NEWELL BRANDS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Utolsó módosítás: 2018. július 19. v1.02

1.A Newell Brands-nél adatkezelőként az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak és előírásoknak megfelelően törekszünk a Newell Brands Inc. és bármely kapcsolat vállalkozása által nyújtott termékekkel, szolgáltatásokkal, alkalmazásokkal és weboldalakkal kapcsolatosan a felhasználók, az ügyfelek és a beszállítók, valamint képviselőik magánéletének és biztonságának tiszteletben tartására. Az ilyen Newell Brands Adatkezelő társaságok (beleértve a jelen weboldalért felelős adatkezelőt is) listáját és elérhetőségeit a következő oldalon találja: Newell Brands Adatkezelők és Felügyeleti Hatóságok.

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a jelen szabályzattal vagy a Newell Brands által végzett adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: Személyes adatok kérése.

SZEMÉLYES ADATOK

2. Amennyiben Ön kérelmet küld vagy elektronikus úton információt továbbít valamely Newell Brands társaság részére (beleértve, de nem kizárólagosan a kapcsolattartási adatokat), akkor időnként arra kérhetjük, hogy bizonyos információkat szolgáltasson számunkra, beleértve, de nem kizárólag, a nevét, megnevezését, vállalkozásának nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét és üzletágát. Ön továbbá az eszközével, ügyfél vagy beszállítói fiókjával, stb. kapcsolatos adatokat is szolgáltathat számunkra. Ezek az adatok sok esetben személyes adatnak minősülnek az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.
3. Kérjük, tekintse át az alábbi táblázatot, amelyben láthatja, hogy milyen célokból kezelünk (felhasználunk, tárolunk stb.) személyes adatokat, mi az adatkezelés jogalapja és mennyi ideig őrizzük meg az adatokat.
Cél A személyes adatok kategóriái Jogalapok Megőrzési idő (maximum*)
Ügyfélkezelés (szolgáltatásnyújtás, számlázás, ügyfélszolgálat stb.) Azonosítási adatok (név, cím, telefon, ...)
Elektronikus azonosítási adatok (e-mail, IP-címek, sütik, ...)
Pénzügyi jellemzők (bankszámlaszám…)
Az érintettek és egyes esetekben családtagjaik személyes jellemzői, (életkor, nem, állampolgárság, ...)
Szerződés teljesítése / megkötése Önnel
A Newell Brands ügyfélkapcsolatok kezelésére vonatkozó jogos érdekei **
Az adatok kezelésére vonatkozó jogi kötelezettség
Az utolsó megrendeléstől vagy a kapcsolat megszűnésétől számított 5 év, kivéve, ha jogszabály vagy jogi igényérvényesítés hosszabb megőrzési időt követel meg
Közvetlen fogyasztói értékesítés ügyfélkezelése (szolgáltatások nyújtása, számlázás, ügyfélszolgálat, ...) Azonosítási adatok (név, cím, telefon, ...)
Elektronikus azonosítási adatok (e-mail, IP-címek, sütik, ...)
Pénzügyi jellemzők (bankszámlaszám, hitelkártya-adatok, ...)
Személyes jellemzők (életkor, nem, állampolgárság, ...)
Szerződés teljesítése / megkötése Önnel
A Newell Brands ügyfélkapcsolatok kezelésére vonatkozó jogos érdekei**
Az adatok kezelésére vonatkozó jogi kötelezettség
Az Ön beleegyezése
Az utolsó megrendeléstől vagy a kapcsolat megszűnésétől számított 5 év, kivéve, ha jogszabály vagy jogi igényérvényesítés hosszabb megőrzési időt követel meg
Ismerje meg ügyfeleit (csalás elleni, pénzmosás elleni tevékenység, ...) Azonosítási adatok (név, cím, telefon, ...)
Elektronikus azonosítási adatok (e-mail, IP-címek, sütik, ...)
Pénzügyi jellemzők (bankszámlaszám, hitelkártya-adatok, ...)
Személyes jellemzők (életkor, nem, állampolgárság, ...)
Szerződés teljesítése / megkötése Önnel
A Newell Brands ügyfélkapcsolatok kezelésére vonatkozó jogos érdekei**
Az adatok kezelésére vonatkozó jogi kötelezettség
Az utolsó megrendeléstől vagy a kapcsolat megszűnésétől számított 5 év, kivéve, ha jogszabály vagy jogi igényérvényesítés hosszabb megőrzési időt követel meg
Direkt marketing*** Azonosítási adatok (név, cím, telefon, ...)
Elektronikus azonosítási adatok (e-mail, IP-címek, sütik, ...)
A Newell Brands jogos érdekei termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítése és fejlesztése érdekében **
Az Ön beleegyezése
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Beszállító menedzsment (könyvelés; ...) Azonosítási adatok (név, cím, telefon, ...)
Elektronikus azonosítási adatok (e-mail, IP-címek, sütik, ...)
Pénzügyi jellemzők (bankszámlaszám, hitelkártya-adatok, ...)
Személyes jellemzők (életkor, nem, állampolgárság, ...)
Szerződés teljesítése / megkötése Önnel
A Newell Brands beszállítói kapcsolatok kezelésére vonatkozó jogos érdekei**
Az adatok kezelésére vonatkozó jogi kötelezettség
Az utolsó megrendeléstől vagy a kapcsolat megszűnésétől számított 5 év, kivéve, ha jogszabály vagy jogi igényérvényesítés hosszabb megőrzési időt követel meg
Szemelyek és vagyontárgyak biztonságának fenntartása Azonosítási adatok (név, cím, telefon, ...)
Elektronikus azonosítási adatok (e-mail, IP-címek, sütik, ...)
Pénzügyi jellemzők (bankszámlaszám, hitelkártya-adatok, ...)
Személyes jellemzők (életkor, nem, állampolgárság, ...)
Szerződés teljesítése / megkötése Önnel
A Newell Brands saját és munkavállalói védelmére vonatkozó jogos érdekei **
Az adatok kezelésére vonatkozó jogi kötelezettség
Vagyontárgyak fizikai sérülése vagy azokban bekövetkezett kár esetén tipikusan 30 év
Peres ügyek kezelése Azonosítási adatok (név, cím, telefon, ...)
Elektronikus azonosítási adatok (e-mail, IP-címek, sütik, ...)
Pénzügyi jellemzők (bankszámlaszám, hitelkártya-adatok, ...)
Személyes jellemzők (életkor, nem, állampolgárság, …)
Szerződés teljesítése / megkötése Önnel
A Newell Brands saját és peres ügyeinek védelmére vonatkozó jogos érdekei **
Az adatok kezelésére vonatkozó jogi kötelezettség
A jogvita rendezését követő 5 év
Termék / szolgáltatás fejlesztés és üzleti intelligencia Azonosítási adatok (név, cím, telefon, ...)
Elektronikus azonosítási adatok (e-mail, IP-címek, sütik, ...)
Pénzügyi jellemzők (bankszámlaszám, hitelkártya-adatok, ...)
Személyes jellemzők (életkor, nem, állampolgárság, ...)
A Newell Brands jogos érdekei termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítése és fejlesztése érdekében **
Az Ön beleegyezése
A termék szolgáltatásának megszüntetését követő 5 év
* Az adatmegőrzési idő a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok típusának függvényében változhat. Az adatmegőrzési időkkel kapcsolatos további információkért, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban részletezett elérhetőségeinken keresztül
**Érdekmérlegelési teszt alapján. További információért fent találja a kapcsolattartási adatainkat.
***Amennyiben tiltakozni szeretne személyes adatainak fenti célokból történő felhasználása ellen, kérjük, tekintse meg a 9.3 szakaszt.
4. Törekszünk arra, hogy a személyes adatokat a lehető legnaprakészebben tartsuk, és amint az ésszerűen megvalósítható, töröljük vagy anonimizáljuk az irreleváns vagy túlzott mennyiségű adatokat. Ugyanakkor, bizonyos személyes adatokat változó időtartamokra is megőrizhetünk a jogi és szabályozói kötelezettségeinknek való megfelelés érdekében, illetve egyéb jogos üzleti okokból. Amennyiben a személyes adatok a továbbiakban már nem szükségesek azokra a célokra, amelyekből gyűjtöttük azokat, úgy töröljük személyes adatait. Kivételt képeznek ez alól azon személyes adatok, amelyeket szerződésben vagy jogszabályban (pl. adózás) előírt megőrzési időre tekintettel kötelesek vagyunk megőrizni (pl. számlák). Azon adatok kezelését, amelyeket kizárólag az ilyen megőrzési időkre tekintettel őrzünk meg, a vonatkozó megőrzési idő lejártáig korlátozzuk, majd töröljük.
5. Továbbá, érvényes jogi eljárások alapján, például házkutatási parancs, bírósági idézés vagy bírósági végzés alapján, az ilyen eljárásoknak való megfelelés és jogaink vagy tulajdonunk védelme érdekében szintén hozzáférést biztosíthatunk a Newell Brands számára szolgáltatott bármely információhoz (beleértve a személyes adatok egyes kategóriáit is). Ha indokolt, engedélyezhetjük az ilyen információkhoz való hozzáférést különleges veszélyhelyzetekben, ahol a fizikai biztonság veszélyben van.

A Newell Brands továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Newell Brands vagyonának teljes vagy lényegében teljes egyesülése, felvásárlása, csődje vagy eladása során az Ön által szolgáltatott vagy Önnel kapcsolatban megszerzett személyes adatokat harmadik személyek részére továbbítsa.
6. Hacsak a jelen szabályzat másként nem rendelkezik, személyes adatait nem adjuk el vagy adjuk bérbe a Newell Brands-en kívüli más harmadik személyek részére.

ADATTOVÁBBÍTÁS

7. A fenti személyes adatkategóriákat a fenti célokból továbbíthatjuk más Newell Brands társaságok és egyéb olyan harmadik személyek részére, akiket az érintett Newell Brands társaság az adatkezelési tevékenysége részben vagy egészben történő alvállalkozásba adása céljából igénybe vesz. Ilyenek lehetnek például az e-marketing szolgáltatók, a tárhelyszolgáltatók, illetve bármely más fontos szerepet betöltő szolgáltató.
8. A személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívüli országba történő továbbítása esetén a Newell Brands megfelelő garanciák alkalmazása révén biztosítja a személyes adatok megfelelő szintű védelmét (pl. a "Privacy Shield" szerinti minősített adatkezelők kiválasztása vagy az EU Bizottsága által elfogadott modellklauzulák szerinti, a személyes adatok kezelésére vonatkozó általános szerződési feltételek alkalmazása útján). A Newell Brands fenti elérhetőségein keresztül további információt kérhet ezen garanciákkal kapcsolatban (beleértve azok másolatát is, ahol releváns.

AZ ÖN JOGAI

9. Az alkalmazandó jogtól függően a személyes adatok vonatkozásában a következő jogokkal rendelkezhet. Ezen jogokat úgy gyakorolhatja, hogy kérelmet küld (i) nekünk ennek az Személyes adatokhoz való hozzáférési kérelem vagy (ii) a helyi ügyfélszolgálati csapatnak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Newell Brands elutasíthatja a túlzó mértékű vagy az alkalmazandó joggal visszaélő kérelmeket.
9.1. Hozzáféréshez való jog. Önnek jogában áll meggyőződni arról, hogy a Newell Brands kezel-e Önnel kapcsolatos személyes adatokat, és ha igen, joga van azokhoz hozzáférést igényelni. Bizonyos adatfajták esetében Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog is.
9.2. Adatpontosság: a helyesbítéshez és törléshez való jog. Önnek lehetősége lehet a személyes adatai helyesbítését vagy törlését kérni, feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályi követelmények teljesülnek. A törléshez való jog számos kivételtől függ, különösen azon személyes adatok tekintetében, amelyek kezelése peres eljárások támogatásához vagy a törvényes adatmegőrzési követelmények betartásához szükségesek.
9.3. Az adatkezelésre vonatkozó követelmények: korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz és a hozzájárulás visszavonásához való jog. Továbbá, Önnek joga van a Newell Brands jogos érdekei alapján (lásd a fenti táblázatot) kezelt személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, és meghatározott körülmények esetén az egyes adatkezelési tevékenységek korlátozását kérni. Így különösen a személyes adatai direkt marketing célokra történő kezelése esetén Önnek bármikor jogában áll ez ellen kifogást emelni. Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, úgy bármikor jogosult visszavonni ezen hozzájárulását (azzal, hogy az nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét).
9.4. A felügyeleti hatóságokhoz történő panasztételhez való jog. Önnek jogában áll panasszal élni az illetékes felügyeleti hatóságnál, vagyis a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatóságnál (lásd Newell Brands Adatkezelők és Felügyeleti Hatóságok) vagy a Newell Brands vezető felügyeleti hatóságánál, azaz az Információs Biztos Irodájánál (Wycliff House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 6AF, United Kingdom, https://ico.org.uk/.

GYERMEKEK

10. A Newell Brands szándékosan nem gyűjt adatokat gyermekektől. Amennyiben a Newell Brands értesül arról, hogy egy gyermek személyes adatokat szolgáltatott a részére, úgy ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy eltávolítsa az ilyen információkat a fájljaiból.

A JELEN SZABÁLYZAT FELHASZNÁLÓ ÁLTALI TUDOMÁSUL VÉTELE

11. A weboldal meglátogatásával Ön kijelenti, hogy megismerte (és lehetősége volt megismerni) a Newell Brands adatvédelmi szabályzatát.
12.Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor megváltoztassuk vagy módosítsuk a jelen szabályzatot, illetve hozzáadjunk vagy elvegyünk belőle részeket. Minden ilyen változásról megfelelő tájékoztatást adunk az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően.

SÜTIK ÉS EGYÉB AZONOSÍTÁSI MÓDOK

13. . Honlapjaink sütiket, pixelcímkéket és más azonosítási és helyi tárolási formákat (a továbbiakban együttesen "címkék/fájlok") használnak annak érdekében, hogy megkülönböztessék Önt a weboldalunk vagy a hálózatunk más weboldalainak egyéb felhasználóitól. Ez abban segít nekünk, hogy jó élményt biztosítsunk Önnek miközben weboldalunkat vagy a hálózatunk más weboldalait böngészi, továbbá lehetővé teszi számunkra, hogy fejlesszük weboldalunkat és szolgáltatásainkat.
14. Sok esetben ezek a címkék/fájlok az Ön eszközének feldolgozási vagy tárolási kapacitásának igénybe vételével járnak. Ezen címkék/fájlok egy részét a Newell Brands alkalmazza, míg más címkéket/fájlokat harmadik felek; egyesek csak a böngészésével megegyező ideig tartanak, míg mások hosszabb ideig maradhatnak aktívak az eszközén.
15. Ezek a címkék/fájlok több kategóriába sorolhatók: (i) azok, amelyek a működéshez, az Ön által igényelt szolgáltatásokhoz vagy a kommunikáció továbbításához szükségesek (funkcionális címkék/fájlok); (ii) azok, amelyeket a weboldalunk teljesítményének és látogatottságának mérésére használunk (elemzési címkék/fájlok);és (iii) egyéb sütik (más weboldalak nyomon követése, hirdetések stb.) (egyéb címkék/fájlok).
16. Az internetböngészők lehetővé teszik a süti beállítások módosítását, például bizonyos típusú sütik vagy fájlok blokkolását. Így letilthatja a sütiket azáltal, hogy aktiválja a böngészőjének azon beállítását, amely lehetővé teszi a sütik alkalmazásának megtagadását. Ha azonban a böngészője beállításai által minden süti használatát letiltja, úgy előfordulhat, hogy nem érheti el weboldalunk egészét vagy egyes részeit, mivel egyes letiltott sütik funkcionális sütik lehetnek. A sütik törléséről vagy letiltásáról további információt a http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.weboldalon talál.
17. A funkcionális címkék/fájlok nem igénylik az Ön hozzájárulását. Az analitikus és egyéb címkék/fájlok használatához azonban az Ön hozzájárulását kérjük mielőtt elhelyeznénk azokat az eszközén. A hozzájárulását a weboldalunk használatának folytatásával vagy a banneren megjelenő megfelelő gombra kattintva adhatja meg.
18.A weboldalainkon található linkeken keresztül elérhető süti szabályzataink által további információhoz juthat a weboldalainkon használt sütikkel kapcsolatban.
19. A sütikkel és hasonló címkékkel/fájlokkal kapcsolatos további információt a következő weboldalakon talál :
- http://www.allaboutcookies.org/
- http://www.youronlinechoices.eu/ (az internetes hirdetési iparág által készített útmutató a viselkedés alapú reklámokról és az online adatvédelemről).