A NEWELL BRANDS ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Utoljára módosítva: 2020. szeptember v2.4

TÉMÁK:
1.Adatainak védelme fontos számunkra
2.Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?
3.Milyen célból dolgozzuk fel személyes adatait, mi az adatfeldolgozás és adatmegőrzés jogalapja
4.Milyen módon osztjuk meg személyes adatait?
5.Érzékeny személyes adatok
6.Nemzetközi adattovábbítás
7.Az Ön jogai A személyes adataihoz való hozzáférését, és azok ellenőrzését illetően
8.Az adatkezelő és az adatvédelmi kapcsolattartó elérhetőségi adatai
9.Gyermekek által benyújtott személyes adatok
10.Sütik, webjelzők és egyéb nyomkövető technológiák
11.Biztonság
12.Harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozások
13.Ne kövess
14.Mobil- és egyéb eszközök használata
15.E-mailes marketing kommunikáció
16.Szöveges üzenetküldés
17.Az adatvédelmi nyilatkozat módosításai
18.Kapcsolatfelvétel
19.Újdonságok

1.ADATAINAK VÉDELME FONTOS SZÁMUNKRA

A Newell Brands-nél tiszteletben tartjuk felhasználóink, ügyfeleink és beszállítóink, valamint képviselőik adatainak védelmét és biztonságát a Newell Brands, Inc. vagy annak bármely leányvállalata („Newell Brands”) által biztosított valamennyi termék, szolgáltatás, alkalmazás és weboldal vonatkozásában, amennyiben a vonatkozó adatvédelmi szabályok és előírások szerint adatkezelőként jár el.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat ismerteti adatvédelmi gyakorlatainkat, amelyeket az Általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) (EU) (2016/679) és az egyéb alkalmazandó adatvédelmi törvények (együttesen „adatvédelmi jogszabályok”) előírnak. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a Newell Brands adatkezelőként jár el ügyfeleink, alkalmazottaink, weboldalunk felhasználói, partnereink és szolgáltatóink személyes adatait illetően. Más szóval, a jelen Adatvédelmi nyilatkozat abban az eseten alkalmazandó, amikor meghatározzuk a személyes adatok feldolgozásának céljait és módjait.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat információkkal szolgál arra vonatkozóan, hogy miként gyűjtjük, dolgozzuk fel, osztjuk meg, továbbítjuk, őrizzük meg és óvjuk meg személyes adatait, továbbá ismerteti, hogy Ön, az adataival kapcsolatban, adott esetben, milyen jogokat gyakorolhat. Ha megadja nekünk személyes adatait, illetve ha más forrásból szerezzük meg azokat, akkor személyes adatait a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.

A jelen Adatvédelmi szabályzat a Newell Brands webhelyeire vonatkozik, ideértve egyebek mellett a newellbrands.com webhelyet, a Newell Brands mobilalkalmazásokat, a Newell Brands kijelölt közösségi médiafiókjait, az internetes csatlakozással rendelkező és wi-fi-hez csatlakoztatott eszközöket stb. („oldalak”). A jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik olyan harmadik fél által készített alkalmazásokra, termékekre, szolgáltatásokra, webhelyekre vagy közösségi médiaszolgáltatásokra, amelyekhez az oldalainkon található hivatkozásokon keresztül lehet hozzáférni, mivel azok saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. E hivatkozások elérése esetén Ön elhagyja oldalainkat, és ennek következtében valamely harmadik fél begyűjtheti és/vagy megoszthatja személyes adatait. Harmadik felek webhelyét illetve miénktől esetlegesen eltérő adatvédelmi gyakorlatát nem ellenőrizzük, nem támogatjuk és nem képviseljük. Javasoljuk, hogy tekintse át minden olyan oldal adatvédelmi gyakorlatát, amellyel kapcsolatba kerül, mielőtt engedélyezné személyes adatainak begyűjtését és felhasználását. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal, illetve adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: Adatvédelmi vizsgálat(Data Privacy Enquiry).

2.MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?

Amennyiben bármely Newell Brands üzleti egységhez kapcsolódóan befejez egy tranzakciót, kérelmet nyújt be, fiókot hoz létre, valamilyen pozícióra jelentkezik, felkeresi oldalainkat stb., felkérhetik bizonyos információk megadására, ideértve egyebek mellett a nevét, beosztását, vállalatának nevét, az Ön címét, telefonszámát, e-mail címét, hitelkártya-adatait és üzletágát. Arra is sor kerülhet, hogy eszközére vonatkozóan szolgáltat adatokat számunkra, ideértve az Ön IP-címét, földrajzi elhelyezkedését, adatfelhasználását, ügyfél- vagy szállítói fiókját stb. Bizonyos körülmények esetén Önről és családtagjairól is gyűjthetünk információkat, például az életkorra, nemre és családi állapotra vonatkozóan. Ezen információk és adatok - a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok alapján - személyes adatoknak minősülhetnek.

3.MILYEN CÉLBÓL DOLGOZZUK FEL SZEMÉLYES ADATAIT, MI AZ ADATFELDOLGOZÁS ÉS ADATMEGŐRZÉS JOGALAPJA?

Kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatot, és ismerje meg a személyes adatok kategóriáit, amelyeket begyűjthetünk Önről, továbbá tudja meg, milyen célból dolgozzuk fel (gyűjtjük be, használjuk fel, tároljuk stb.) személyes adatait, ismerje meg az ilyen feldolgozás jogalapját (amennyiben van ilyen), valamint a vonatkozó maximális megőrzési időt.

Cél Személyes adatok kategóriái A feldolgozás jogalapja (ha az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok előírják) Megőrzési idő (maximális időtartam*)
Ügyfélkezelés (beleértve a szolgáltatásnyújtást, a számlázást, az ügyféltámogatást; fiókkezelést, az oldalainkon szerzett tapasztalatainak személyre szabását stb.)
 • Azonosító adatok (név, cím, telefon stb.)
 • Elektronikus azonosító adatok (e-mail, IP-címek, földrajzi helymeghatározás, webhely-használati adatok, sütik stb.)
 • Pénzügyi adatok (bankszámlaszám, hitelkártya adatok stb.)
 • Az érintettek, és egyes esetekben, családtagjaik személyes jellemzői (életkor, nem, családi állapot stb.)
 • Az Ön és vállalatunk között létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére, intézkedések megtétele ilyen szerződés megkötése érdekében
 • Adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség
 • Webhelyünk és üzletvitelünk megfelelő adminisztrációjához kapcsolódó jogos érdekeink
Legfeljebb 10 év az utolsó megrendelés dátumától számítva, illetve a szerződés lejáratát követően, kivéve, ha a jogszabály, illetve valamely peres eljárás ettől hosszabb időt követel meg
Közvetlen fogyasztói értékesítés (beleértve a szolgáltatásnyújtást, a számlázást, az ügyféltámogatást; fiókkezelést, az oldalainkon szerzett tapasztalatainak személyre szabását stb.)
 • Azonosító adatok (név, cím, telefon stb.)
 • Elektronikus azonosító adatok (e-mail, IP-címek, földrajzi helymeghatározás, webhely-használati adatok, sütik stb.)
 • Pénzügyi adatok (bankszámlaszám, hitelkártya adatok stb.)
 • Az érintettek, és egyes esetekben, családtagjaik személyes jellemzői (életkor, nem, családi állapot stb.)
 • Az Ön és vállalatunk között létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére, intézkedések megtétele ilyen szerződés megkötése érdekében
 • Adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség
 • Webhelyünk és üzletvitelünk megfelelő adminisztrációjához kapcsolódó jogos érdekeink
Legfeljebb 10 év az utolsó megrendelés dátumától számítva, illetve a szerződés lejáratát követően, kivéve, ha a jogszabály, illetve valamely peres eljárás ettől hosszabb időt követel meg
Ismerje meg ügyfelét (ideértve a csalás elleni, pénzmosás elleni rendelkezéseket stb.)
 • Azonosító adatok (név, cím, telefon stb.)
 • Elektronikus azonosító adatok (e-mail, IP-címek, földrajzi helymeghatározás, webhely-használati adatok, sütik stb.) Pénzügyi adatok (bankszámlaszám, hitelkártya adatok stb.)
 • Az érintettek, és egyes esetekben, családtagjaik személyes jellemzői (életkor, nem, családi állapot stb.)
 • Az Ön és vállalatunk között létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére, intézkedések megtétele ilyen szerződés megkötése érdekében
 • Webhelyünk és üzletvitelünk megfelelő adminisztrációjához kapcsolódó jogos érdekeink
Legfeljebb 10 év az utolsó megrendelés dátumától számítva, illetve a szerződés lejáratát követően, kivéve, ha a jogszabály, illetve valamely peres eljárás ettől hosszabb időt követel meg
Közvetlen marketing (beleértve az e-mailes marketing kommunikációt, a promóciókat, marketing kampányokat, felméréseket stb.)**
 • Azonosító adatok (név, cím, telefon stb.)
 • Elektronikus azonosító adatok (e-mail, IP-címek, földrajzi helymeghatározás, webhely-használati adatok, sütik stb.)
 • Az Ön hozzájárulása/feliratkozása alapján, ahol szükséges
 • Az Ön és vállalatunk között létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére, intézkedések megtétele ilyen szerződés megkötése érdekében
 • Webhelyünk és üzletvitelünk megfelelő adminisztrációjához kapcsolódó jogos érdekeink
Amíg nem vonja vissza a közvetlen marketing kommunikáció küldésére vonatkozó hozzájárulását, illetve amennyiben adataira már nincs szükség a továbbiakban marketing célokra.
Szállítókezelés (beleértve a könyvelést stb.)
 • Azonosító adatok (név, cím, telefon stb.)
 • Pénzügyi adatok (bankszámlaszám, hitelkártya adatok stb.)
 • Elektronikus azonosító adatok (e-mail, IP-címek, földrajzi helymeghatározás, webhely-használati adatok, sütik stb.)
 • Az érintettek, és egyes esetekben, családtagjaik személyes jellemzői (életkor, nem, családi állapot stb.)
 • Az Ön és vállalatunk között létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére, intézkedések megtétele ilyen szerződés megkötése érdekében
 • Webhelyünk és üzletvitelünk megfelelő adminisztrációjához kapcsolódó jogos érdekeink
 • Adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség
Legfeljebb 10 év az utolsó megrendelés dátumától számítva, illetve a szerződés lejáratát követően, kivéve, ha a jogszabály, illetve valamely peres eljárás ettől hosszabb időt követel meg
Munkatársaink és a vállalati eszközök biztonságának fenntartása
 • Azonosító adatok (név, cím, telefon stb.)
 • Elektronikus azonosító adatok (e-mail, IP-címek, földrajzi helymeghatározás, webhely-használati adatok, sütik stb.)
 • Pénzügyi adatok (bankszámlaszám, hitelkártya adatok stb.)
 • Az érintettek, és egyes esetekben, családtagjaik személyes jellemzői (életkor, nem, családi állapot stb.)
 • Az Ön és vállalatunk között létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére, intézkedések megtétele ilyen szerződés megkötése érdekében
 • Biztonságos adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség
 • Webhelyünk és üzletvitelünk megfelelő adminisztrációjához kapcsolódó jogos érdekeink
Legfeljebb 10 év az utolsó megrendelés dátumától számítva, illetve a szerződés lejáratát követően, kivéve, ha a jogszabály, illetve valamely peres eljárás ettől hosszabb időt követel meg
Jogi megfelelőség és peres ügyek kezelése
 • Azonosító adatok (név, cím, telefon stb.)
 • Elektronikus azonosító adatok (e-mail, IP-címek, földrajzi helymeghatározás, webhely-használati adatok, sütik stb.)
 • Pénzügyi adatok (bankszámlaszám, hitelkártya adatok stb.)
 • Az érintettek, és egyes esetekben, családtagjaik személyes jellemzői (életkor, nem, családi állapot stb.)
 • Az adatfeldolgozás a jogi igények vagy kötelezettségek megállapítása, azok beterjesztése vagy védelme miatt válik szükségessé.
 • Az Ön és vállalatunk között létrejött szerződés teljesítése és/vagy az Ön kérésére, intézkedések megtétele ilyen szerződés megkötése érdekében
 • Adatkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség
 • Webhelyünk és üzletvitelünk megfelelő adminisztrációjához kapcsolódó jogos érdekeink
Legfeljebb 10 év a jogi megfelelőség teljesítését, vagy más kötelezettség lejáratát, illetve a peres ügyek végleges rendezését követően
Termék/szolgáltatás fejlesztése és üzleti intelligencia
 • Azonosító adatok (név, cím, telefon stb.)
 • Elektronikus azonosító adatok (e-mail, IP-címek, földrajzi helymeghatározás, webhely-használati adatok, sütik stb.)
 • Pénzügyi adatok (bankszámlaszám, hitelkártya adatok stb.)
 • Az érintettek, és egyes esetekben, családtagjaik személyes jellemzői (életkor, nem, családi állapot stb.)
 • Az Ön hozzájárulása
 • Webhelyünk és üzletvitelünk megfelelő adminisztrációjához kapcsolódó jogos érdekeink
Legfeljebb 10 év a termék gyártásának befejezését követően

* A megőrzési idő a személyes adatokat tartalmazó dokumentum típusától függ. A megőrzési időszakokkal kapcsolatos további információkért, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: Adatvédelmi vizsgálat.

** Ha kifogást szeretne emelni személyes adatainak e célokra történő felhasználásával szemben, olvassa el alább „A személyes adatokhoz való hozzáférésre és a személyes adatok feletti ellenőrzésre vonatkozó jogai” című szakaszt.

Személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg termékeket és szolgáltatásokat biztosítunk az Ön számára. Azt követően, személyes adatait az alábbi okok valamelyikéhez kapcsolódóan őrizzük meg: (a) az Ön által vagy az Ön nevében feltett kérdésekre, panaszokra vagy igényekre való válaszadás; (b) az Önnel szemben alkalmazott méltányos bánásmód igazolása; (c) üzleti tevékenységünk megfelelő adminisztrációja; és/vagy (d) a jogszabályban előírt nyilvántartás-vezetési kötelezettség teljesítése.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, személyes adatait nem tároljuk hosszabb ideig, mint ameddig azt az adatgyűjtés eredeti célja szükségessé teszi. Az adatmegőrzési időszakok meghatározásakor figyelembe vesszük a helyi jogszabályokat, a szerződéses kötelezettségeket, indokolt üzleti követelményeinket, valamint az Ön elvárásait és követelményeit. Ha már nincs szükség személyes adatai megőrzésére, biztonságos módon töröljük vagy anonimizáljuk azokat.

4.MILYEN MÓDON OSZTJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT?

Személyes adatait az alább ismertetett módokon oszthatjuk meg másokkal:
 • Felfedhetjük személyes adatait cégcsoportunk bármely tagja, kapcsolt vállalkozásaink, viszonteladóink, beszállítóink és szolgáltatóink előtt, ideértve a hirdetési hálózatokat is, amennyiben ez indokoltan szükséges a célok teljesítéséhez, valamint a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott jogalapok értelmében. Noha az adatok - ezen célokkal kapcsolatos - szolgáltatók előtti felfedését nem tekintjük az információk „eladásának”, elfogadjuk és felhívjuk szíves figyelmét, hogy egyes alkalmazandó jogszabályok értelmében ez annak minősülhet.
 • Személyes adatait biztosítóink és szakmai tanácsadóink előtt is felfedhetjük, amennyiben az indokoltan szükségesnek bizonyul valamely biztosítási fedezet megszerzéséhez vagy fenntartásához, a kockázatkezeléshez, szakmai tanácsadáshoz, illetve jogi igények megalapozásához, benyújtásához vagy védelméhez, akár bírósági eljárások, akár egyéb jogi eljárások keretében kerül sor erre.
 • Személyes adatait fizetési szolgáltatóink előtt is felfedhetjük, a pénzügyi tranzakciók elvégzése érdekében. A tranzakciós adatokat kizárólag akkor osztjuk meg a fizetési szolgáltatókkal, ha az szükséges az Ön kifizetései feldolgozásához, az ilyen kifizetések visszatérítéséhez, valamint az ilyen kifizetésekkel és visszatérítésekkel kapcsolatos panaszok és kérdések kezeléséhez.
 • A személyes adatok jelen szakaszban ismertetett konkrét céllal történő közzétételén túlmenően, személyes adatait az alábbi okokból is felfedhetjük: (a) amennyiben az ilyen nyilvánosságra hozatal a ránk vonatkozó jogi kötelezettség - köztük az idézés, bírósági végzés vagy körözés - teljesítéséhez szükséges; (b) a Szolgáltatási feltételek, a jelen Adatvédelmi nyilatkozat, illetve az Önnel megkötött egyéb szerződések érvényesítése, ideértve azok esetleges megsértésének vizsgálatát; (c) harmadik fél jogainak megsértésével kapcsolatos kérések megválaszolása; (d) az ügyfélszolgálathoz benyújtott kérelmeinek megválaszolása; és/vagy e) a Newell Brands és alkalmazottai, megbízottjai és kapcsolt vállalkozásai, felhasználói és/vagy a nyilvánosság jogainak, tulajdonának vagy személyes biztonságának védelme. Ez magában foglalja a más vállalatokkal és szervezetekkel csalás elleni védekezés, spam/rosszindulatú programok alkalmazásának megelőzése céljából, vagy az Ön, illetve más természetes személy alapvető érdekeinek védelme érdekében történő információcserét.
Fenntartjuk a jogot, hogy személyes adatait továbbítsuk csőd esetén, vállalkozásunk vagy eszközeink egészének vagy egy részének eladása vagy átruházása, felvásárlás, egyesülés vagy üzletágak leválasztása esetén.

Hacsak a jelen dokumentum eltérő rendelkezéseket nem foglal magában, személyes adatait nem értékesítjük, azokkal nem kereskedünk, nem adjuk bérbe, illetve más módon sem osztjuk meg a Newell Brands-en vagy kapcsolt vállalkozásainkon kívül működő harmadik felekkel anyagi vagy egyéb jellegű ellenszolgáltatás fejében.

5.ÉRZÉKENY SZEMÉLYES ADATOK

Hacsak kifejezett kérést nem küldünk erre vonatkozóan, kérjük, ne küldjön el számunkra, és ne tegyen közzé érzékeny személyes adatokat az oldalakon vagy más módon, (pl., vallási, etnikai hovatartozásra, politikai, ideológiai vagy egyéb meggyőződésre, egészségi állapotra vonatkozó adatok, biometrikus vagy genetikai jellemzők, büntetlen vagy büntetett előéletre vonatkozó adatok, szakszervezeti tagságra vonatkozó információk, illetve közigazgatási vagy büntetőjogi eljárásokra és szankciókra vonatkozó adatok), kivéve, erre kifejezetten felkérjük, illetve jogszabály írja elő.

6.NEMZETKÖZI ADATTOVÁBBÍTÁS

A Newell Brands egy, az Egyesült Államokban székhellyel rendelkező, globális vállalat. A Newell Brands és kapcsolt vállalkozásai a világ minden pontján működtetnek irodákat és üzleti egységeket, az Európai Uniót/EGT-t, Latin-Amerikát, Ázsiát, Afrikát stb. is ideértve. Személyes adatait átadhatjuk más Newell Brands egységeknek, valamint harmadik fél szolgáltatóinknak, akik vállalatunk nevében végzik az Ön személyes adatainak kezelését, ideértve az e-marketing szolgáltatókat, a hosting szolgáltatókat stb.

Ügyfeleink és oldalaink felhasználói a világ bármely pontján megtalálhatók lehetnek. Előfordulhat, hogy egyes országok adatvédelmi jogszabályai nem biztosítanak az Ön lakóhelye szerinti országban érvényes jogszabályokkal egyenértékű védelmet, ezért országa kormánya nem tartja megfelelőnek ezen adatvédelmi intézkedéseket. Adatait feldolgozhatjuk vagy továbbíthatjuk az Egyesült Államokba, illetve továbbíthatjuk azokat az Egyesült Államokban vagy más országokban tevékenységet folytató harmadik felek számára is.


Az EU/EGT országok lakosai esetében, amennyiben személyes adatait olyan országba továbbítjuk, amelynek személyes adatvédelmi minősítése nem megfelelő szintű, garanciákat biztosítunk azok védelmére, ideértve az „Adatvédelmi pajzs” (Privacy Shield) szerinti tanúsítással rendelkező feldolgozók kiválasztását, vagy az EU követelményeivel összhangban álló általános szerződési feltételek alkalmazását. Az ilyen intézkedésekről további információt kérhet, ha felveszi velünk a kapcsolatot a következő címen: Adatvédelmi vizsgálat(Data Privacy Enquiry).

7.AZ ÖN JOGAI SZEMÉLYES ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉT, ÉS AZOK ELLENŐRZÉSÉT ILLETŐEN

Személyes adataival kapcsolatos jogait a lakóhelye szerinti helyi jogszabályok határozzák meg.

Amennyiben az EU/EGT területén belül él, a következőkre lehet jogosult, dokumentált kérelem benyújtása után:
Amennyiben ezen jogok bármelyikét szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: Adatvédelmi érintett hozzáférési kérelme.(Subject Access Request)

A Newell Brands méltányos összegű díjat számíthat fel, amennyiben kérése az alkalmazandó jogszabály szerint nem érvényesíthető, ismétlődő, vagy túlzott mértékű. Mielőtt megválaszolnánk kérését, további információkat kérhetünk Öntől, személyazonossága megállapításához.

Amennyiben Kalifornia állam területén él, a következőkre lehet jogosult, dokumentált kérelem benyújtása esetén:
 • Az Önre vonatkozóan gyűjtött személyes adatok kategóriáinak megismerése;
 • Információkérés arról, hogy személyes adatait az előző naptári év során értékesítették-e vagy közzétették-e üzleti célból harmadik felek számára, ideértve a harmadik felek által végzett közvetlen marketing tevékenységeket is;
 • Azon harmadik felek kilétének megismerése, amelyek az előző naptári év során megkapták az Ön személyes adatait közvetlen marketing tevékenység folytatása céljából;
 • A birtokunkban lévő személyes adatainak töröltetése;
 • Személyes adatai értékesítésének letiltása;
 • Hozzáférés személyes adataihoz és adatai hordozható másolatához;
 • Önt nem érheti hátrányos megkülönböztetés jogainak gyakorlása következtében; és
 • Tájékoztatás a jogaira vonatkozóan.
Amennyiben gyakorolni kívánja ezen jogok bármelyikét, kérjük, küldje el kérését a következő címre:Adatvédelmi érintett hozzáférési kérelme(Subject Access Request)

(Felhívjuk figyelmét, hogy a Kalifornia államban élő fogyasztók ezen dokumentált jogokat 2020. január 1-jétől kezdődően gyakorolhatják).

Amennyiben nem szeretné, hogy személyes adatait a vállalatunkkal történő tranzakció végrehajtásán kívül bármely egyéb célra felhasználjuk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: Adatvédelmi vizsgálat(California Consumer Rights).

Személyes adatai értékesítésének letiltásához kattintson ide:NEM ÉRTÉKESÍTHETIK SZEMÉLYES ADATAIMAT.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem keletkeztet újabb jogokat az EU adatvédelmi érintettek és a Kalifornia államban élő fogyasztók számára, valamint nem keletkeztet újabb kötelezettségeket a Newell Brands számára, továbbá nem terjeszti ki és nem módosítja azokat, hacsak a GDPR és Kalifornia állam fogyasztói adatvédelmi törvénye (California Consumer Privacy Act, CCPA) ettől eltérően nem rendelkezik.

8.AZ EU/EGT TERÜLETÉN MŰKÖDŐ ADATKEZELŐ ÉS ADATVÉDELMI KAPCSOLATTARTÓ ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

A következő oldalon megtalálhatja a Newell Brands adatkezelő szervezeteinek listáját és elérhetőségi adatait, valamint a felügyeleti hatóságokkal kapcsolatos további információkat. A Newell Brands adatkezelői, és felügyeleti hatóságok (Newell Brands Data Controllers and Supervisory Authorities).

Amennyiben a Newell Brands adatkezelője az EU/EGT területén kívül helyezkedik el, az adatkezelő EU-beli képviselőjének adatai megtalálhatók a A Newell Brands adatkezelői, és felügyeleti hatóságok nevű oldal(Newell Brands Data Controllers and Supervisory Authorities).

A Newell Adatvédelmi igazgatójával a következő címen lehet kapcsolatba lépni:

Adatvédelmi vizsgálat vagy:
Címzett: Adatvédelmi igazgató (Data Protection Director)
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, Georgia 30328
USA

Amennyiben teljes körű információkat szeretne megtudni jogairól, illetve jogainak gyakorlásáról, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Adatvédelmi igazgatóval a fenti elérhetőségen vagy Adatvédelmi vizsgálat(Data Privacy Enquiry) címen, illetve a Newell Brands illetékes felügyeleti hatóságával, vagyis az Információs biztos Wycliff House Office nevű hivatalával, címe: Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 6AF, Egyesült Királyság, www.ico.org.uk/.

9.GYERMEKEK ÁLTAL BENYÚJTOTT SZEMÉLYES ADATOK

A webhelyeinken megtalálható egyes tartalmakat kifejezetten 13 év alatti gyermekek számára szánjuk. A szülők beleegyezése nélkül azonban, 13 éves kor alatti gyermekekről szándékos módon nem gyűjtünk, és nem is kérünk személyes adatokat, kivéve, ha ezt a jogszabály lehetővé teszi. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy szülői hozzájárulás nélkül gyűjtöttünk személyes adatokat valamely 13 év alatti gyermektől, illetve ha ezt a jogszabály egyébként nem engedélyezi, az adatokat az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő módon töröljük. Amennyiben úgy véli, hogy egy gyerek szülői hozzájárulás nélkül szolgáltatott számunkra személyes adatokat, illetve ezt a jogszabály egyébként nem engedélyezi, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, az alábbiakban részletezett módon, a „Kapcsolatfelvétel” szakaszban.

Kaliforniai fogyasztók – Előzetes engedély nélkül nem értékesítjük a 16. életévüket be nem töltött kaliforniai fogyasztók adatait. Gyermekeknek szánt oldalainkon és szolgáltatásainkon belül ellenőrizzük a felhasználó életkorát, és választási lehetőségeket kínálunk a 16 éves vagy annál fiatalabb gyermek személyes adatainak értékesítésére vonatkozóan. Amennyiben egy kaliforniai fogyasztó még nem töltötte be 13. életévét, a szülőnek vagy gondviselőnek hozzájárulását kell adnia a kiskorú személyes adatainak értékesítéséhez. Ha azonban az érintett kaliforniai fogyasztó 13 és 16 év közötti személy, a kiskorú hozzájárulhat személyes adatainak értékesítéséhez. A gyermekeknek szánt oldalaink korhatár-ellenőrzést kérnek, és előírják a megfelelő hozzájárulás megadását.

Európai Uniós lakosok– 16 év alatti EU adatvédelmi érintettek esetében a szülő vagy gondviselő kifejezett hozzájárulása nélkül nem gyűjtünk és nem dolgozunk fel személyes adatokat. A gyermekeknek szánt oldalaink korhatár-ellenőrzést kérnek, és előírják a hozzájárulás megadását, amennyiben szükséges.

10.SÜTIK, WEBJELZŐK ÉS EGYÉB NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁK

Oldalaink sütiket használnak. A sütik kis mennyiségű információt tartalmazó szöveges fájlok, amelyeket a webhely felkeresésekor töltenek le az Ön eszközére. A sütik azért hasznosak, mert lehetővé teszik a webhelyek számára, hogy felismerjék a felhasználó eszközét. A sütik különféle, a webhelyhez kapcsolódó funkciót biztosítanak, többek között lehetővé teszik a felhasználóknak, hogy „belépjenek” a webhelyekre (ezáltal hatékonyabbá téve a weboldalak navigációját), emlékeznek az Ön beállításaira (például a nyelvre), és általában javítják a webhelyeinken szerzett élmények minőségét. A sütik abban is segíthetnek, hogy találóbbá tegyék az online hirdetéseket és azok tartalmát az Ön számára, és azokat érdeklődési köréhez igazítsák. Marketing e-mail üzeneteink vagy hírleveleink esetében webjelzőket is alkalmazhatunk annak megállapítása érdekében, hogy az üzeneteket megnyitották-e, és rákattintottak-e az azokban foglalt hivatkozásokra.

Néhány üzleti partnerünk webjelzőket és sütiket állított be oldalunkon. Emellett, a harmadik felekhez tartozó közösségi médiagombok naplózhatnak bizonyos információkat, például az Ön IP-címét, böngészője típusát és a nyelvét, a hozzáférés idejét és a hivatkozást tartalmazó webhelyek címét. Továbbá, amennyiben bejelentkezett ezen közösségi médiaoldalakra, azok szintén összekapcsolhatják az így összegyűjtött információkat az adott oldalon található, Önhöz tartozó profil információkkal.

Ha szeretné letiltani a sütiket, további információkért látogasson el a www.aboutcookies.org vagy a www.allaboutcookies.org webhelyekre. Ezek a webhelyek azt is megmutatják, hogyan állíthatja be böngészőjét a sütik elfogadásának elutasítására, és hogyan távolíthatja el a sütiket böngészőjéből. Néhány esetben azonban előfordulhat, hogy ezen lépések következtében, webhelyeink egyes funkciói nem működnek megfelelően. További információk találhatók a sütik használatáról vállalatunk Sütiszabályzatában.

11.BIZTONSÁG

Tökéletes biztonság nem létezik. A személyes adatok védelme érdekében megfelelő és gazdaságilag indokolt szervezeti, műszaki és adminisztratív jellegű garanciákról gondoskodtunk. Ön felelősséggel tartozik bármely olyan hitelesítő adat titkosságának fenntartásáért, amelynek segítségével elérhető a Newell bármely fiókja vagy szolgáltatása. Ha bármilyen jogosulatlan tevékenységre gyanakszik, kérjük, azonnal jelentse ezt nekünk. A gyanús tevékenységekről vagy más aggályokról a következő címen tehet bejelentést felénk:

Adatvédelmi vizsgálat

12.HARMADIK FÉL WEBHELYEIRE MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

Adatait harmadik felek által működtetett webhelyekről is begyűjthetjük. Erre akkor kerülhet sor, ha bejelentkezik valamely harmadik fél webhelyére, mint például a Facebook, Snapchat, Instagram, LinkedIn, Twitter stb. A harmadik felektől begyűjtött információkat ugyancsak felfedhetjük a hirdetések testreszabása, valamint a harmadik felek oldalain történő üzenetküldés kezelése és megkönnyítése érdekében. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben leiratkozik marketing e-mailünkről, bizonyos késedelem tapasztalható a harmadik felek webhelyein Önre irányított hirdetéseink felfüggesztését illetően.

13.NE KÖVESS

A Newell nem követi ügyfeleit egy bizonyos időtartam után, sem pedig harmadik felek webhelyein annak érdekében, hogy célzott hirdetéseket helyezzen el, ezért nem reagál a Ne kövess (DNT - Do not Track) jelzésekre. Néhány harmadik fél által működtetett webhely azonban nyomon követi az Ön böngészési tevékenységét amikor tartalmat szolgáltat Önnek, és ez lehetővé teszi számukra, hogy testreszabják az Önnek bemutatott tartalmat. Ha ilyen oldalakra látogat, beállíthatja a DNT jelzést a böngészőjében, hogy tudassa a harmadik felekkel (különösen a hirdetőkkel), hogy Ön nem akarja, hogy kövessék.

14.MOBIL- ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

A Newell, kapcsolt vállalkozásaink és az általunk megbízott harmadik felek begyűjthetik és tárolhatják az Ön mobilkészülékéhez hozzárendelt egyedi azonosítókat annak érdekében, hogy testreszabott hirdetéseket vagy tartalmat biztosítsanak miközben Ön oldalainkat használja és az interneten navigál, továbbá, hogy helymeghatározáson alapuló szolgáltatásokat és hirdetéseket jelenítsenek meg, illetve egyedi módon azonosíthassák Önt eszközén vagy böngészőjén keresztül. Ezen hirdetések vagy tartalmak testreszabása érdekében vállalatunk vagy harmadik felek személyes adatokat gyűjthetnek. Ilyen lehet pl. az Ön e-mail címe, vagy az Öntől passzív módon begyűjtött adatok, mint például az eszközazonosító, helymeghatározás, vagy az IP-cím. A legtöbb mobileszköz lehetővé teszi a helymeghatározó szolgáltatások kikapcsolását.

A készülék adatvédelmi és biztonsági beállításainak módosításával kezelheti, hogy a mobilkészülék és a mobilböngésző megosztja-e az információkat, valamint azt, hogy a mobilböngésző hogyan kezeli a sütiket és más nyomkövető azonosítókat. Kérjük, olvassa el a mobilszolgáltató vagy a készülék gyártójának útmutatásait, hogy megtudja, hogyan kell módosítani a beállításokat.

15.E-MAILES MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ

Ha Ön már meglévő ügyfelünk, illetve ha az alkalmazandó jogszabályok alapján Ön hozzájárulását adta vagy egyéb módon nem tiltotta meg számunkra, hogy marketing üzeneteket küldjünk Önnek, akkor e-mailben és /vagy levél útján marketing üzeneteket küldhetünk Önnek, hogy naprakészen tartsuk termékeinket. és szolgáltatásainkat illetően.

A következő eljárások igénybevételével bármikor leállíthatja a tőlünk származó marketing üzenetek küldését:
 • Ügyfélfiókja beállításain/preferenciáin keresztül a „Saját fiók” címszó alatt;
 • Amennyiben rákattint a „leiratkozás” hivatkozásra az általunk küldött bármely e-mail kommunikáción belül
 • Ha felveszi velünk a kapcsolatot a következő címen: Adatvédelmi vizsgálat(Data Privacy Enquiry)
Amint ezen eljárások valamelyikét igénybe veszi, tiszteletben tartjuk kérését, és frissítjük profilját annak biztosítása érdekében, hogy a jövőben ne kapjon marketing célú üzeneteket.

A letiltási/leiratkozási kérelmeket a lehető leggyorsabban, a legtöbb esetben 10 napon belül feldolgozzuk. Mivel azonban a Newell Brands társaságot kapcsolt vállalatok és szolgáltatók összetett hálózata alkotja, időbe telhet, amíg minden rendszerünkben beállítjuk ezeket a frissítéseket. Megértését kérjük, mivel ebben az időszakban továbbra is kaphat tőlünk üzeneteket, annak ellenére, hogy kérése már feldolgozás alatt áll.

Felhívjuk figyelmét, hogy a marketing üzenetek leállítása nem szünteti meg a szolgáltatásra vonatkozó kommunikációt, például a megrendelések frissítését.

16.SZÖVEGES ÜZENETKÜLDÉS

Oldalaink lehetőséget kínálhatnak arra, hogy engedélyezze a tőlünk érkező szöveges üzenetek és értesítések fogadását a velünk megosztott mobiltelefonszámán/mobiltelefonszámain. Az engedélyadást követően szöveges üzeneteket küldhetünk fiókjával kapcsolatban, a csalási kísérletek kivizsgálása vagy megakadályozása, vészhelyzet esetén pedig értesítés küldése stb. céljából. Szöveges üzeneteket és riasztásokat küldhetünk Önnek automatizált telefonhívás útján. Időről időre kampányokat is indíthatunk, amelyek lehetővé teszik az Ön számára, hogy szöveges üzenetet küldjön egy adott rövid kódszámra, és engedélyt adjon jövőbeni szöveges üzenetek fogadására. Engedélyadásra vonatkozó kérelmén keresztül megadja számunkra mobiltelefonszámát. Ha úgy dönt, hogy feliratkozik a szolgáltatásra, beleegyezik abba, hogy bizonyos időközönként üzenetet küldjünk Önnek az adott számhoz társított mobileszközre az új termékekről, promóciókról, szolgáltatásokról vagy ajánlatokról.

Ha a STOP szóval válaszol a kapott üzenetre, bármikor letilthatja a szöveges üzenetek és figyelmeztetések küldését. A letiltást követően nem fog további szöveges üzenetet kapni mobiltelefonjára. Kérjük, ne feledje, hogy amennyiben leiratkozik a szöveges üzenetek és értesítések fogadásáról, akkor valószínűleg nem fogunk tudni kapcsolatba lépni Önnel a fiókját vagy a velünk lefolytatott tranzakciókkal kapcsolatos fontos üzeneteket illetően. Ha azonban vészhelyzet vagy a fiókjával kapcsolatos kérdés merül fel, mindent elkövetünk annak érdekében, hogy más módon kapcsolatba léphessünk Önnel, például e-mailben vagy vezetékes telefonon. Oldalaink és szolgáltatásaink használatához nem kell engedélyeznie a szöveges üzenetek és értesítések fogadását. Engedélyadás esetén a normál szöveges üzenetküldésre vonatkozó díjakat számíthatják fel Önnek. A szöveges üzenetküldéssel és értesítésekkel kapcsolatos további információkért, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: Adatvédelmi vizsgálat(Data Privacy Enquiry).

17.AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI

Fenntartjuk a jogot, hogy saját döntési jogkörünkön belül, bármikor megváltoztassuk, módosítsuk, illetve újabb szakaszokkal bővítsük, vagy szakaszt távolítsunk el a jelen adatvédelmi szabályzat szövegéből. Minden ilyen változást be kell jelentenünk az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban.

A jelen Adatvédelmi szabályzat lényeges változásait ezen a weboldalon tesszük közzé. Az Ön felelőssége, hogy minden alkalommal áttekintse Adatvédelmi szabályzatunkat, amikor személyes adatot szolgáltat számunkra, mivel az Adatvédelmi szabályzatot módosíthattuk azóta, hogy utoljára használta oldalainkat vagy szolgáltatásainkat.

18.KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha kérdése van a jelen Adatvédelmi szabályzattal, illetve a Newell társasággal vagy az általa alkalmazott gyakorlattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: Adatvédelmi vizsgálat (Data Privacy Enquiry).

19.ÚJDONSÁGOK

2019. november 15-i hatállyal frissítettük és harmonizáltuk Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Alább olvasható a változások rövid összefoglalója:
 • Ezt követően, az „oldalak” kifejezést használjuk webhelyünk, mobilalkalmazásaink stb. ismertetésekor
 • Egyértelműen meghatározzuk az Önnel kapcsolatban gyűjtött személyes adatok típusát, és az érintett információk gyűjtésének módját.
 • Ismertetjük személyes adataihoz való hozzáférési és ellenőrzési jogait.
 • Frissített elérhetőségi adatokat bocsátunk rendelkezésre.
 • Ismertetjük, hogyan használhatjuk fel és oszthatjuk meg személyes adatait
 • Egyértelműen meghatározzuk az Önnel kapcsolatban gyűjtött személyes adatok típusát, és az érintett személyes adatok gyűjtésének módját. Többféle módon végezzük a személyes adatok gyűjtését, ideértve a harmadik felek weboldalait, a közösségi médiaoldalakat és a hirdetési hálózatokat.
 • Ismertetjük, hogyan osztjuk meg és használjuk fel személyes adatait.
 • Ismertetjük, hogyan alkalmazzuk az e-mailes kommunikációt és a szöveges üzenetküldést, valamint hogyan lehet letiltani és/vagy ellenőrizni ezen kommunikációs módokat.
 • Tájékoztatjuk a felhasználókat a GDPR és Kaliforniai állam fogyasztói adatvédelmi törvénye értelmében rendelkezésre álló jogaikról, amennyiben azok adott esetben alkalmazhatóak.
 • Egyértelmű tájékoztatást nyújtunk arról, hogy személyes adatait nemzetközi határokon keresztül továbbíthatjuk adatfeldolgozás és egyéb felhasználás céljából.
 • Tájékoztatást biztosítunk arra vonatkozóan, hogyan osztjuk meg személyes adatait beszállítóinkkal, harmadik fél szállítóinkkal és hivatkozást tartalmazó weboldalakkal.
 • További információkat közlünk a Ne kövess jelzésekre vonatkozóan.