OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH NEWELL BRANDS

Ostatnia modyfikacja:  lipiec 20, 2023 (v.3.2)

 

TEMATY:

 1. Twoja prywatność jest dla nas ważna
 2. Dane osobowe, które zbieramy o Tobie
 3. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe, podstawy prawne przetwarzania i przechowywania
 4. Jak ujawniamy Twoje dane osobowe
 5. Międzynarodowe przekazywanie danych
 6. Twoje prawa dotyczące dostępu do danych osobowych i kontroli nad nimi
 7. Tylko dla mieszkańców Kalifornii
 8. Wrażliwe dane osobowe
 9. Dane osobowe dotyczące dzieci
 10. Pliki cookie, sygnały nawigacyjne i inne technologie śledzenia
 11. Bezpieczeństwo
 12. Łącza do witryn stron trzecich
 13. Korzystanie z urządzeń mobilnych i innych
 14. Marketingowa komunikacja e-mailowa
 15. Wiadomości tekstowe
 16. Zmiany w naszym oświadczeniu o ochronie  danych osobowych
 17. Skontaktuj się z nami
 18. Dane kontaktowe administratora danych i ochrony danych
 19. Tylko dla mieszkańców Kalifornii: Zawiadomienie o zachętach finansowych; Chatboty
 20. Aktualizacje Polityki

 

1. TWOJA PRYWATNOŚĆ JEST DLA NAS WAŻNA

W Newell Brands staramy się szanować prywatność i bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów i dostawców, a także ich przedstawicieli, w odniesieniu do wszystkich produktów, usług, aplikacji i stron internetowych dostarczanych przez Newell Brands Inc. lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych ("Newell Brands"), działając jako administrator danych zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności zgodnie z wymogami  ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych ("RODO"), brytyjskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("brytyjskie RODO"), kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów ("CCPA") oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych (łącznie "Przepisy dotyczące prywatności"). Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie, gdy Newell Brands działa jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych (które obejmują "Dane osobowe" zgodnie z definicją zawartą w odpowiednich przepisach dotyczących prywatności) naszych klientów, pracowników, użytkowników strony internetowej, partnerów i dostawców usług. Innymi słowy, niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie, gdy określamy cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.


Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera informacje dotyczące sposobu, w jaki my, działając jako administrator danych, zbieramy, przetwarzamy, udostępniamy, przekazujemy, zachowujemy i chronimy dane osobowe, a także prawa, z których możesz skorzystać, w stosownych przypadkach, w odniesieniu do swoich danych osobowych.

Niniejsze oświadczenie  o ochronie prywatności ma zastosowanie do stron internetowych Newell Brands, w tym między innymi newellbrands.com, aplikacji mobilnych Newell Brands, dedykowanych kont Newell Brands w mediach społecznościowych itp. ("Witryny"). Niniejsze Oświadczenie o  ochronie prywatności nie ma zastosowania do aplikacji, produktów, usług, witryn internetowych lub funkcji mediów społecznościowych stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem łączy w naszych Witrynach, które mają własne polityki prywatności. Dostęp do tych linków spowoduje opuszczenie naszych Witryn i może skutkować gromadzeniem i/lub udostępnianiem danych osobowych przez stronę trzecią. Nie kontrolujemy, nie popieramy ani nie składamy żadnych oświadczeń dotyczących stron internetowych osób trzecich lub ich praktyk w zakresie prywatności, które mogą różnić się od naszych. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami ochrony prywatności każdej witryny, z którą wchodzisz w interakcję, zanim zezwolisz na gromadzenie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony danych, skontaktuj się z nami pod adresem Data Privacy Enquiry .

2. DANE OSOBOWE, KTÓRE ZBIERAMY O TOBIE

Po zakończeniu transakcji, przesłaniu wniosku, założeniu konta, złożeniu wniosku o stanowisko (Oświadczenie o ochronie prywatności dla kandydatów do pracy), odwiedzeniu naszych Witryn itp. lub interakcji z dowolnym podmiotem Newell Brands, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji, w tym między innymi imienia i nazwiska, tytułu, firmy, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, informacji o karcie kredytowej,  i branży. Możesz również przekazać nam dane dotyczące Twoich urządzeń, takie jak adres IP, geolokalizacja, wykorzystanie danych, konto klienta lub dostawcy itp. W ograniczonych okolicznościach możemy gromadzić informacje dotyczące Ciebie i członków Twojej rodziny, takie jak wiek, płeć i stan cywilny. Te informacje i dane mogą być uważane za dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Możemy również zbierać Twoje informacje z witryn stron trzecich, w tym gdy logujesz się za pośrednictwem witryny strony trzeciej, takiej jak Facebook, Snapchat, Instagram, Amazon, LinkedIn, Twitter itp. Możemy również ujawniać informacje zebrane od stron trzecich w celu dostosowania reklam oraz zarządzania i ułatwiania przesyłania wiadomości w witrynach stron trzecich.

3. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE, PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA

Prosimy o zapoznanie się z poniższą tabelą, aby zapoznać się z kategoriami danych osobowych, które możemy gromadzić, dlaczego przetwarzamy (gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy itp.) takie dane osobowe, podstawy prawne takiego przetwarzania (w stosownych przypadkach) oraz odpowiedni maksymalny okres przechowywania.

 

Cel

Kategorie danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania (jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy dotyczące prywatności)

Zarządzanie klientami (w tym świadczenie usług, fakturowanie i pobieranie płatności, obsługa klienta; zarządzanie kontem, personalizowanie doświadczeń na naszych stronach itp.)

 • Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, paszportu itp.)
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (e-mail, adresy IP, geolokalizacja, dane o korzystaniu ze strony internetowej, pliki cookie itp.)
 • Charakterystyka finansowa (numer konta bankowego, ubezpieczenie, dane karty kredytowej itp.)
 • Cechy osobowe osób, których dane dotyczą, a w niektórych przypadkach członków rodziny (wiek, płeć, data i miejsce urodzenia, stan cywilny itp.)
 • Obraz i nagrania (zdjęcia, filmy, CCTV itp.)
 • Wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy
 • Prawny obowiązek przetwarzania Twoich danych
 • Nasze uzasadnione interesy w prawidłowym administrowaniu naszą stroną internetową i działalnością

Bezpośrednia sprzedaż konsumencka (w tym świadczenie usług, fakturowanie i pobieranie płatności, obsługa klienta, zarządzanie kontem, programy lojalnościowe lub nagrody, personalizacja korzystania z naszych witryn itp.)

 • Dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Charakterystyka finansowa
 • Cechy osobowe osób, których dane dotyczą, a w niektórych przypadkach członków rodziny
 • Obraz i nagrania
 • Wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy
 • Prawny obowiązek przetwarzania Twoich danych
 • Nasze uzasadnione interesy w prawidłowym administrowaniu naszą stroną internetową i działalnością
 • Za Twoją zgodą/opt-in, jeśli jest to wymagane

Poznaj swojego klienta (w tym przeciwdziałanie oszustwom, praniu brudnych pieniędzy itp.

 • Dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Charakterystyka finansowa
 • Cechy osobowe osób, których dane dotyczą, a w niektórych przypadkach członków rodziny
 • Wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy
 • Nasze uzasadnione interesy w prawidłowym administrowaniu naszą stroną internetową i działalnością
 • Prawny obowiązek przetwarzania Twoich danych

Marketing bezpośredni (w tym marketingowa komunikacja e-mailowa, promocje, kampanie marketingowe, ankiety itp.) **

 • Dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Za Twoją zgodą/opt-in, jeśli jest to wymagane
 • Nasze uzasadnione interesy w prawidłowym administrowaniu naszą stroną internetową i działalnością

Zarządzanie dostawcami (w tym księgowość itp.)

 • Dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Charakterystyka finansowa
 • Cechy osobowe osób, których dane dotyczą, a w niektórych przypadkach członków rodziny
 • Obraz i nagrania
 • Wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy
 • Nasze uzasadnione interesy w prawidłowym administrowaniu naszą stroną internetową i działalnością
 • Prawny obowiązek przetwarzania Twoich danych

Utrzymanie bezpieczeństwa naszych pracowników i mienia

 • Dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Charakterystyka finansowa
 • Cechy osobowe osób, których dane dotyczą, a w niektórych przypadkach członków rodziny
 • Wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy
 • Prawny obowiązek bezpiecznego przetwarzania danych
 • Nasze uzasadnione interesy w prawidłowym administrowaniu naszą stroną internetową i działalnością

Zgodność z prawem i zarządzanie sporami sądowymi

 • Dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Charakterystyka finansowa
 • Cechy osobowe osób, których dane dotyczą, a w niektórych przypadkach członków rodziny
 • Przetwarzanie niezbędne do ustalenia, wykonania  lub obrony roszczeń lub obowiązków prawnych.
 • Wykonanie umowy między Tobą a nami i / lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy
 • Prawny obowiązek przetwarzania danych
 • Nasze uzasadnione interesy w  prawidłowym administrowaniu naszą stroną internetową i działalnością

Doskonalenie produktów/usług i analityka biznesowa

 • Dane identyfikacyjne
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Charakterystyka finansowa
 • Cechy osobowe osób, których dane dotyczą, a w niektórych przypadkach członków rodziny
 • Twoja zgoda
 • Nasze uzasadnione interesy w prawidłowym administrowaniu naszą stroną internetową i działalnością


Jeśli chcesz sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich Danych osobowych do tych celów, zapoznaj się z sekcją "Twoje prawa dotyczące dostępu do danych osobowych i kontroli nad nimi" w sekcji 6 poniżej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe podczas dostarczania Ci naszych produktów i usług. Następnie będziemy przechowywać Twoje dane osobowe z jednego z następujących powodów: (a) aby odpowiedzieć na wszelkie pytania, skargi lub roszczenia złożone przez Ciebie lub w Twoim imieniu; (b) aby wykazać, że traktowaliśmy Cię sprawiedliwie lub zgodnie z prawem; (c) w celu właściwego zarządzania naszą działalnością; i/lub (d) zgodnie z wymogami prawa.

Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane, jak określono w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Określając okresy przechowywania danych, bierzemy pod uwagę lokalne przepisy, zobowiązania umowne, nasze uzasadnione wymagania biznesowe oraz oczekiwania i wymagania użytkownika. Gdy przechowywanie danych osobowych nie będzie już konieczne, usuniemy je bezpiecznie lub zanonimizujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. 

 Przechowujemy dane osobowe ogólnie w następujący sposób:

 • Dane identyfikacyjne - Jeśli jest to wymagane do celów wymienionych powyżej, w tym: (i) zgodnie z wymogami wykonania umowy między nami; (ii) podczas utrzymywania konta u nas (i do 45 dni po usunięciu konta); lub (iii) przez 120 dni od ostatniej korespondencji z nami (lub do momentu wycofania zgody na bezpośrednią komunikację marketingową).
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne - tak długo, jak jest to wymagane do celów wymienionych powyżej, w tym: (i) zgodnie z wymogami wykonania umowy między nami; (ii) podczas utrzymywania konta u nas (i do 120 dni po usunięciu konta); (iii) przez 120 dni od ostatniej korespondencji z nami (lub do momentu wycofania zgody na bezpośrednią komunikację marketingową); lub (iv) do 4 lat po odwiedzeniu naszych Witryn. 
 • Charakterystyka finansowa - Tak długo, jak jest to wymagane do celów wymienionych powyżej, w tym: (i) zgodnie z wymogami wykonania umowy między nami; lub (ii) podczas utrzymywania konta u nas (i do 45 dni po usunięciu konta).
 • Cechy osobowe - Jeśli jest to wymagane do celu wymienionego powyżej, w tym: (i) zgodnie z wymogami wykonania umowy między nami; (ii) podczas utrzymywania konta u nas (i do 45 dni po usunięciu konta); lub (iii) przez 120 dni od ostatniej korespondencji z nami (lub do momentu wycofania zgody na bezpośrednią komunikację marketingową).
 • Obraz i nagrania - tak długo, jak jest to wymagane do celu wymienionego powyżej, w tym: (i) zgodnie z wymogami wykonania umowy między nami; (ii) podczas utrzymywania konta u nas (i do 120 dni po usunięciu konta); (iii) przez 120 dni od ostatniej korespondencji z nami (lub do momentu wycofania zgody na bezpośrednią komunikację marketingową); (iv) do 6 miesięcy po wizycie w naszej siedzibie; lub (v) do 4 lat po odwiedzeniu naszych Witryn.

Możemy również przechowywać Twoje dane osobowe w naszych rejestrach zgodnie z naszą aktualną polityką przechowywania dokumentacji, która ma na celu spełnienie naszych różnych prawnych i / lub zawodowych obowiązków przechowywania oraz najlepszych praktyk handlowych (i może wynosić nawet 10 lat).  Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące okresów przechowywania, skontaktuj się z nami pod adresem Data Privacy Enquiry.

4. JAK UJAWNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym osobom w sposób opisany poniżej:

 • Możemy ujawnić Twoje dane osobowe dowolnemu członkowi naszej grupy spółek stowarzyszonych, jeśli jest to zasadnie konieczne do celów i na podstawach prawnych określonych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.
 • Możemy ujawnić Twoje dane osobowe następującym kategoriom stron trzecich w celach opisanych powyżej.  Możemy ujawniać dane osobowe stronom trzecim w następujący sposób:
  • Dostawcy usług analitycznych - Możemy ujawniać elektroniczne dane identyfikacyjne, w tym historię oglądania filmów związanych z produktem, aby wspierać nasze działania marketingowe i rozwojowe produktów.
  • Sieci reklamowe/partnerzy – Możemy ujawniać elektroniczne dane identyfikacyjne i cechy osobowe, w tym historię oglądania filmów związanych z produktem, w celu wsparcia naszych działań marketingowych.
  • Sieci społecznościowe - Możemy ujawniać elektroniczne dane identyfikacyjne w celu wsparcia naszych działań marketingowych, obsługi klienta i rozwoju produktów.
  • Ubezpieczyciele i profesjonalni doradcy - Możemy ujawniać dane osobowe  w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i innym postępowaniu sądowym.
  • Dostawcy treści - Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w celu dostarczania treści witryny, w tym filmów związanych z produktem.
  • Dostawcy usług płatniczych - Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w celu realizacji transakcji finansowych. Będziemy udostępniać dane transakcyjne naszym dostawcom usług płatniczych tylko w zakresie niezbędnym do przetwarzania płatności, zwrotu takich płatności oraz rozpatrywania skarg i zapytań dotyczących takich płatności i zwrotów.
  • Partnerzy / dostawcy realizacji zamówień - Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w celu sfinalizowania i wysłania zakupu/zamówienia.
 • Możemy ujawnić Twoje dane osobowe w ramach Newell Brands w celu: (a) realizacji i wysyłania zakupów/zamówień, (b) ułatwiania płatności, (c) zarządzania interakcją użytkownika z naszą organizacją i podmiotami stowarzyszonymi, (d) odpowiadania na zapytania konsumentów, (e) rozpatrywania roszczeń prawnych lub regulacyjnych, (f) ułatwiania informacji marketingowych, produktowych i usługowych (g) zarządzania wycofywaniem produktów, (h) szkolenia naszych pracowników i kontrahentów.
 • Oprócz konkretnych ujawnień Danych osobowych określonych w niniejszej sekcji, możemy ujawnić Twoje dane osobowe: (a) gdy takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, w tym wezwania sądowego, nakazu sądowego lub nakazu przeszukania; (b) egzekwować nasze Warunki świadczenia usług, niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności lub inne umowy z użytkownikiem, w tym badanie potencjalnych naruszeń tych umów; (c) odpowiedzi na roszczenia dotyczące naruszenia praw osób trzecich; (d) odpowiadania na Państwa prośby o obsługę klienta; (e) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Newell Brands i jej pracowników, jej agentów i podmiotów stowarzyszonych, jej użytkowników i/lub społeczeństwa; i/lub (f) innym firmom i organizacjom w celu ochrony przed oszustwami, zapobiegania spamowi/złośliwemu oprogramowaniu lub w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub żywotnych interesów innej osoby fizycznej.

Zastrzegamy sobie prawo do przekazania Twoich danych osobowych w przypadku bankructwa lub sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej działalności lub aktywów, przejęcia, fuzji lub zbycia przy    zachowaniu należytej staranności w odniesieniu do tych elementów.

5. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Newell Brands to globalna firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Newell Brands i nasze spółki stowarzyszone mają biura i obiekty na całym świecie, w tym w Unii Europejskiej / EOG, Wielkiej Brytanii, Ameryce Łacińskiej, Azji i Afryce. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do innych jurysdykcji.

Nasi klienci i użytkownicy naszych Witryn mogą znajdować się w dowolnym miejscu na świecie. Przepisy dotyczące prywatności w niektórych krajach mogą nie zapewniać ochrony równoważnej ochronie w kraju zamieszkania użytkownika, a rząd może uznać taką ochronę prywatności za odpowiednią. Możemy przetwarzać Twoje dane lub przekazywać je do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów.

W przypadku przekazania danych osobowych podlegających RODO lub brytyjskiemu RODO do kraju, który nie został uznany za zapewniający odpowiedni poziom ochrony takich danych osobowych, wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia, które mogą obejmować dalsze oceny i dodatkowe zabezpieczenia, zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi.

6. TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH I KONTROLI NAD NIMI

W zależności od jurysdykcji, w której mieszkasz, oraz przepisów dotyczących prywatności mających zastosowanie do Twoich danych osobowych, możesz mieć następujące prawa, które mogą wymagać zweryfikowanego wniosku w celu skorzystania z niego:

 • Informacje i dostęp - Użytkownik może poprosić o dostęp do swoich Danych osobowych, otrzymać dodatkowe informacje na temat swoich Danych osobowych, otrzymać informacje o podmiotach publicznych i prywatnych, którym przekazano Dane osobowe i/lub otrzymać kopię swoich Danych osobowych.
 • Sprostowanie - Użytkownik może zażądać sprostowania i/lub aktualizacji swoich niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowych.
 • Usuwanie - Użytkownik może mieć prawo do usunięcia swoich danych osobowych.
 • Ograniczenie - Użytkownik może mieć prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Sprzeciw wobec  przetwarzania - Możesz mieć prawo do sprzeciwu wobec określonych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Przenoszenie  danych - Użytkownik może mieć prawo do zażądania przenośnej kopii swoich danych osobowych.  Przenoszenie danych nie ma zastosowania do dokumentacji papierowej i nie może naruszać praw innych osób ani obejmować wrażliwych informacji firmowych.
 • Prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - Użytkownik może mieć prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu (tj. bez interwencji człowieka). 
 • Prawo do złożenia  skargi – możesz mieć prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w kraju, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym miało miejsce potencjalne naruszenie. Dodatkowe informacje na temat właściwych organów nadzorczych można znaleźć w sekcji 7 niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.
 • Prawo do odwołania zgody  – Użytkownik może mieć prawo do odwołania wcześniej udzielonej zgody związanej z jego danymi osobowymi.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących mu praw, wypełnij wniosek o dostęp do danych.

Mieszkańcy następujących stanów USA mogą mieć prawa wynikające z następujących przepisów:

 • Konsumenci z Wirginii mogą być uprawnieni do praw przewidzianych w ustawie o ochronie prywatności konsumentów w stanie Wirginia ("VCDPA") zgodnie z § 59.1-573 Kodeksu Va. i mogą korzystać z tych praw, wypełniając wniosek o dostęp do danych.
 • Konsumenci w Kolorado mogą być uprawnieni do praw przewidzianych w ustawie o ochronie prywatności stanu Kolorado ("CPA") zgodnie z § 6-1-1306 C.R.S. po wejściu w życie CPA w dniu 1 lipca 2023 r. i mogą korzystać z tych praw, wypełniając wniosek o dostęp do danych.

Newell Brands może pobrać uzasadnioną opłatę lub odrzucić Twoją prośbę, jeśli Twoja prośba jest nieważna zgodnie z obowiązującym prawem, powtarzająca się lub nadmierna. Możemy również poprosić Cię o informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed otrzymaniem odpowiedzi. Newell Brands może odrzucić Twoją prośbę, jeśli Twoja tożsamość nie może zostać zweryfikowana.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swoich praw dotyczących  Newell Brands,  skontaktuj się z nami pod adresem: Zapytanie o prywatność danych  lub korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie tworzy, nie rozszerza ani nie modyfikuje żadnych praw podmiotów danych z UE, praw osób, których dane dotyczą, praw przysługujących Wielkiej Brytanii do przetwarzania danych, praw konsumentów w jakimkolwiek stanie USA (w tym między innymi w Kalifornii, Kolorado, Connecticut, Wirginii lub Utah) ani zobowiązań Newell Brands, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w RODO, BRYTYJSKIM RODO, CCPA lub innym obowiązującym prawie dotyczącym prywatności.

7. TYLKO DLA MIESZKAŃCÓW KALIFORNII

W zakresie, w jakim CCPA (zdefiniowana poniżej) ma do nas zastosowanie, niniejsza sekcja ma zastosowanie do gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych osobowych CCPA (zdefiniowanych poniżej) zgodnie z wymogami kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r., zmienionej kalifornijską ustawą o prawach do prywatności (CPRA) oraz powiązanymi przepisami wykonawczymi (łącznie "CCPA"). Niniejsza sekcja opisuje (1) kategorie danych osobowych CCPA gromadzonych i ujawnianych przez nas, (2) prawa do prywatności mieszkańców Kalifornii w ramach CCPA oraz (3) sposób, w jaki mieszkańcy Kalifornii mogą korzystać z tych praw.

"Dane osobowe CCPA" oznaczają informacje, które nie są publicznie dostępne (zgodnie z definicją tego terminu w CCPA), które identyfikują, odnoszą się, opisują, mogą być powiązane lub mogą być w uzasadniony sposób powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym konsumentem lub gospodarstwem domowym w Kalifornii

Zgodnie z prawem stanu Kalifornia mogliśmy wykorzystać następujące kategorie danych osobowych CCPA w ciągu ostatnich 12 miesięcy w następujący sposób:

Kategoria danych osobowych CCPA

Opis lub wyjaśnienie

Zebrane

Sprzedawane lub udostępniane stronom trzecim

Ujawniane w celach biznesowych stronom trzecim

Identyfikatory

Informacje, które mogą identyfikować konsumenta lub gospodarstwo domowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, adres IP lub adres e-mail.

X

X

X

Informacje handlowe

Zapisy zakupów lub historii lub tendencji konsumpcyjnych.

X

 

X

Aktywność w Internecie lub sieci

Na przykład informacje o interakcjach z witrynami, aplikacjami lub reklamami.

X

X

X

Dane geolokalizacyjne

Na przykład dane o lokalizacji urządzenia. 

X

X

X

Informacje sensoryczne

Informacje audio, elektroniczne, wizualne lub podobne, na przykład nagrania z kamer lub mikrofonów.

X

 

X

Profil oparty na wnioskach z innych kategorii

Na przykład profil dotyczący preferencji lub cech konsumenta.

X

X

X

Chronione cechy klasyfikacji

Mogą być ujawnione w innych zebranych danych.

X

 

X

Dane osobowe

Obejmuje pozycje opisane w Kodeksie cywilnym § 1798.80(e), z których niektóre pokrywają się z innymi kategoriami. Np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer dowodu osobistego, historia zatrudnienia lub numer karty kredytowej.

X

 

X

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe CCPA w każdej z tych kategorii, aby ułatwić nasze cele biznesowe wymienione w sekcji 3 powyżej.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy dane osobowe CCPA mogły zostać sprzedane, udostępnione lub ujawnione następującym kategoriom stron trzecich:

 • Dostawcy usług analitycznych – dane osobowe CCPA zostały zebrane przez dostawców analityki danych w celu lepszego zrozumienia naszych klientów i potencjalnych klientów oraz zrozumienia i poprawy skuteczności działań marketingowych; i
 • Sieci reklamowe / partnerzy - Dane osobowe CCPA mogły zostać udostępnione w celu zapewnienia klientom i potencjalnym klientom bardziej odpowiednich reklam.

Aby zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania danych osobowych CCPA, kliknij tutaj:  NIE SPRZEDAWAJ/NIE UDOSTĘPNIAJ MOICH DANYCH OSOBOWYCH

CCPA uznaje niektóre dane osobowe CCPA za informacje wrażliwe ("Wrażliwe dane osobowe CCPA"). Nie uważamy, że wykorzystujemy lub ujawniamy wrażliwe dane osobowe CCPA do celów innych niż określone w sekcji 7027 (l). Zgodnie z prawem stanu Kalifornia mogliśmy wykorzystać następujące kategorie wrażliwych danych osobowych CCPA w ciągu ostatnich 12 miesięcy w następujący sposób:

Kategoria wrażliwych danych osobowych CCPA

Opis lub wyjaśnienie

Zebrane

Sprzedawane lub udostępniane stronom trzecim

Ujawniane w celach biznesowych stronom trzecim

Precyzyjna geolokalizacja

Dane pochodzące z urządzenia używanego lub przeznaczonego do wykorzystania w celu zlokalizowania konsumenta na okrągłym obszarze geograficznym o promieniu 1 850 stóp lub mniejszym (z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach).

X

 

X

W ciągu ostatnich 12 miesięcy wrażliwe dane osobowe CCPA mogły zostać ujawnione w następujących celach biznesowych następującym kategoriom stron trzecich:

 • Dostawcy usług analitycznych - Aby zrozumieć i poprawić skuteczność działań marketingowych według ogólnej lokalizacji.

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz mieć następujące prawa:

 • Powiadomienie - Użytkownik może mieć prawo do otrzymania powiadomienia o tym, jakie kategorie danych osobowych CCPA będą gromadzone w momencie gromadzenia lub przed nim oraz o celach, dla których będą one wykorzystywane i udostępniane.
 • Dostęp – Użytkownik może mieć prawo do żądania kategorii Danych osobowych CCPA, które zebraliśmy w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy, kategorii źródeł, z których zebrano Dane osobowe, konkretnych fragmentów Danych osobowych CCPA, które zebraliśmy o Tobie, oraz celów biznesowych, dla których takie Dane osobowe CCPA są gromadzone i udostępniane. Użytkownik może mieć również prawo do żądania kategorii Danych osobowych CCPA, które zostały ujawnione w celach biznesowych, oraz kategorii stron trzecich w ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających wniosek o podanie Danych osobowych CCPA.
 • Przenoszenie danych – Użytkownik może mieć prawo do otrzymania Danych osobowych CCPA, które wcześniej nam przekazał.
 • Usuwanie – Użytkownik może mieć prawo do usunięcia swoich danych osobowych CCPA. Należy jednak pamiętać, że możemy nie spełnić Państwa prośby o usunięcie, jeśli my (lub nasi usługodawcy) jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni do zachowania Państwa Danych osobowych CCPA w jednej lub więcej z następujących kategorii celów: (1) w celu zakończenia transakcji, dla której zebrano Dane osobowe CCPA, dostarczenia towaru lub usługi żądanej przez Użytkownika,  lub wypełnić umowę między nami a Tobą; (2) w celu zapewnienia integralności, bezpieczeństwa i funkcjonalności naszej strony internetowej; (3) w celu przestrzegania obowiązującego prawa lub obowiązku prawnego lub wykonywania praw wynikających z prawa (w tym prawa do wolności słowa); lub (4) w inny sposób wykorzystywać Twoje dane osobowe CCPA wewnętrznie, w sposób zgodny z prawem, który jest zgodny z kontekstem, w którym je podałeś.
 • Aby zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania  - Prawo do rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania danych osobowych CCPA.  
 • Ograniczenie wykorzystania wrażliwych danych osobowych  - Prawo do ograniczenia wykorzystania wrażliwych danych osobowych CCPA w  dowolnym celu innym niż określony w sekcji 7027 (m) przepisów CCPA.
 • Niedyskryminacja - Firmy nie mogą odmawiać towarów lub usług, pobierać innej ceny lub zapewniać innego poziomu lub jakości towarów lub usług niż osoby korzystające ze swoich praw na mocy CCPA. Jeśli jednak odmówisz przekazania swoich danych osobowych firmie lub poprosisz ją o usunięcie lub zaprzestanie sprzedaży Twoich danych osobowych, a te dane osobowe lub sprzedaż są niezbędne, aby firma mogła dostarczyć Ci towary lub usługi, firma może nie być w stanie sfinalizować tej transakcji.

Jeśli jesteś rezydentem urzędu certyfikacji i chcesz skorzystać z praw wymienionych powyżej, skontaktuj się z nami (lub swoim upoważnionym przedstawicielem), korzystając z  formularza wniosku o dostęp do danych . Nie będziemy w żaden sposób dyskryminować Państwa w związku z korzystaniem przez Państwa z jakichkolwiek praw CCPA.

Być może będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość przed spełnieniem Twoich próśb. Jeśli nie będziemy w stanie wstępnie zweryfikować Twojej tożsamości, możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu zakończenia procesu weryfikacji. Wszelkie dane osobowe, które ujawniasz nam w celu weryfikacji swojej tożsamości, będą wykorzystywane wyłącznie w celu weryfikacji. Możemy odrzucić niektóre żądania lub spełnić tylko niektóre w części, jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez prawo. Na przykład, jeśli poprosisz o usunięcie Danych osobowych CCPA, możemy zachować takie dane osobowe CCPA, które musimy zachować do celów prawnych (np. Księgowość podatkowa).

CCPA daje konsumentom w Kalifornii prawo do złożenia skargi do biura prokuratora generalnego Kalifornii. Z biurem Prokuratora Generalnego można skontaktować się  pod https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company lub telefonicznie pod numerem: (916) 210-6276.

Jeśli chcesz otrzymać kopię niniejszej sekcji w innym formacie (np. do druku) lub języku, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji 18.

8. WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

O ile nie zostanie to wyraźnie wymagane przez nas lub wymagane przez prawo, prosimy,  aby nie przesyłać nam i nie ujawniać, na Stronach lub za ich pośrednictwem lub w inny sposób, wrażliwych danych osobowych, które mogą obejmować, w zależności od jurysdykcji i bez ograniczeń, religię, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania ideologiczne lub inne, zdrowie, dane biometryczne lub cechy genetyczne,  przeszłość karna, przynależność do związków zawodowych lub postępowania administracyjne lub karne i sankcje.  Wymagania dotyczące gromadzenia i przetwarzania wrażliwych danych osobowych różnią się w zależności od jurysdykcji, ale w przypadku, gdy gromadzimy lub przetwarzamy wrażliwe dane osobowe, będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.

Podstawy prawne przetwarzania Wrażliwych danych osobowych mogą obejmować zgodę, obowiązek prawny i/lub wsparcie roszczeń z tytułu obrony prawnej.

9. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ DZIECI

Niektóre treści na naszych Stronach mogą być skierowane do dzieci poniżej 13 roku życia. Nie gromadzimy jednak świadomie ani nie pozyskujemy danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców, chyba że zezwala na to prawo. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej 13 lat bez zgody rodziców lub o ile prawo nie zezwala na to inaczej, usuniemy je zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli uważasz, że dziecko mogło przekazać nam Dane osobowe bez zgody rodziców lub w inny sposób niedozwolony przez prawo, skontaktuj się z nami w sposób opisany poniżej w sekcji "Kontakt".

Konsumenci w Kalifornii – Nasze witryny i usługi skierowane do dzieci weryfikują wiek użytkownika i oferują wybór dotyczący sprzedaży danych osobowych związanych z dziećmi w wieku 16 lat lub młodszymi. Jeśli konsument z Kalifornii ma mniej niż 13 lat, rodzic lub opiekun musi wyrazić zgodę na sprzedaż danych osobowych osoby niepełnoletniej. Jeśli jednak konsument z Kalifornii jest w wieku od 13 do 16 lat, osoba niepełnoletnia może wyrazić zgodę na sprzedaż swoich danych osobowych. Nasze strony skierowane do dzieci poproszą o weryfikację wieku i będą wymagały odpowiedniej zgody.

Mieszkańcy  UE – Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych związanych z podmiotami danych z UE w wieku poniżej 16 lat  lub wymaganym wiekiem wymaganym do wyrażenia zgody RODO dla osób niepełnoletnich w danym państwie członkowskim UE, bez wyraźnej zgody rodzica lub opiekuna. Nasze strony skierowane do dzieci poproszą o weryfikację wieku i w razie potrzeby wymagają zgody.

10. PLIKI COOKIE, SYGNAŁY NAWIGACYJNE I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA

Nasze Witryny wykorzystują pliki cookie i inne podobne technologie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające niewielkie ilości informacji, które są pobierane na urządzenie podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie pomagają w różnych funkcjach strony internetowej, w tym umożliwiają użytkownikom "logowanie się" na stronach internetowych (dzięki czemu nawigacja po stronach internetowych jest bardziej wydajna), zapamiętywanie preferencji (takich jak język) i ogólnie poprawiają komfort korzystania z naszych Witryn. Pliki cookie mogą również pomóc w zapewnieniu, że reklamy i treści, które widzisz online, są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Możemy również umieszczać sygnały nawigacyjne w marketingowych wiadomościach e-mail lub naszych biuletynach w celu ustalenia, czy wiadomości zostały otwarte i czy linki w nich zawarte zostały kliknięte.  Podobne technologie do osiągnięcia podobnych celów mogą obejmować piksele, sygnały nawigacyjne, JavaScript i wszelkie inne sposoby przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji na urządzeniu.

Pliki cookie można sklasyfikować jako tymczasowe ("sesyjne") lub trwałe; ustawione przez nas ("strona własna") lub inne ("strona trzecia"); i mają różne cele, takie jak niezbędne do dostarczania Witryn ("niezbędne" lub "ściśle niezbędne"), preferencje/personalizacja, statystyki/analizy lub marketing.  Jeśli informacje zebrane za pomocą plików cookie stanowią Dane osobowe, zastosowanie mają postanowienia Oświadczenia o ochronie prywatności. 

W naszych Witrynach używamy następujących własnych plików cookie: 

 • Niezbędne pliki cookie: Te elementy są wymagane do zapewnienia podstawowej funkcjonalności strony internetowej.
 • Marketingowe pliki cookie: Te elementy służą do dostarczania reklam, które są bardziej odpowiednie dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Mogą być również wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy i pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Sieci reklamowe zazwyczaj umieszczają je za zgodą operatora strony internetowej
 • Personalizacyjne pliki cookie: Te elementy pozwalają witrynie zapamiętać wybory dokonywane przez użytkownika (takie jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym się znajduje) i zapewniają ulepszone, bardziej spersonalizowane funkcje. Na przykład witryna internetowa może dostarczać lokalne prognozy pogody lub informacje o ruchu drogowym, przechowując dane o bieżącej lokalizacji.
 • Analityczne pliki cookie: Elementy te pomagają operatorowi witryny zrozumieć, jak działa jego strona internetowa, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witryną i czy mogą występować problemy techniczne.

Nasze Witryny zawierają następujące pliki cookie stron trzecich i inne technologie , które są używane zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności i tylko za uprzednią zgodą użytkownika:

 • Analityczne pliki cookie i piksele: Technologie te gromadzą informacje na temat korzystania z Witryn.
 • Marketingowe pliki cookie i piksele:  Te trwałe pliki cookie i piksele mogą śledzić aktywność online przede wszystkim w celu dostarczania odpowiednich reklam lub śledzenia aktywności reklamowej.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez te pliki cookie, piksele, powtórki sesji i inne technologie stron trzecich podlega polityce prywatności strony trzeciej.

Korzystamy z usług analitycznych, w tym Google Analytics, aby pomóc nam w analizowaniu ruchu na naszej stronie internetowej za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Ponadto przyciski mediów społecznościowych stron trzecich mogą rejestrować pewne informacje, takie jak adres IP, typ i język przeglądarki, czas dostępu, aktywność przeglądania witryny i adresy stron internetowych, z których nastąpiło przekierowanie. Ponadto, jeśli jesteś zalogowany w tych serwisach społecznościowych, mogą one również łączyć takie zebrane informacje z informacjami profilowymi na tej stronie.

Ponadto nasze Witryny mogą być skonfigurowane do rozpoznawania ogólnych sygnałów globalnej kontroli prywatności ("GPC") z ustawień większości przeglądarek. Ponieważ nie wszystkie przeglądarki i rozszerzenia mają standardowy sygnał, może się zdarzyć, że określony sygnał GPC nie jest technicznie rozpoznawany przez nasze Witryny.

Jeśli chcesz zrezygnować z plików cookie, odwiedź www.aboutcookies.org lub www.allaboutcookies.org w celu uzyskania dalszych informacji.  Strony te informują również, jak ustawić przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie i jak usunąć pliki cookie z przeglądarki.  Jednak w niektórych przypadkach niektóre funkcje naszych Witryn mogą w rezultacie nie działać. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

11. BEZPIECZEŃSTWO

Nie ma idealnego bezpieczeństwa. Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione z handlowego punktu widzenia zabezpieczenia organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony danych osobowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy wszelkich danych uwierzytelniających, które mogą być użyte do uzyskania dostępu do dowolnego konta lub usługi w Newell Brands. Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek nieautoryzowane działanie, natychmiast zgłoś to nam. Możesz zgłosić podejrzaną aktywność lub inne obawy, kontaktując się z nami pod adresem Data Privacy Enquiry.

12. ŁĄCZA DO WITRYN STRON TRZECICH

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez jakiekolwiek strony internetowe lub usługi powiązane ze Stronami, w tym informacje lub treści w nich zawarte. Zachęcamy do zbadania sprawy i zadawania pytań przed ujawnieniem Danych osobowych stronom trzecim, ponieważ wszelkie ujawnione Dane osobowe będą podlegać odpowiedniej polityce prywatności strony trzeciej.

13. KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH I INNYCH

Newell Brands, nasze podmioty stowarzyszone i zaangażowane przez nas strony trzecie mogą gromadzić i przechowywać unikalne identyfikatory dopasowane do urządzenia mobilnego użytkownika w celu dostarczania spersonalizowanych reklam lub treści podczas korzystania z naszych Witryn  lub nawigacji w Internecie w celu dostarczania usług i reklam opartych na lokalizacji lub w celu identyfikacji użytkownika w unikalny sposób na różnych urządzeniach lub przeglądarkach. Aby dostosować te reklamy lub treści, my lub strony trzecie możemy zbierać dane osobowe, np. Twój adres e-mail lub dane zbierane pasywnie od Ciebie, takie jak identyfikator urządzenia, lokalizacja lub adres IP. Twoje urządzenia mobilne mogą umożliwiać Ci wyłączenie usług lokalizacyjnych lub w inny sposób ograniczyć ilość danych dostarczanych podczas korzystania z naszych Witryn lub poruszania się po Internecie.

Dostosowując ustawienia prywatności i bezpieczeństwa na urządzeniu, możesz zarządzać sposobem, w jaki urządzenie mobilne i przeglądarka mobilna udostępniają informacje, a także sposobem, w jaki przeglądarka mobilna obsługuje pliki cookie i inne identyfikatory śledzenia. Zapoznaj się z instrukcjami dostarczonymi przez operatora sieci komórkowej lub producenta urządzenia, aby dowiedzieć się, jak dostosować ustawienia.

14. MARKETINGOWA KOMUNIKACJA E-MAILOWA

Jeśli, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, wyraziłeś zgodę lub w inny sposób, jeśli nie poleciłeś nam, abyśmy nie wysyłali Ci wiadomości marketingowych, możemy wysyłać Ci wiadomości marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej i / lub poczty, aby informować Cię na bieżąco o naszych produktach i usługach.

Możesz przestać otrzymywać od nas wiadomości marketingowe w dowolnym momencie, korzystając z następujących metod:

 • Poprzez ustawienia/preferencje konta klienta w "Moje konto"
 • Klikając link "anuluj subskrypcję" w dowolnej wiadomości e-mail, którą wysyłamy
 • Kontaktując się z działem obsługi klienta
 • Kontaktując się z nami pod adresem: Wniosek o dostęp do danych

Po zakończeniu jednej z tych metod spełnimy Twoją prośbę i zaktualizujemy Twój profil, aby zapewnić, że nie będziesz otrzymywać dalszych wiadomości marketingowych.


Będziemy przetwarzać prośby o rezygnację / rezygnację z subskrypcji tak szybko, jak to możliwe, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności, aw większości przypadków w ciągu 10 dni. Jednak Newell Brands składa się z wielu podmiotów i powiązanych dostawców usług, więc może upłynąć trochę czasu, zanim wszystkie nasze systemy odzwierciedlą te aktualizacje. Prosimy o zrozumienie, że w tym okresie możesz nadal otrzymywać od nas wiadomości podczas przetwarzania Twojej prośby.  Należy pamiętać, że po rezygnacji z subskrypcji naszych marketingowych wiadomości e-mail może nastąpić opóźnienie w zaprzestaniu dostarczania naszych reklam kierowanych do Ciebie w witrynach stron trzecich. 

Należy pamiętać, że zaprzestanie wysyłania wiadomości marketingowych nie spowoduje zatrzymania komunikacji usługowej, takiej jak aktualizacje zamówień.

15. WIADOMOŚCI SMS

Nasze Witryny mogą umożliwiać użytkownikowi wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości tekstowych i powiadomień na udostępniony nam numer telefonu komórkowego. Po wyrażeniu zgody możemy wysyłać Ci wiadomości tekstowe dotyczące Twojego konta, aby zbadać lub zapobiec oszustwom, ostrzec Cię w nagłych wypadkach itp. Możemy wysyłać Ci wiadomości tekstowe i alerty za pomocą technologii automatycznego wybierania numerów. Ponadto od czasu do czasu możemy prowadzić pewne kampanie, które zapewniają możliwość wysłania wiadomości tekstowej na określony krótki kod i zapewniają zgodę na otrzymywanie przyszłych wiadomości tekstowych. Twoja prośba o wyrażenie zgody zawiera nam Twój numer telefonu komórkowego. Jeśli zdecydujesz się wyrazić zgodę, zgadzasz się, że możemy od czasu do czasu wysyłać wiadomości na urządzenie mobilne powiązane z tym numerem o nowych produktach, promocjach, usługach lub ofertach.

Możesz zrezygnować z naszych wiadomości tekstowych i alertów w dowolnym momencie, odpowiadając "STOP" na otrzymaną wiadomość. Po rezygnacji nie będziesz otrzymywać żadnych dodatkowych wiadomości tekstowych za pośrednictwem telefonu komórkowego. Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania wiadomości tekstowych i alertów, możemy nie być w stanie skontaktować się z Tobą w sprawie ważnych wiadomości dotyczących Twojego konta lub transakcji z nami. Jeśli jednak pojawi się pytanie alarmowe lub dotyczące konta, dołożymy wszelkich starań, aby skontaktować się z Tobą w inny sposób, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu stacjonarnego. Nie musisz wyrażać zgody na wiadomości tekstowe i alerty, aby korzystać z naszych Witryn i usług. Jeśli wyrazisz zgodę, mogą obowiązywać standardowe opłaty za wiadomości SMS. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych wiadomości tekstowych i alertów, skontaktuj się z nami pod adresem Data Privacy Enquiry.

16. ZMIANY W NASZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia części niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie. Powiadomimy o wszelkich takich zmianach zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Wszelkie istotne zmiany w niniejszym Oświadczeniu  o ochronie prywatności będą publikowane na tej stronie internetowej. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu w Witrynach. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z naszym Oświadczeniem  o ochronie prywatności za każdym razem, gdy przekazujesz nam Dane osobowe, ponieważ Oświadczenie  o ochronie prywatności mogło ulec zmianie od ostatniego korzystania z naszych Witryn lub usług.

17. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszego Oświadczenia  o ochronie prywatności lub praktyk Newell Brand, skontaktuj się z nami pod adresem: Zapytanie o prywatność danych.

18. ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

Listę i dane kontaktowe Administratorów Danych Newell Brands oraz więcej informacji związanych z organami nadzorczymi można znaleźć na następnej stronie Administratorzy danych Newell Brands i organy nadzorcze UE.

W przypadku, gdy Administrator Danych Newell Brands znajduje się poza UE/EOG/UK, przedstawiciel Administratora w UE/Wielkiej Brytanii jest określony na  stronie Administratorzy danych Newell Brands i organy nadzorcze UE.

Z dyrektorem ds. prywatności danych Newell Brand można się skontaktować pod adresem

Data Privacy Enquiry

Lub

Attn: Data Protection Director
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, Georgia 30328

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnego zakresu swoich praw lub skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z naszym Dyrektorem ds. Ochrony Danych, korzystając z danych kontaktowych powyżej  lub data.privacy@newellco.com lub wiodącym organem nadzorczym Newell Brands w UE, a mianowicie Dyrektorem Urzędu Ochrony Danych Osobowych UODO z ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, www.uodo.gov.pl.

19.  Tylko dla mieszkańców Kalifornii: Zawiadomienie o zachętach finansowych; Chatboty

Masz prawo do otrzymania równej usługi i ceny oraz nie być dyskryminowanym za korzystanie z któregokolwiek z Twoich praw CCPA. CCPA pozwala nam również oferować pewne finansowe programy motywacyjne, które mogą skutkować różnymi cenami, stawkami lub poziomami jakości, gdy konsumenci dokonują zakupów za pośrednictwem tych programów. Po zarejestrowaniu się w tych programach poprosimy Cię o podanie danych kontaktowych, adresu e-mail lub numeru telefonu, aby otrzymywać wiadomości zawierające informacje o programach. Twoje dane kontaktowe, adres e-mail i numer telefonu są danymi osobowymi, a wartość Twoich danych osobowych dla nas jest związana z wartością bezpłatnych lub obniżonych produktów, które otrzymujesz w związku z tymi programami, i opiera się na wydatkach związanych z oferowaniem tych bezpłatnych lub obniżonych produktów lub usług. Zanim zapiszemy Twoje dane kontaktowe, adres e-mail i/lub numer telefonu w naszych bazach danych lub wyślemy Ci jakąkolwiek ofertę promocyjną, otrzymasz możliwość wyrażenia zgody na udział w programie. Możesz wycofać się z uczestnictwa w tych programach w dowolnym momencie.

Od czasu do czasu możemy oferować konsumentom programy nagród, korzyści i inne oferty związane z gromadzeniem, przechowywaniem lub sprzedażą Danych osobowych, które mogą być uznane za "zachętę finansową" lub "różnicę w cenie lub usługach" zgodnie z CCPA.

Przekazujemy Ci te informacje, abyś mógł podjąć świadomą decyzję o tym, czy chcesz wziąć udział w naszych programach.

Przykłady programów, które możemy zaoferować, obejmują:

 • Program nagród: Możemy oferować program, w ramach którego klienci mogą zdobywać nagrody, gromadzić punkty za zakupy i rabaty na zakupy. W ramach programu możemy gromadzić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i data urodzenia.
 • Jednorazowe promocje: Od czasu do czasu możemy oferować jednorazowe kupony, rabaty lub inne promocje, na przykład gdy podasz nam swój adres e-mail i wyrazisz zgodę na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail w zamian za jednorazowy kupon lub gdy podasz adres e-mail jako polecenie. Takie oferty mogą nie być dostępne przez cały czas. Kwota i warunki takich ofert zostaną przedstawione w momencie składania oferty.

Wartość korzyści, które zapewniamy za pośrednictwem tych programów, zależy od różnych czynników, w tym korzyści i spostrzeżeń, które zrealizowaliśmy, gdy korzystasz z naszych usług i kupujesz nasze produkty, sprzedaży wygenerowanej z udziału w naszych programach, czy sprzedaż generowana przez nasze programy przekracza koszty oferowania przez nas takich programów,  ilu konsumentów zapisuje się do naszych programów i zwiększa wartość firmy generowaną dzięki dostarczaniu naszych programów.

Udział w naszych programach promocyjnych jest zawsze opcjonalny i możesz zakończyć uczestnictwo w programie w dowolnym momencie, jak wyjaśniono w obowiązujących warunkach programu, lub kontaktując się z nami pod adresem Zapytanie o prywatność danych.

Możemy komunikować się z Tobą za pośrednictwem zautomatyzowanego konta online, jeśli wszystkie lub zasadniczo wszystkie działania lub posty na tym koncie nie są wynikiem działania osoby ("Chatbot").  Możemy korzystać z takich Chatbotów, aby zapewnić Ci usługi i odpowiedzieć na Twoje zapytania.  Takie funkcje Chatbota mogą również rejestrować wszelkie rozmowy między Tobą a Chatbotem, aby zapewnić, że najlepiej służymy Tobie i innym użytkownikom.

20. Aktualizacje Polityki

 1. 20 czerwca 2023 r.: Zaktualizowano w celu wyjaśnienia technologii wykorzystywanych w witrynach, takich jak piksele i historia oglądania wideo.
 2. 20 lipca 2023 r.: wprowadzono aktualizacje dla przejrzystości i łącza aktualizacji.