opnames
 • Uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan
 • Onze legitieme belangen bij het juiste beheer van onze website en ons bedrijf
 • Wettelijke verplichting om uw gegevens te verwerken

Het handhaven van de veiligheid van onze mensen en activa

 • Identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Financiële kenmerken
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en, in sommige gevallen, familieleden
 • Uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan
 • Wettelijke verplichting om gegevens veilig te verwerken
 • Onze legitieme belangen bij het juiste beheer van onze website en ons bedrijf

Juridische compliance en procesvoering

 • Identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Financiële kenmerken
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en, in sommige gevallen, familieleden
 • Verwerking die nodig is voor de vaststelling, uitoefening  of onderbouwing van rechtsvorderingen of verplichtingen.
 • Uitvoering van een contract tussen u en ons en/of het nemen van stappen, op uw verzoek, om een dergelijk contract aan te gaan
 • Wettelijke verplichting om gegevens te verwerken
 • Onze legitieme belangen bij het  juiste beheer van onze website en ons bedrijf

Product/dienst verbetering & business intelligence

 • Identificatiegegevens
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Financiële kenmerken
 • Persoonlijke kenmerken van betrokkenen en, in sommige gevallen, familieleden
 • Uw toestemming
 • Onze legitieme belangen bij het juiste beheer van onze website en ons bedrijf


Als u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw persoonlijke informatie voor deze doeleinden, raadpleegt u het gedeelte "Uw rechten met betrekking tot toegang tot en controle over persoonlijke informatie" in sectie 6 hieronder.

We bewaren uw persoonlijke gegevens terwijl we onze producten en diensten aan u leveren. Daarna bewaren we uw persoonlijke informatie om een van de volgende redenen: (a) om te reageren op vragen, klachten of claims die door u of namens u zijn ingediend; (b) om aan te tonen dat we u eerlijk of in overeenstemming met de wet hebben behandeld; (c) voor de juiste administratie van ons bedrijf; en/of (d) zoals vereist door de wet.

We zullen uw persoonlijke informatie niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Bij het bepalen van de bewaartermijnen van gegevens houden we rekening met lokale wetgeving, contractuele verplichtingen, onze redelijke zakelijke vereisten en uw verwachtingen en vereisten. Wanneer het niet langer nodig is om uw persoonlijke informatie te bewaren, zullen we deze veilig verwijderen of anonimiseren in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. 

 We bewaren persoonlijke informatie over het algemeen als volgt:

 • Identificatiegegevens - Indien vereist voor het hierboven vermelde doel, waaronder: (i) zoals vereist bij de uitvoering van een contract tussen ons; (ii) terwijl u een account bij ons onderhoudt (en tot 45 dagen nadat u uw account hebt verwijderd); of (iii) gedurende 120 dagen nadat u voor het laatst met ons hebt gecorrespondeerd (of totdat u uw toestemming voor direct marketingcommunicatie intrekt).
 • Elektronische identificatiegegevens - Zolang als nodig is voor het hierboven vermelde doel, waaronder: (i) zoals vereist bij de uitvoering van een contract tussen ons; (ii) terwijl u een account bij ons onderhoudt (en tot 120 dagen nadat u uw account hebt verwijderd); (iii) gedurende 120 dagen nadat u voor het laatst met ons hebt gecorrespondeerd (of totdat u uw toestemming voor direct marketingcommunicatie intrekt); of (iv) tot 4 jaar nadat u onze Sites hebt bezocht. 
 • Financiële kenmerken - Zolang als nodig is voor het hierboven vermelde doel, waaronder: (i) zoals vereist bij de uitvoering van een contract tussen ons; of (ii) terwijl u een account bij ons onderhoudt (en tot 45 dagen nadat u uw account hebt verwijderd).
 • Persoonlijke kenmerken - Indien vereist voor het hierboven vermelde doel, waaronder: (i) zoals vereist bij de uitvoering van een contract tussen ons; (ii) terwijl u een account bij ons onderhoudt (en tot 45 dagen nadat u uw account hebt verwijderd); of (iii) gedurende 120 dagen nadat u voor het laatst met ons hebt gecorrespondeerd (of totdat u uw toestemming voor direct marketingcommunicatie intrekt).
 • Beeld en opnames -Zolang als nodig is voor het hierboven vermelde doel, inclusief: (i) zoals vereist bij de uitvoering van een contract tussen ons; (ii) terwijl u een account bij ons onderhoudt (en tot 120 dagen nadat u uw account hebt verwijderd); (iii) gedurende 120 dagen nadat u voor het laatst met ons hebt gecorrespondeerd (of totdat u uw toestemming voor direct marketingcommunicatie intrekt); (iv) tot 6 maanden nadat u onze gebouwen hebt bezocht; of (v) tot 4 jaar nadat u onze Sites hebt bezocht.

We kunnen uw persoonlijke informatie ook in onze administratie bewaren in overeenstemming met ons huidige beleid voor het bewaren van gegevens, dat is ontworpen om te voldoen aan onze verschillende wettelijke en / of professionele bewaarverplichtingen en commerciële best practices (en kan zo lang zijn als 10 jaar).  Voor meer specifieke informatie over de bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen via Data Privacy Enquiry.

4. HOE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPENBAAR MAKEN

Uw persoonlijke informatie kan aan anderen worden bekendgemaakt zoals hieronder beschreven:

 • We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan elk lid van onze groep van bedrijven, gelieerde ondernemingen, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden en op de rechtsgrondslagen die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet.
 • We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken aan de volgende categorieën van derden voor de hierboven beschreven doeleinden.  We kunnen persoonlijke informatie als volgt aan derden bekendmaken:
  • Analyseproviders - We kunnen elektronische identificatiegegevens openbaar maken, inclusief productgerelateerde videoweergavegeschiedenis om onze marketing- en productontwikkelingsinspanningen te ondersteunen.
  • Advertentienetwerken/partners – We kunnen elektronische identificatiegegevens en persoonlijke kenmerken, waaronder productgerelateerde videoweergavegeschiedenis, openbaar maken om onze marketinginspanningen te ondersteunen.
  • Sociale netwerken - We kunnen elektronische identificatiegegevens vrijgeven ter ondersteuning van onze inspanningen op het gebied van marketing, consumentenservice en productontwikkeling.
  • Verzekeraars en professionele adviseurs - We kunnen persoonlijke informatie vrijgeven  met het oog op het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's, het verkrijgen van professioneel advies of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures of andere juridische procedures.
  • Inhoudsproviders - We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken met het oog op het leveren van site-inhoud, inclusief productgerelateerde video's.
  • Betalingsdienstaanbieders - We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken om financiële transacties te voltooien. We zullen transactiegegevens alleen delen met onze betalingsdienstaanbieders voor zover dat nodig is voor de verwerking van uw betalingen, het terugbetalen van dergelijke betalingen en het afhandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.
  • Fulfilmentpartners/leveranciers - We kunnen uw persoonlijke informatie bekendmaken om aankopen / bestellingen te voltooien en te verzenden.
 • We kunnen uw persoonlijke informatie binnen Newell Brands bekendmaken om: (a) aankopen/bestellingen te voltooien en te verzenden, (b) betalingen te vergemakkelijken, (c) uw interactie met onze organisatie en gelieerde ondernemingen te beheren, (d) te reageren op vragen van consumenten, (e) wettelijke of regelgevende claims aan te pakken, (f) marketing, product- en service-informatie te vergemakkelijken, (g) terugroepacties van producten te beheren, (h) onze werknemers en contractanten te trainen.
 • Naast de specifieke openbaarmaking van persoonlijke informatie die in deze sectie wordt uiteengezet, kunnen we uw persoonlijke informatie openbaar maken: (a) wanneer een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, inclusief een dagvaarding, gerechtelijk bevel of huiszoekingsbevel; (b) onze Servicevoorwaarden, deze Privacyverklaring of andere contracten met u af te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan; (c) te reageren op claims met betrekking tot schendingen van rechten van derden; (d) te reageren op uw verzoeken om klantenservice; (e) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Newell Brands en haar werknemers, haar agenten en gelieerde ondernemingen, haar gebruikers en/of het publiek te beschermen; en/of (f) met andere bedrijven en organisaties voor fraudebescherming, spam-/malwarepreventie of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie over te dragen in het geval van faillissement of een verkoop of overdracht van alle of een deel van ons bedrijf of onze activa, een overname, fusie of afstoting en alle due diligence-inspanningen voor deze items.

5. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Newell Brands is een wereldwijd bedrijf gevestigd in de Verenigde Staten. Newell Brands en onze gelieerde bedrijven hebben kantoren en faciliteiten op wereldwijde locaties, waaronder de Europese Unie/EER, het Verenigd Koninkrijk, Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen naar andere rechtsgebieden.


Onze klanten en de gebruikers van onze Sites kunnen zich overal ter wereld bevinden. De privacywetten in sommige landen bieden mogelijk geen bescherming die gelijkwaardig is aan die in het land waar u woont, en uw overheid kan dergelijke privacybescherming al dan niet adequaat achten. We kunnen uw informatie verwerken in, of uw informatie overdragen naar, de Verenigde Staten of andere landen.

In het geval van overdracht van persoonlijke informatie die onderworpen is aan de AVG of de Britse AVG naar een land dat niet wordt geacht een adequaat beschermingsniveau voor dergelijke persoonlijke informatie te waarborgen, zullen we passende waarborgen implementeren, waaronder mogelijk verdere beoordelingen en aanvullende waarborgen, in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten.

6. UW RECHTEN MET BETREKKING TOT TOEGANG TOT EN CONTROLE OVER PERSOONLIJKE INFORMATIE

Afhankelijk van het rechtsgebied waarin u woont en de privacywetgeving die van toepassing is op uw persoonlijke informatie, hebt u mogelijk de volgende rechten, waarvoor mogelijk een geverifieerd verzoek vereist is om uit te oefenen:

 • Informatie  en toegang - U kunt verzoeken om toegang tot uw persoonlijke informatie, aanvullende informatie over uw persoonlijke informatie ontvangen, informatie ontvangen over de openbare en particuliere entiteiten aan wie uw persoonlijke informatie is verstrekt en / of een kopie van uw persoonlijke informatie ontvangen.
 • Rectificatie - U kunt verzoeken om uw onnauwkeurige of verouderde persoonlijke informatie te corrigeren en/of bij te werken.
 • Wissen - U hebt mogelijk het recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen.
 • Beperking - U hebt mogelijk het recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken.
 • Bezwaar maken tegen  verwerking - U hebt mogelijk het recht om bezwaar te maken tegen specifieke soorten verwerking van uw persoonlijke informatie.
 • Gegevensportabiliteit - U hebt mogelijk het recht om een draagbare kopie van uw persoonlijke informatie aan te vragen.  Gegevensportabiliteit is niet van toepassing op papieren dossiers en mag geen afbreuk doen aan de rechten van anderen of gevoelige bedrijfsinformatie met zich meebrengen.
 • Recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde besluitvorming - U hebt mogelijk het recht om niet te worden onderworpen aan beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerking (d.w.z. zonder menselijke tussenkomst). 
 • Recht  om een klacht in te dienen - U hebt mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het land  waar u woont, waar u werkt of waar de mogelijke inbreuk heeft plaatsgevonden. Voor aanvullende informatie over relevante toezichthoudende autoriteiten, zie sectie 7 van deze Privacyverklaring.
 • Recht om toestemming in te trekken  - U hebt mogelijk het recht om eerder verstrekte toestemming met betrekking tot uw persoonlijke informatie in te trekken.

Als u uw toepasselijke rechten wilt uitoefenen, vult u  een toegangsverzoek voor een betrokkene in.

Inwoners van de volgende Amerikaanse staten kunnen rechten hebben onder de volgende wetten:

 • Consumenten in Virginia kunnen recht hebben op de rechten die worden geboden door de Virginia Consumer Privacy Act ("VCDPA") onder Va. Code 59.1-573 en kunnen dergelijke rechten uitoefenen door een toegangsverzoek voor betrokkenen in te vullen.
 • Colorado-consumenten kunnen recht hebben op de rechten die worden geboden door de Colorado Privacy Act ("CPA") onder C.R.S. § 6-1-1306 nadat de CPA van kracht wordt op 1 juli 2023, en kunnen dergelijke rechten uitoefenen door  een toegangsverzoek van een betrokkene in te

Newell Brands kan een redelijke vergoeding in rekening brengen of uw verzoek afwijzen als uw verzoek niet geldig is onder de toepasselijke wetgeving, repetitief of buitensporig is. We kunnen u ook om informatie vragen om uw identiteit te verifiëren voordat u een antwoord ontvangt. Newell Brands kan uw verzoek afwijzen als uw identiteit niet kan worden gevalideerd.

Als u vragen hebt  over uw rechten met  betrekking tot Newell Brands, neem dan contact met ons op via: Data Privacy Enquiry of door gebruik te maken van de onderstaande contactgegevens.

Deze privacyverklaring creëert, breidt of wijzigt geen rechten van betrokkenen in de EU, rechten van betrokkenen in het VK, consumentenrechten onder een Amerikaanse staat (inclusief, zonder beperking, Californië, Colorado, Connecticut, Virginia of Utah) of verplichtingen van Newell Brands, behalve zoals bepaald door de AVG, de Britse AVG, CCPA of andere toepasselijke privacywetgeving.

7. ALLEEN VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

Voor zover de CCPA (hieronder gedefinieerd) op ons van toepassing is, is deze sectie van toepassing op onze verzameling en gebruik van CCPA-persoonlijke informatie (hieronder gedefinieerd) zoals vereist door de California Consumer Privacy Act van 2018, zoals gewijzigd door de California Privacy Rights Act (CPRA) en de bijbehorende uitvoeringsvoorschriften (gezamenlijk de "CCPA"). Deze sectie beschrijft (1) de categorieën ccpa-persoonsgegevens die door ons worden verzameld en bekendgemaakt, (2) privacyrechten van inwoners van Californië onder CCPA, en (3) hoe inwoners van Californië deze rechten kunnen uitoefenen.

"Persoonlijke informatie van de CCPA" betekent informatie die niet openbaar beschikbaar is (zoals een dergelijke term is gedefinieerd in de CCPA) die identificeert, betrekking heeft op, beschrijft, kan worden geassocieerd met, of redelijkerwijs kan worden gekoppeld, direct of indirect, met een bepaalde consument of huishouden in Californië

In overeenstemming met de wetgeving van Californië kunnen we de volgende categorieën ccpa-persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden op de volgende manieren hebben gebruikt:

Categorie van CCPA Persoonlijke Informatie

Beschrijving of uitleg

Verzameld

Verkocht of gedeeld aan derden

Bekendgemaakt voor zakelijke doeleinden aan derden

Identificatiemiddelen

Informatie die een consument of huishouden kan identificeren, zoals echte naam, IP-adres of e-mailadres.

X

X

X

Commerciële informatie

Registratie van aankopen of consumptiegeschiedenissen of -tendensen.

X

 

X

Internet- of netwerkactiviteit

Bijvoorbeeld informatie over interacties met websites, apps of advertenties.

X

X

X

Geolocatiegegevens

Bijvoorbeeld locatiegegevens van apparaten. 

X

X

X

Zintuiglijke informatie

Audio-, elektronische, visuele of soortgelijke informatie, bijvoorbeeld opnamen van camera's of microfoons.

X

 

X

Profiel gebaseerd op gevolgtrekkingen uit andere categorieën

Bijvoorbeeld een profiel met betrekking tot consumentenvoorkeuren of -kenmerken.

X

X

X

Beschermde classificatiekenmerken

Kan worden onthuld in andere verzamelde gegevens.

X

 

X

Persoonlijke informatie

Omvat items beschreven in Cal. Civ. Code § 1798.80 (e), waarvan sommige overlappen met andere categorieën. Bijvoorbeeld een naam, adres, telefoonnummer, staats-ID-nummer, arbeidsverleden of creditcardnummer.

X

 

X

We verzamelen en verwerken CCPA-persoonlijke informatie in elk van deze categorieën om onze zakelijke doeleinden te vergemakkelijken die worden vermeld in sectie 3 hierboven.

In de afgelopen 12 maanden kan ccpa-persoonlijke informatie zijn verkocht, gedeeld of bekendgemaakt aan de volgende categorieën derden:

 • Analyseproviders - CCPA-persoonlijke informatie werd verzameld door gegevensanalyseproviders om onze klanten en potentiële klanten beter te begrijpen en de effectiviteit van marketinginspanningen te begrijpen en te verbeteren; en
 • Advertentienetwerken/partners – Persoonsgegevens van de CCPA kunnen zijn gedeeld om klanten en potentiële klanten relevantere advertenties te bieden.

Om u af te melden voor het verkopen of delen van uw CCPA-persoonlijke informatie, klikt u hier: MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET VERKOPEN/DELEN

De CCPA beschouwt bepaalde CCPA-persoonsgegevens als gevoelige informatie ("CCPA-gevoelige persoonlijke informatie"). Wij zijn niet van mening dat wij CCPA Gevoelige Persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken voor andere doeleinden dan die welke zijn gespecificeerd in sectie 7027(l). In overeenstemming met de wetgeving van Californië kunnen we de volgende categorieën CCPA-gevoelige persoonlijke informatie in de afgelopen 12 maanden op de volgende manieren hebben gebruikt:

Categorie van CCPA-gevoelige persoonlijke informatie

Beschrijving of uitleg

Verzameld

Verkocht of gedeeld aan derden

Bekendgemaakt voor zakelijke doeleinden aan derden

Nauwkeurige geolocatie

Gegevens die zijn afgeleid van een apparaat dat wordt gebruikt of bedoeld is om te worden gebruikt om een consument te lokaliseren binnen een cirkelvormig geografisch gebied met een straal van 1.850 voet of minder (behalve zoals voorgeschreven door de regelgeving).

X

 

X

In de afgelopen 12 maanden kan CCPA-gevoelige persoonlijke informatie voor de volgende zakelijke doeleinden zijn bekendgemaakt aan de volgende categorieën derden:

 • Analyseproviders - Om de effectiviteit van marketinginspanningen per algemene locatie te begrijpen en te verbeteren.

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u mogelijk de volgende rechten:

 • Kennisgeving – U hebt mogelijk het recht om op de hoogte te worden gesteld van welke categorieën CCPA-persoonsgegevens zullen worden verzameld op of vóór het punt van verzameling en de doeleinden waarvoor ze zullen worden gebruikt en gedeeld.
 • Toegang – U hebt mogelijk het recht om de categorieën CCPA-persoonlijke informatie op te vragen die we in de afgelopen twaalf (12) maanden hebben verzameld, de categorieën bronnen waaruit de persoonlijke informatie is verzameld, de specifieke stukjes CCPA-persoonlijke informatie die we over u hebben verzameld en de zakelijke doeleinden waarvoor dergelijke CCPA-persoonlijke informatie wordt verzameld en gedeeld. U hebt mogelijk ook het recht om de categorieën CCPA-persoonsgegevens op te vragen die voor zakelijke doeleinden zijn bekendgemaakt, en de categorieën van derden in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan uw verzoek om uw CCPA-persoonsgegevens.
 • Gegevensportabiliteit – U hebt mogelijk het recht om de CCPA-persoonsgegevens te ontvangen die u eerder aan ons hebt verstrekt.
 • Wissen  - U hebt mogelijk het recht om uw CCPA-persoonlijke informatie te laten verwijderen. Houd er echter rekening mee dat we mogelijk niet aan uw verzoek tot verwijdering voldoen als wij (of onze serviceprovider(s)) verplicht of toegestaan zijn om uw CCPA-persoonsgegevens te bewaren voor een of meer van de volgende categorieën doeleinden: (1) om een transactie te voltooien waarvoor de CCPA-persoonsgegevens zijn verzameld, een door u aangevraagd goed of dienst te leveren,  of een contract tussen ons en u te voltooien; (2) om de integriteit, veiligheid en functionaliteit van onze website te waarborgen; (3) om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of een wettelijke verplichting, of om rechten uit te oefenen onder de wet (inclusief het recht op vrije meningsuiting); of (4) om uw CCPA-persoonsgegevens anderszins intern te gebruiken, op een wettige manier die verenigbaar is met de context waarin u deze hebt verstrekt.
 • Om u af te melden voor verkoop of delen - Het recht om u af te melden voor de verkoop of het delen van uw CCPA-persoonlijke informatie.   
 • Beperk het gebruik van gevoelige persoonlijke informatie - Het recht om het gebruik van uw CCPA-gevoelige persoonlijke informatie te beperken voor enig ander doel dan wat is gespecificeerd in sectie 7027 (m) van de CCPA-voorschriften.
 • Non-discriminatie - Bedrijven mogen geen goederen of diensten weigeren, een andere prijs in rekening brengen of een ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten leveren aan degenen die hun rechten onder de CCPA uitoefenen. Als u echter weigert uw persoonlijke gegevens aan een bedrijf te verstrekken of het vraagt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of te stoppen, en dat persoonlijke informatie of verkoop noodzakelijk is voor het bedrijf om u goederen of diensten te leveren, kan het bedrijf die transactie mogelijk niet voltooien.

Als u een inwoner van een CA bent en u wilt de rechten uitoefenen die u hierboven mogelijk hebt vermeld, neem dan contact met ons op (of uw geautoriseerde agent) door gebruik te maken van het  formulier Verzoek om toegang tot gegevensbetrokkenen . We zullen u op geen enkele manier discrimineren voor uw uitoefening van ccpa-rechten.

Mogelijk  moeten we uw identiteit verifiëren voordat we aan uw verzoeken voldoen. Als we uw identiteit in eerste instantie niet kunnen verifiëren, kunnen we om aanvullende informatie vragen om het verificatieproces te voltooien. Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt om uw identiteit te verifiëren, wordt uitsluitend gebruikt voor verificatiedoeleinden. We kunnen bepaalde verzoeken weigeren of slechts gedeeltelijk aan sommige voldoen, zoals toegestaan of vereist door de wet. Als u bijvoorbeeld verzoekt om CCPA-persoonlijke informatie te verwijderen, kunnen we dergelijke CCPA-persoonlijke informatie bewaren die we voor juridische doeleinden moeten bewaren (bijv. belastingadministratie).

De CCPA geeft consumenten in Californië het recht om een klacht in te dienen bij het kantoor van de procureur-generaal van Californië. Het kantoor van de procureur-generaal kan worden gecontacteerd  op https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company of telefonisch op: (916) 210-6276.

Als u  een exemplaar van deze sectie in een ander formaat (bijv. afdrukbaar) of taal wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via de informatie in sectie 18.

8. GEVOELIGE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Tenzij specifiek door ons gevraagd of vereist door de wet,  vragen wij u om ons geen gevoelige persoonlijke informatie te sturen en u niet bekend te maken, op of via de sites of anderszins aan ons, waaronder, afhankelijk van het rechtsgebied en zonder beperking, uw religie, etniciteit, politieke opvattingen, ideologische of andere overtuigingen, gezondheid, biometrie of genetische kenmerken,  criminele achtergrond, vakbondslidmaatschap of administratieve of strafrechtelijke procedures en sancties.  De vereisten voor het verzamelen en verwerken van gevoelige persoonlijke informatie verschillen per rechtsgebied, maar in het geval dat we gevoelige persoonlijke informatie verzamelen of verwerken, zullen we ons houden aan alle toepasselijke privacywetten.

Rechtsgronden voor het verwerken van gevoelige persoonsgegevens kunnen toestemming, wettelijke verplichtingen en/of ondersteuning van juridische claims omvatten.

9. PERSOONLIJKE INFORMATIE INGEDIEND DOOR KINDEREN

Een deel van de inhoud op onze Sites kan gericht zijn op kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen of vragen echter niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 13 jaar zonder ouderlijke toestemming, tenzij toegestaan door de wet. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar zonder ouderlijke toestemming of tenzij anderszins toegestaan door de wet, zullen we deze verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u van mening bent dat een kind  ons persoonlijke informatie heeft verstrekt zonder ouderlijke toestemming of zoals anderszins niet toegestaan door de wet, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven in het gedeelte 'Contact met ons opnemen'.


Consumenten in Californië - Onze sites en services gericht op kinderen verifiëren de leeftijd van een gebruiker en bieden keuzes met betrekking tot de verkoop van persoonlijke informatie met betrekking tot kinderen van 16 jaar of jonger. Als een consument in Californië jonger is dan 13 jaar, moet een ouder of voogd instemmen met de verkoop van de persoonlijke gegevens van de minderjarige. Als de consument in Californië echter tussen de 13 en 16 jaar oud is, kan de minderjarige toestemming geven voor de verkoop van zijn persoonlijke gegevens. Onze sites gericht op kinderen vragen om leeftijdsverificatie en vereisen de juiste toestemming.

Inwoners van de EU – We verzamelen of verwerken geen persoonlijke informatie met betrekking tot betrokkenen in de EU jonger dan 16 jaar  of de leeftijdsvereiste voor GDPR-toestemming voor minderjarigen in de relevante EU-lidstaat, zonder uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd. Onze sites gericht op kinderen vragen om leeftijdsverificatie en vereisen toestemming indien van toepassing.

10. COOKIES, WEBBAKENS EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN

Onze Sites gebruiken Cookies en andere soortgelijke technologieën in overeenstemming met de toepasselijke Privacywetgeving. Cookies zijn tekstbestanden met kleine hoeveelheden informatie die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. Cookies helpen bij een verscheidenheid aan websitefuncties, waaronder gebruikers in staat stellen om "in te loggen" op websites (waardoor uw navigatie op websites efficiënter wordt), uw voorkeuren (zoals taal) te onthouden en in het algemeen uw ervaring op onze sites te verbeteren. Cookies kunnen er ook voor zorgen dat de advertenties en inhoud die u online ziet, relevanter zijn voor u en uw interesses. We kunnen ook webbakens opnemen in marketing-e-mailberichten of onze nieuwsbrieven om te bepalen of berichten zijn geopend en links erin zijn geklikt.  Vergelijkbare technologieën om vergelijkbare doelen te bereiken, kunnen pixels, webbakens, JavaScript en andere manieren zijn om informatie op het apparaat op te slaan of te openen.

Cookies kunnen worden gecategoriseerd als tijdelijk ("sessie") of permanent; ingesteld door ons ("first-party") of anderen ("third-party"); en verschillende doeleinden hebben, zoals noodzakelijk zijn voor het leveren van de Sites ("essentieel" of "strikt noodzakelijk"), voorkeuren/personalisatie, statistieken/analyses of marketing.  Als de informatie die met behulp van cookies wordt verzameld, persoonlijke informatie vormt, zijn de bepalingen van de privacyverklaring van toepassing. 

We gebruiken de volgende first-party cookies op onze Sites: 

 • Essentiële cookies: Deze items zijn vereist om de basisfunctionaliteit van de website mogelijk te maken.
 • Marketingcookies : Deze items worden gebruikt om advertenties te leveren die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze kunnen ook worden gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Advertentienetwerken plaatsen ze meestal met toestemming van de website-exploitant
 • Personalisatiecookies: Deze items stellen de website in staat om keuzes die u maakt te onthouden (zoals uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en bieden verbeterde, meer persoonlijke functies. Een website kan u bijvoorbeeld voorzien van lokale weerberichten of verkeersnieuws door gegevens over uw huidige locatie op te slaan.
 • Analytische cookies: Deze items helpen de websitebeheerder te begrijpen hoe zijn website presteert, hoe bezoekers omgaan met de site en of er technische problemen kunnen zijn.

Onze Sites bevatten de volgende cookies van derden en andere technologieën die worden gebruikt in overeenstemming met alle relevante privacywetten en alleen met uw voorafgaande toestemming:

 • Analytische cookies en pixels: Deze technologieën verzamelen informatie over uw gebruik van de sites.
 • Marketingcookies en pixels: deze permanente cookies en pixels kunnen online activiteiten volgen, voornamelijk om relevante advertenties te leveren of advertentiebetrokkenheid bij te houden.

Het verzamelen en gebruiken van informatie door deze cookies, pixels, sessieherhaling en andere technologieën van derden wordt beheerst door het privacybeleid van de derde partij.

We gebruiken analysediensten, waaronder Google Analytics, om ons te helpen bij het analyseren van ons websiteverkeer via cookies en vergelijkbare technologieën.

Bovendien kunnen sociale mediaknoppen van derden bepaalde informatie registreren, zoals uw IP-adres, browsertype en -taal, toegangstijd, site-kijkactiviteit en verwijzende websiteadressen. Verder, als u bent ingelogd op die sociale mediasites, kunnen ze dergelijke verzamelde informatie ook koppelen aan uw profielinformatie op die site.

Bovendien kunnen onze Sites worden geconfigureerd om algemene algemene privacycontrole ("GPC") -signalen van de meeste browserinstellingen te herkennen. Aangezien niet alle browsers en extensies een standaardsignaal hebben, kan het zijn dat uw specifieke GPC-signaal technisch niet wordt herkend door onze Sites.

Als u zich wilt afmelden voor cookies, gaat u naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org voor meer informatie.  Deze websites vertellen u ook hoe u uw browser kunt instellen om geen cookies te accepteren en hoe u cookies uit uw browser kunt verwijderen.  In enkele gevallen kunnen sommige functies op onze Sites hierdoor echter niet functioneren. Voor meer informatie, zie ons Cookiebeleid.

11. BEVEILIGING

Er is geen perfecte beveiliging. We hebben passende en commercieel redelijke organisatorische, technische en administratieve voorzorgsmaatregelen geïmplementeerd om persoonlijke informatie te beschermen. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van alle inloggegevens die kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot een account of service bij Newell Brands. Als u ongeoorloofde activiteiten vermoedt, meld dit dan onmiddellijk aan ons. U kunt verdachte activiteiten of andere problemen melden door contact met ons op te nemen via Data Privacy Inquiry.

12. LINKS NAAR SITES VAN DERDEN

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites of diensten die zijn gekoppeld aan of van de Sites, inclusief de informatie of inhoud die erin is opgenomen. We raden u aan om onderzoek te doen en vragen te stellen voordat u persoonlijke informatie aan derden bekendmaakt, aangezien alle persoonlijke informatie die wordt bekendgemaakt onderworpen is aan het privacybeleid van de toepasselijke derde partij.

13. MOBIELE EN ANDERE APPARATEN GEBRUIKEN

Newell Brands, onze gelieerde ondernemingen en derden die we hebben ingeschakeld, kunnen unieke id's verzamelen en opslaan die zijn gekoppeld aan uw mobiele apparaat om aangepaste advertenties of inhoud te leveren terwijl u onze Sites gebruikt  of op internet navigeert om locatiegebaseerde diensten en advertenties te leveren, of om u op een unieke manier te identificeren op verschillende apparaten of browsers. Om deze advertenties of inhoud aan te passen, kunnen wij, of derden, persoonlijke informatie verzamelen, bijvoorbeeld uw e-mailadres of gegevens die passief van u zijn verzameld, zoals uw apparaat-ID, locatie of IP-adres. Uw mobiele apparaten kunnen u in staat stellen om locatieservices uit te schakelen of anderszins te beperken welke gegevens worden verstrekt wanneer u onze Sites gebruikt of op internet navigeert.


Door de privacy- en beveiligingsinstellingen op uw apparaat aan te passen, kunt u beheren hoe uw mobiele apparaat en mobiele browser informatie delen, evenals hoe uw mobiele browser omgaat met cookies en andere tracking-ID's. Raadpleeg de instructies van uw mobiele serviceprovider of de fabrikant van uw apparaat voor meer informatie over het aanpassen van uw instellingen.

14. E-MAIL MARKETING COMMUNICATIE

Als u, waar vereist door de toepasselijke wetgeving, toestemming hebt gegeven, of anderszins als u ons niet hebt opgedragen u geen marketingberichten te sturen, kunnen we u marketingberichten sturen via e-mail en/of post om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten.

U kunt op elk moment stoppen met het ontvangen van marketingberichten van ons via de volgende methoden:

 • Via de instellingen/voorkeuren van uw klantaccount in "Mijn account"
 • Door te klikken op de link 'afmelden' in elke e-mailcommunicatie die we u sturen
 • Door contact op te nemen met Consumer Care
 • Door contact met ons op te nemen via: Data Subject Access Request

Zodra een van deze methoden is voltooid, zullen we uw verzoek honoreren en uw profiel bijwerken om ervoor te zorgen dat u geen verdere marketingberichten ontvangt.

We zullen opt-out/afmeldingsverzoeken zo snel mogelijk verwerken in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, en in de meeste gevallen binnen 10 dagen. Newell Brands bestaat echter uit veel entiteiten en bijbehorende serviceproviders, dus het kan enige tijd duren voordat al onze systemen deze updates weerspiegelen. We vragen om uw begrip dat u gedurende deze periode nog steeds berichten van ons kunt ontvangen terwijl uw verzoek wordt verwerkt.  Houd er rekening mee dat wanneer u zich afmeldt voor onze marketing-e-mail, er een vertraging kan optreden in de stopzetting van onze advertenties die naar u zijn gericht op sites van derden. 

Houd er rekening mee dat het stopzetten van marketingberichten geen servicecommunicatie zoals orderupdates zal stoppen.

15. SMS-BERICHTEN

Onze Sites kunnen u de keuze geven om u aan te melden voor het ontvangen van sms-berichten en waarschuwingen op de mobiele telefoonnummers die u met ons hebt gedeeld. Zodra u zich hebt aangemeld, kunnen we u sms-berichten sturen met betrekking tot uw account, om fraude te onderzoeken of te voorkomen, om u te waarschuwen in geval van nood, enz. We kunnen u sms-berichten en waarschuwingen sturen met behulp van autodialing-technologie. Ook kunnen we van tijd tot tijd bepaalde campagnes uitvoeren die u de mogelijkheid bieden om een sms-bericht naar een specifieke shortcode te verzenden en een opt-in bieden om toekomstige sms-berichten te ontvangen. Uw opt-in verzoek geeft ons uw mobiele telefoonnummer. Als u ervoor kiest om u aan te melden, gaat u ermee akkoord dat we van tijd tot tijd berichten kunnen sturen naar het mobiele apparaat dat aan dat nummer is gekoppeld over nieuwe producten, promoties, diensten of aanbiedingen.

U kunt er te allen tijde voor kiezen om u af te melden voor onze sms-berichten en waarschuwingen door "STOP" te antwoorden op het bericht dat u hebt ontvangen. Zodra u zich afmeldt, ontvangt u geen extra sms-berichten via uw mobiele telefoon. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van sms-berichten en waarschuwingen, we mogelijk geen contact met u kunnen opnemen met belangrijke berichten over uw account of transacties met ons. Als er echter een noodgeval of accountvraag is, zullen we alles in het werk stellen om op andere manieren contact met u op te nemen, zoals per e-mail of op een vaste telefoon. U hoeft zich niet aan te melden voor sms-berichten en waarschuwingen om onze Sites en services te gebruiken. Als u zich aanmeldt, kunnen standaard sms-kosten in rekening worden gebracht. Voor meer informatie over onze sms-berichten en waarschuwingen kunt u contact met ons opnemen via Data Privacy Enquiry.

16. WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment delen van deze Privacyverklaring te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen  . We zullen dergelijke wijzigingen melden in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving.

Alle materiële wijzigingen in  deze Privacyverklaring zullen op deze webpagina worden geplaatst. Tenzij anders aangegeven, zijn eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring onmiddellijk van toepassing na plaatsing op de Sites. Het is uw verantwoordelijkheid om  onze Privacyverklaring te lezen telkens wanneer u Persoonlijke Informatie aan ons verstrekt, aangezien  de Privacyverklaring mogelijk is gewijzigd sinds de laatste keer dat u onze Sites of services hebt gebruikt.

17. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring  of de praktijken van Newell Brand, neem dan contact met ons op via: Data Privacy Enquiry.

18. GEGEVENSBEHEERDER EN CONTACTGEGEVENS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

U vindt een lijst en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijken van Newell Brands en meer informatie met betrekking tot toezichthoudende autoriteiten op de volgende pagina Newell Brands Verwerkingsverantwoordelijken en toezichthoudende autoriteiten van de EU.

Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke van Newell Brands zich buiten de EU/EER/VK bevindt, wordt de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke in de EU/VK vermeld op de  pagina Gegevensbeheerders en toezichthoudende autoriteiten van Newell Brands.

U kunt contact opnemen met de directeur gegevensprivacy van Newell Brand op

Data Privacy Inquiry

Of


t.a.v.: Data Protection Director
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, Georgia 30328

Voor meer informatie over de volledige omvang van uw rechten of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze Data Protection Director via de bovenstaande contactgegevens  of data.privacy@newellco.com of de leidende toezichthoudende autoriteit voor Newell Brands in de EU, namelijk de directeur van het Personal Data Protection Office UODO van ul. Stawki 2, 00-193 Warschau, Polen, www.uodo.gov.pl.

19. Alleen voor inwoners van Californië : kennisgeving van financiële stimulans; Chatbots

U hebt het recht om gelijke service en prijs te ontvangen en niet te worden gediscrimineerd voor het uitoefenen van uw CCPA-rechten. De CCPA stelt ons ook in staat om bepaalde financiële stimuleringsprogramma's aan te bieden die kunnen resulteren in verschillende prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus wanneer consumenten aankopen doen via deze programma's. Wanneer u zich aanmeldt voor deze programma's, vragen we u om uw contactgegevens, e-mailadres of telefoonnummer op te geven om berichten te ontvangen die informatie over de programma's bevatten. Uw contactgegevens, e-mailadres en telefoonnummer zijn persoonlijke informatie en de waarde van uw persoonlijke informatie voor ons is gerelateerd aan de waarde van de gratis of afgeprijsde producten die u verkrijgt in verband met deze programma's, en het is gebaseerd op de kosten in verband met het aanbieden van die gratis of afgeprijsde producten of diensten. Voordat we uw contactgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer opslaan in onze databases of u een promotieaanbieding sturen, krijgt u de mogelijkheid om u aan te melden voor het programma. U kunt zich te allen tijde terugtrekken uit deelname aan deze programma's.

We kunnen van tijd tot tijd beloningsprogramma's, voordelen en andere aanbiedingen aanbieden aan consumenten met betrekking tot het verzamelen, bewaren of verkopen van persoonlijke informatie die kan worden beschouwd als een "financiële stimulans" of "prijs- of serviceverschil" onder de CCPA.

We verstrekken u deze informatie zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over het al dan niet deelnemen aan onze programma's.

Voorbeelden van de programma's die we kunnen aanbieden zijn:

 • Beloningsprogramma: We kunnen een programma aanbieden waarbij klanten beloningen kunnen verdienen, punten kunnen verzamelen op aankopen en kortingen op aankopen. Als onderdeel van het programma kunnen we persoonlijke informatie verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.
 • Eenmalige  promoties: We kunnen u van tijd tot tijd een eenmalig percentage kortingsbonnen, kortingen of andere promoties aanbieden, zoals wanneer u ons uw e-mailadres verstrekt en ermee instemt marketing-e-mails te ontvangen in ruil voor een eenmalige coupon of wanneer u een e-mailadres opgeeft als verwijzing. Dergelijke aanbiedingen zijn mogelijk niet altijd beschikbaar. Het bedrag en de voorwaarden van dergelijke aanbiedingen worden aan u gepresenteerd op het moment van de aanbieding.

De waarde van de voordelen die we u via deze programma's bieden, hangt af van verschillende factoren, waaronder de voordelen en inzichten die we hebben gerealiseerd wanneer u onze diensten gebruikt en onze producten koopt, verkopen die worden gegenereerd door deelname aan onze programma's, of de omzet die door onze programma's wordt gegenereerd hoger is dan de kosten voor ons van het aanbieden van dergelijke programma's,  hoeveel consumenten zich aanmelden voor onze programma's en meer goodwill genereert door het aanbieden van onze programma's.

Deelname aan onze promotieprogramma's is altijd optioneel en u kunt deelname aan het programma op elk gewenst moment beëindigen zoals uitgelegd in de toepasselijke programmavoorwaarden, of door contact met ons op te nemen via Data Privacy Enquiry.

We kunnen met u communiceren via een geautomatiseerd online account waarbij alle of vrijwel alle acties of berichten van dat account niet het resultaat zijn van een persoon (een "Chatbot").  We kunnen dergelijke chatbots gebruiken om u service te bieden en uw vragen te beantwoorden.  Dergelijke Chatbot-functies kunnen ook gesprekken tussen u en de Chatbot opnemen om ervoor te zorgen dat we u en andere gebruikers het beste van dienst zijn.

20. Updates van het beleid

 1. 20 juni 2023: bijgewerkt om de technologie te verduidelijken die wordt gebruikt op sites zoals pixels en videoweergavegeschiedenis.
 2. 20 juli 2023: Updates gemaakt voor duidelijkheid en updatelinks.